Gostinski delavec, poklic prihodnosti

Pred kratkim je CGIA – Združenje obrtnikov in malih podjetnikov iz Mester obdelalo podatke informatskega sistema za zaposlovanje in izobraževanje Excelsior, ki jih hrani Ministrstvo za delo. Na podlagi teh podatkov izhaja, da je za nekatere poklice predviden vzpon zaposlitev, za druge pa padec. Med poklici, ki naj bi prebrodili krizo, so kuharji, natakarji in poklici v turističnem sektorju.
Ravno na ta sektorja, gostinskega in turističnega, se osredotoča Ad formandum s ponudbo tečajev in izobraževalnih programov za mlade in odrasle.
Gostinska šola Ad formanduma je leader na področju šolanja kuharjev in natakarjev, mladih in odraslih. V teh dneh se je začelo novo šolsko leto za mlade, ki so se odločili za poklic kuharja in natakarja. V osmih razredih v Trstu in Gorici obiskuje gostinsko šolo 90 dijakov, ki so se v teh dneh vrnili v šolske klopi. “Število dijakov, ki izbere našo šolo za poklicno usposabljanje, stalno narašča; številke nas razveseljujejo in so odraz privlačnosti gostinskega sektorja, ki nudi številne možnosti zaposlitve za vse, ki se odločijo za poklic v gostinstvu in enogastronomiji”, pravi direktor Ad formanduma Massimiliano Iacono.
V Trstu je realnost gostinske šole že ustaljena – Ad formandum ima za sabo več kot tridesetletno tradicijo izobraževanja kuharjev in natakarjev – v Gorici pa je odprtje gostinske šole novost v ponudbi tako na višješolski ravni kot za odrasle, ki se odločajo za poklic v gostinstvu. V Gorici so namreč stopili v šolske klopi dijaki – skupaj jih je 20 -, ki bodo v treh letih šolanja postali poklicni operaterji v gostinstvu. Prvi dan pouka je bil v sredo, 10. oktobra.
Za mlade, ki imajo od 14 do 18 let, je izbira gostinske šole po končani nižji srednji šoli obenem način, da zadostijo obveznemu šolanju, za odrasle pa predstavljajo tečaji poklicne kvalifikacije možnost za ponovno vključitev v svet dela. Gostinska šola Ad formanduma izvaja namreč tudi tečaje poklicne kvalifikacije za odrasle brezposelne osebe z bivališčem v deželi Furlaniji Julijski krajini: v Gorici so odprta vpisovanja za izbor na tečaj za pridobitev poklicne kvalifikacije za natakarja. 1000 ur tečaja, ki predvideva tudi dva meseca delovne prakse v gostinskih podjetjih. Izbor bo 26. oktobra: do takrat je mogoče vložiti kandidature. V Trstu je razpisan program poklicne kvalifikacije za kuharja: izbor bo 19. oktobra. Vse informacije so na razpolago na spletni strani www. adformandum. org.

Gostinska šola Ad formanduma

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme