Živeti s kulturno dediščino danes za jutri

4. MEDNARODNA KONFERENCA: VZGOJA ZA LJUBEZEN DO DOMOVINE IN DRŽAVE

19.11. 2022, OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu / splet

Za ohranjanje enotnosti, narodne identitete in domoljubja ter občutka pripadnosti narodu in državi moramo poznati kulturno dediščino svojega naroda – materialno, duhovno in družbeno ter tega učiti otroke in mlade. Prav je, da se zavedamo pomena običajev in navad, ki so jih skozi stoletja imeli naši predniki. Prav je da vemo, kako so živeli, kaj jim je pomagalo, da so ohranili slovenski jezik, kulturo, vero, družino, tradicijo in se kljub oviram razvijali ter pred dobrimi 30. leti zaživeli v samostojni državi. Vsi, ki vzgajamo, smo še posebej poklicani, da živimo odgovorno in aktivno državljanstvo ter skrbimo za spoštovanje, ohranjanje in razvoj prvin, ki gradijo identiteto in prihodnost slovenskega naroda. 

Tudi na letošnji, že 4.konferenci, bodo sodelovali predavatelji iz Slovenije in tujine. Spregovorili bodo o tem, kaj jim pomeni slovenska kulturna dediščina, kako so jo naši predniki na različnih področjih (kot materialno, duhovno in družbeno) razvijali skozi zgodovino, kako so slovensko kulturno dediščino ohranjali naši izseljenci in zamejci ter kje so bile in so še, ovire za to. Razmišljali bodo, kaj se je na tem področju spremenilo ob osamosvojitvi Slovenije. Kako je možno prenašati vrednote domoljubja ter spoštovanja slovenskega jezika, kulture in tradicije na mlade; kako lahko gradimo prihodnost slovenskega naroda ter kaj pomeni odgovorno ohranjanje materialne, duhovne in družbene kulturne dediščine.

Pozdravne nagovore bodo imeli: 

 • Ravnateljica OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu, Sonja Jozelj 
 • Predsednica DKPS, Marija Žabjek
 • Predsednik Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO), Lojze Peterle
 • Predsednik Državnega Sveta RS, Alojz Kovšca

Plenarna predavanja bodo imeli: 

 • dr. Janez Bogataj: Kako razumeti kulturno dediščino v sodobnem svetu?
 • Erika Jazbar: Pogled z narodnega obrobja v času, ki ni več prehoden, temveč prinaša otipljive spremembe 
 • Janko Rožič: Kulturna dediščina, arhitektura in prostost prostora 
 • Sonja Kogej Rus: Slovenski etnografski muzej: stičišče in vez z dediščino

Temeljni cilji konference so: 

 • spodbujanje učiteljev, da pri svojem predmetu znotraj vzgojno-izobraževalnega procesa spodbujajo poznavanje in ohranjanje duhovne, materialne in družbene kulturne dediščine;
 • ozaveščanje učiteljev, da preko spoznavanja dediščine spodbujajo učence k aktivnemu državljanstvu in razvijajo pozitivni odnos do svojega naroda, domovine in države;
 • zaznavanje sprememb na področju ohranjanja kulturne dediščine ob osamosvajanju Slovenije;
 • povezava med ohranjanjem kulturne dediščine ter razvojem odgovornega in aktivnega državljanstva;
 • odnos do slovenskega jezika, tradicije, kulture in umetnosti, obrti, znanosti, okolja.

Pri organizaciji nas vodi več ključnih misli in želja: slovenskemu prostoru želimo sporočiti in s prispevki udeležencev pokazati, kako kulturno dediščino ohranjamo doma, kako v zamejstvu, kako z njo in zanjo živijo naši rojaki po svetu ter kakšne so izkušnje drugih narodov. 

Želimo si, da se dobre izkušnje slišijo, da se drug od drugega učimo ter se med seboj spodbujamo in podpiramo.

Za več informacij smo vam na voljo: DKPS, Rožna ulica 2, 1000 Ljubljana, dkps.seminarji@gmail.com, 01/43 83 983; helena.kregar@gmail.com, 041 455 403; marija.zabjek@guest.arnes.si

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme