Andrej Lakovič, lastnik kmetije in kmečkega turizma Kovač