Živahno in pestro delovanje

Piše: MAP

Slovensko zamejsko numizmatično društvo J. V. Valvasorja

Letos je Slovensko zamejsko numizmatično društvo J. V. Valvasorja imelo svoj redni občni zbor v sredini aprila in člani so se kot običajno zbrali v gostilni Veto na Opčinah, kjer že dolgo let prijazno gostijo numizmatike in jim dajejo na razpolago svoje prostore tudi za redna mesečna srečanja.

Na dnevnem redu je bilo najprej poročilo o opravljenem delu v preteklem letu. Predsednik Andrej Štekar je spomnil vse prisotne, da je bilo delovanje društva v prejšnjih dveh letih močno okrnjeno zaradi težav s pandemijo covida in je torej izrazil željo, da bi z letošnjim letom končno lahko spet zaživelo nemoteno delovanje, kot so redni mesečni sestanki, društveni izleti, sodelovanje s šolami, priprava kakšne razstave. Izpostavil je lansko praznovanje 400-letnice openske župnije in 200-letnice openske katastrske mape, saj je bilo društvo Valvasor med glavniki pobudniki prireditev, ki so jih udejanjili župnija in mnoga društva, ki delujejo na Opčinah. Organizirali so slovesno slovensko sveto mašo, dva koncerta (nastopali so vsi slovenski pevski zbori, ki vadijo na Opčinah), razna predavanja, dve tematski razstavi, vodene pohode po vasi ipd. Praznovanja se je udeležil tudi tržaški župan Dipiazza in odbornik za kulturo Rossi. Numizmatično društvo Valvasor je za to priložnost izdalo svetinjico s podobo sv. Jerneja apostola, da bi ostala kot trajen opomnik na Slovence v naših krajih. Na Opčinah je bilo svojčas (v 17. stoletju) mnogo krznarjev in so verjetno zato izbrali tega svetnika za patrona župnije, saj je sv. Jernej (imenovan tudi sv. Bartolomej) zavetnik krznarjev in mnogih drugih rokodelcev, ki delajo z noži ali uporabljajo usnje (mučeniško so ga namreč umorili tako, da so živemu odrli kožo): to so mesarji, usnjarji, čevljarji, proizvajalci rokavic, knjigovezi, krojači in tudi kmetje. Za svetinjico je risbo (bodisi averz kot reverz) narisal umetnik in grafik Matej Susič iz Trsta; podoba sv. Jerneja je povzeta po oltarni sliki v cerkvi, zvonik pa je cerkveni zvonik na Opčinah. Svetnik ima na upodobitvi kot atributa običajni nož in palmovo vejico (v krščanski ikonografiji označuje mučenike), na drugi strani medaljice je ob napisih tudi konjska glava, ki je simbol vasi Opčine. Medaljerska dela je opravil akademski kipar Zdravko Ladiš iz Zagreba, orodje za izdelavo medaljice pa je prispeval Damjan Čižman (Ljubljana – Šmartno) iz podjetja Graverstvo in kovinska galanterija Čižman, s. p., kjer so svetinjice tudi ulili, naknadno pa še pozlatili. Ljudje so nove svetinjice zelo dobro sprejeli in so kmalu pošle, saj so bile na razpolago ob slovesni sveti maši 2. oktobra 2022, ki se je je udeležilo mnogo narodnih noš, skavtov v krojih in veliko število vernikov (ob prisotnosti tržaškega župana) ob slovesnem petju cerkvenega pevskega zbora sv. Jernej. Po bogoslužju so odprli dve zgodovinski razstavi (o župniji in o openski katastrski mapi), pri čemer je tudi sodelovalo Slovensko zamejsko numizmatično društvo J. V. Valvasorja, saj so člani razstavljali srebrnike, ki so bili leta 1622 v uporabi na Opčinah. Numizmatična razstava je bila v prostorih edine slovenske banke v zamejstvu ZKB Trst Gorica, ki ima glavni sedež na Opčinah.

Nedavno je slovensko numizmatično društvo obiskal tajnik deželne zveze filatelističnih in numizmatičnih društev Marco Veritti, ki je pohvalil delovanje in še posebno društveno specifično knjižnico, saj ni pričakoval tako bogate in raznolike zbirke numizmatičnih knjig (v kar štirih jezikih: slovenščini, angleščini, nemščini in italijanščini), ter predlagal, da bi naredili seznam knjižnega gradiva, ki bi lahko bil na razpolago vsem zainteresiranim.

Po predsedniškem poročilu je blagajnik Stanko Flego predstavil lanskoletne prihodke in izdatke ter z zadoščenjem ugotavljal, da člani večinoma redno plačujejo članarino in pripomorejo, da ima društvo zdravo blagajno. Sledila je zanimiva debata o nadaljnjem delovanju in tudi predlogih za morebitno novo sestavo upravnega odbora, saj je bil občni zbor volilnega značaja. Prisotni člani so soglasno dodelili nov mandat prejšnjim odbornikom, ki so si tako razdelili obveznosti: predsednik društva je Andrej Štekar, tajnik Mitja Petaros, blagajnik Stanko Flego in knjižničar Ivan Marija Hrovatin.

Seveda so se vsi udeleženci na letošnjem občnem zboru, ko se je zaključila obravnava predvidenega dnevnega reda, še dolgo družili ob sproščenem klepetu in izmenjavi mnenj. Ugotovili so, da so trenutno edino redno delujoče numizmatično društvo v Trstu, ki je imelo svojčas mnogo numizmatičnih navdušencev tudi med italijansko govorečimi someščani.

Slovensko zamejsko numizmatično društvo J. V. Valvasorja torej živahno in plodno deluje. Kdorkoli bi si želel bliže spoznati zanimivo zgodovinsko področje, ki ga ponuja numizmatika (morda tudi za svetovanje ali cenitev starejših denarnih pripomočkov), se lahko oglasi vsak drugi četrtek v mesecu v gostilni Veto na Opčinah pri Trstu po 20.30, ko se redno srečujejo zamejski numizmatiki. V zanimivi družbi bo lahko vsakdo izvedel marsikaj presenetljivega bodisi o numizmatiki bodisi zgodovini nasploh.

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme