240 tisoč evrov za boljšo turistično ponudbo Krasa

Nastanitveni obrati na goriškem in tržaškem Krasu bodo lahko deležni finančne podpore, če se bodo odločili za izboljšanje turistične ponudbe. Tako izhaja iz danes v Uradnem listu Dežele Furlanije Julijske krajine objavljenega razpisa Lokalne akcijske skupine Kras. Pobuda se uvršča v sklop razvojnih iniciativ, ki so bile odobrene v okviru Programa podeželskega razvoja Dežele FJk za obdobje 2014-2020.
Namen razpisa v višini 240 tisoč evrov javnih sredstev (103.500 evrov je evropskega, 136.500 evrov pa državnega izvora), ki bodo razdeljena kot podpora zasebnim naložbam, je izboljšati (v smislu zagotavljanja kakovosti in okoljske vzdržnosti) turistične storitve na podeželju.
Za prispevek v višini 50 odstotkov od izvedene investicije lahko zaprosijo upravitelji bed & breakfast-ov, sobodajalci, lastniki stanovanj, ki so opremljena v turistične namene, turistične kmetije in druga podjetja. Najmanjša vrednost posamične investicije, za katero je mogoče zaprositi prispevek, znaša 13 tisoč, najvišja pa 60 tisoč evrov.
Ovrednotenje oz. izboljšava nastanitvenih obratov zaobjema številne posege: ureditev wellness kotičkov in prostorov za apiterapijo, fitoterapijo in aromaterapijo; povečanje spalnih zmogljivosti; preureditev prostorov za kulturne prireditve o Krasu, pripravo in predelavo živil, tečaje in dogodke o dobrem počutju in naravnih metodah; prenovo stavb za ovrednotenje kraške arhitekture s tipičnim gradbenim materialom (npr., kamnom); ukrepe za doseganje odlične energetske ali okoljske učinkovitosti stavb ter namestitev na le-teh naprav za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov.
Pri LAS-u ocenjujejo, da predstavlja turizem dobrega počutja za Kras veliko razvojno priložnost. Tovrstni turizem zagotavlja stik s krajevno biotsko raznovrstnostjo in podpira okoljsko trajnost. »Z izboljšanjem kakovosti nastanitvenih zmogljivosti, ki aktivirajo z naravo in okoliško pokrajino povezane storitve, se poskrbi za dobro počutje obiskovalcev Krasa,« so prepričani.
Prispevkov iz razpisa bodo deležne samo investicije na že obstoječih poslopjih, ki se nahajajo v občinah Sovodnje, Zagraj, Foljan-Sredipolje (delno), Doberdob, Ronke (delno), Tržič (delno), Devin-Nabrežina, Zgonik, Repentabor, Trst (delno), Dolina in Milje.
Kdor bi bil rad deležen prispevka, se mora prijaviti. Postopek je dokaj zapleten in težaven. Prijavo je potrebno predložiti v roku 90 dni po objavi razpisa v Uradnem listu Dežele FJk, v katerem je navedena vsa zahtevana dokumentacija. Interesenti, ki bi se radi podrobneje seznanili z vsebino razpisa, lahko stopijo v stik z LAS-om Kras prek elektronske pošte ( info@galcarso.eu) ali osebno (Trg Vittorio Veneto 4, Trst). Osebje Lokalne akcijske skupine bo vsekakor vsebino razpisa predstavilo na dveh področnih srečanjih. /Mch
Objavljen razpis Lokalne akcijske skupine Kras

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme