Pred ciljem Gorske unije Nediških dolin

Dolga, prav maratonska je politično-ideološka zgodba nove “nadobčinske” institucije, ki bo z obnovljenimi močmi povezovala gorske skupnosti Nadiških dolin. Kamen spotike je, kot se v teh krajih pogosto dogaja, jezik oziroma avtohtona slovenska prisotnost na ozemlju. Pred novo in verjetno zadnjo sejo komisije, ki pripravlja njen statut, je še vedno odprto vprašanje, ali bo “Unione dei comuni delle Valli del Natisone” uradno poimenovana tudi v narečni slovenski različici “Gorska unija Nediških dolin”. Ker soglasja ne gre pričakovati, bodo po vsej verjetnosti v četrtek, 11. oktobra, potrdili večinsko pozitivno mnenje o z zakoni potrjeni večkulturnosti.
Odprtih vprašanj glede “dvojezične” Unije je veliko. Ali bo v dvojezični različici tudi sedem občin, ki bodo spadale pod njeno okrilje? To so Drenchia/Dreka, Grimacco/Garmak, Pulfero/Podbuniesac, San Leonardo/Svet Lienart, San Pietro al Natisone /Špietar, Savogna/Sauodnja, Stregna/Sriednje. Tako jih je treba pisati in nič drugače. Ob tem pričakujemo, da bo v dvojezični obliki objavljen celoten statut in da bo potrjena možnost uporabe slovenščine na sejah tega organa.
Z odkritim nasprotovanjem zaščitnim zakonskim določilom, na podlagi dobro poznanih zakonov 482/1999, 38/2001, deželnega zakona 26/2007 in dekreta predsednika republike z dne 19.09.2007, vztraja le ekstremistični župan Srednjega Mauro Veneto, ki namesto slovenske dvojezičnosti priznava nekakšno “nadiščino”, torej obstoj dialekta brez narodnega izhajanja iz slovenske kulture. Z njim prijateljuje prvi mož Svetega Lienarta Giuseppe Sibau, medtem ko župan Špietra Tiziano Manzini dokazuje pripravljenost na zaščito slovenščine tudi v narečni inačici. Kot je povedal Fabrizio Dorbolo', predstavnik opozicije na dosedanjih sejah Unije, je nerealno pričakovati soglasnost, zato naj se statut potrdi po večinski poti. Prav on je na seji 26. julija predlagal uradno dvojezično poimenovanje, kar je občina Dreka takoj podprla kot “uravnovešeno rešitev”, saj gre za “korektno aplikacijo obstoječih norm za zaščito jezikovnih manjšin in značilno štirijezičnost, ki je odločilna za našo avtonomijo in specifičnost”. Ob njen bok sta županu Zufferliju stopila Piergiorgio Domenis iz Podbonesca in Germano Cendou iz občine Sovodnja.
Menimo, da si ni potrebno nič izmišljevati in odkrivati. Izvajajte obstoječo zakonodajo in potrdite slovensko komponento prostora, pa bo vse, kot mora biti. Srečno novi “Unione dei comuni delle Valli del Natisone – Gorska unija Nediških dolin”.

Neskončno dolga zgodba

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme