Podelitev nagrad in jubilejno praznovanje

Piše: Fotografije:

Trst / Slovensko dobrodelno društvo

Slovensko dobrodelno društvo (SDD) je v petek, 14. aprila 2023, v Peterlinovi dvorani podelilo nagrade in podpore iz skladov Mihaela Flajbana in Aljoše Vesela za zamejske študentke in študente za akademsko leto 2022/23. Izbira dneva ni bila naključna, saj so prav na ta dan pred 75 leti ustanovili dobrodelno društvo. Nekaj o tem je v svojem govoru tudi povedal predsednik SDD Ivo Jevnikar. “Ko se veselimo mladih, ki stopajo v aktivno življenje naše skupnosti in jim je naše društvo vsaj malce v oporo, gre naš hvaležni spomin na vse ustanovitelje, člane nadzornih odborov in sodelavce, ki so vsa ta leta vzdrževali dejavnosti dobrodelnega društva”, je ob začetku poudaril Ivo Jevnikar, ki se je spomnil na nedavno preminulo dolgoletno članico in odbornico prof. Tatjano Corsi Gerdol. Slovensko dobrodelno društvo je nastalo v težkih povojnih časih, v okoliščinah, ki so bile čisto drugačne od današnjih. Pripravljalni sestanek za ustanovitev je bil 11. aprila leta 1948, v pisarni odvetnika Vesela. Na njem so sestavili ustanovno listino ter pravilnik društva. Prisotnih je bilo nad 20 oseb, med njimi Josip Agneletto, Franc Vesel, Albert Štubelj, Alojzij Bole, Ignac Marc, Mihael Flajban, Peter Udovič, Libero Polojaz, Anton Sandal in Jožko Gerdol. Tri dni zatem so omenjeni sklicali ustanovni občni zbor in pravno veljavno uresničili svojo zamisel. Za predsednika je bil izvoljen Slavko Tuta. Temu so sledili Stanislav Flego, Rudolf Marc (ki je predsedoval kar 27 let), Stanislav Pavlica, Ivan Artač, Aljoša Vesel in zdaj Ivo Jevnikar. Delo društva je bilo sprva usmerjeno v pomoč otrokom; v ta namen so od leta 1949 do leta 1981 prirejali počitniške kolonije. Po statiskah se je teh kolonij v tem celotnem obdobju udeležilo 3.200 otrok, njihovih skupnih počitniških dni pa je bilo 77.000. Društvo je zbiralo sredstva v svojem krogu, med dobrotniki, s prirejanjem kulturnih akademij in slovitih slovanskih plesov. Nabralo se je tudi nekaj nepremičniski darov in oporok nekdanjih članov, s katerimi društvo finančno deluje še danes. V času hudih stisk, kot sta bila npr. potres in begunski val v času razpada Jugoslavije, se je tudi SDD zelo angažiralo. Zadnja leta namenja pozornost posebno zamejski visokošolski mladini s štipendijami iz skladov Mihaela Flajbana, Irene Srebotnjak in Aljoše Vesela ter manjšimi prispevki za šolske in obšolske potrebe mladih, je obrazložil Jevnikar.

Na prijetnem večeru, ki ga je obogatil gojenec Glasbene matice, mladi klavirski virtuoz Isaak Hrovatin iz razreda prof. Sijavuša Gadjijeva, so vročili tudi nagrade. Na 36. razpis za Flajbanove in 2. razpis za Veselove nagrade se je prijavilo 27 študentk in študentov. Na podlagi predlogov, ki jih je oblikovala komisija, je upravni odbor SDD sklenil, da podeli šest nagrad po 1500 evrov in štiri enkratne podpore po 500 evrov. Nagrado Aljoša Vesel je prejel Mattia Savi, nagrado Mihael Flajban so prejeli Sebastjan Pieri, Cecon Bogatec Alex, Nataša Vidonis, Renee Starich, Cheyenne Zagar, enkratne podpore pa so dobili Petra Olenik, Vida Cotič, Ivan Devetak, Nikol Usai.

Glasbena točka Isaaka Hrovatina je bila le predokus doživetega glasbenega večera v Peterlinovi dvorani, saj je po slovesnosti Slovenskega dobrodelnega društva potekal še koncert pianistov Glasbene matice iz razreda prof. Siavusha Gadjijeva, ki sta ga sooblikovala mlada talentirana Angela Chen in Mattia Fusi. Koncert spada v niz glasbenih dogodkov, ki jih prirejata v Peterlinovi dvorani Slovenska prosveta in Glasbena matica. Poslušalci so lahko uživali ob delih Bacha, Chopina, Haydna, Čajkovskega, Mendelssohna, Schumanna in Ligetija. Naslednji glasbeni večer bo v ponedeljek, 24. aprila, ob 20. uri. Nastopila bo sopranistka Martina Burger. 

Preberi tudi

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme