Ekopošast preti Opčinam

… da “nam hočejo vse največje projekte nalašč podtakniki na Tržaško: poleg hitre železnice in uplinjevalnika sedaj tudi termoelektrarno na biomaso, ki naj bi jo zgradili pri nas na Opčinah.” Le vse, da ne bi ovrednotili kraške narave in njene vinogradniške in kmetijske dejavnosti, je povedal v pogovoru za naš tednik. Predsednik Milkovič je prepričan, da se za lastništvom predlagatelja načrta, podjetjem IIT iz Rima, skrivajo čudni posli “Vprašljivo je že samo dejstvo, da podjetje, ki razpolaga s pičlimi 10 tisoč evri družbenega kapitala, predstavi načrt, ki je vreden 50 milijonov evrov.”
Načrt, ki mu že pravijo ekopošast, predstavlja več kritičnih elementov. “Tak način pridobivanja energije ni dober zaradi več razlogov. Tudi etičnih! Dejansko bi za pogonsko gorivo uporabljali surovino (palmovo olje), ki sodi v prehrambeno industrijsko proizvodjo. Trdijo, da je ta sistem obnovljiv vir za pridobivanje energije. Ne bi rekel, da je prav tako, saj je z ekološkega vidika negativen. Zakaj ne bi raje obnovili in podkrepili sedanja obstoječa sredstva za pridobivanje alternativne energije, denimo sončne panoje? Veliko pomislekov je načrt sporžil glede pretovarjanja surovine od izhodiščne lokacije do končne predelovalne tovarne. Da ne prištejemo še same gradnje tako zahtevne termocentrale, ki bi v vseh vidikih škodila openskemu in kraškemu področju ter njegovim prebivalcem. Dodaten problem je lokacija sama zaradi ožine cestišč, ki bi povečan promet težko prenesle: da o izpušnih plinih tovornjakov sploh ne govorimo. Načrt termoelektrarne grobo posega v sedaje ravnotežje krajevnega ekosistema: od proizvedenih 72 megavatov toplotne energije bi dejansko izkoristili le polovico. Preostala toplota bi se porazgubila v zraku. Recimo, da bi s to izgubljeno polovico lahko energetsko zadostili potrebam skorajda vseh openskih gospodinstev.” Po mnenju Marka Milkoviča sodi načrt v energetski biznis, ki koristi sredstva t.i. zelenih certifikatov: “Okrog tega posla se zbirajo veliki interesi.”
Občina in pokrajina sta se na zadevo odzvali negativno, sicer s skopima odgovoroma. “Naša stališča pa smo vsebinsko ovrednotili, svojo analizo je temeljito prispeval tudi spontano zasnovan odbor domačinov. Vsekakor sta se občina in pokrajina odločili, da bosta za načrt termoelektrarne sprožili postopek za deželno Presojo učinkov na okolje (VIA). To je najboljša obrambna poteza, ki jo lahko danes počnemo, čeprav je odbor zahteval bolj borbeno držo z naše strani. Ne smemo pozabiti, da načrtovana termoelektrarna meji na cono, zaščtieno po predpisih Natura 2000. Če se vinkulacij Sic in Zps morajo držati naši kmetje, naj podobno velja tudi za ostale. Zahtevali smo tudi, da bi presojo učinkov na okolje sprožili na višji mednarodni ravni, saj se zadeva dejansko dotika tudi čezmejne občine Sežana.”

IG
 

Predsednik vzhodnokraškega rajonskega sveta Marko Milkovič je prepričan,...

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme