Zaslužni prejemnik msgr. Marino Qualizza

Piše: P.in

DSI / Podelitev 58. literarne nagrade Vstajenje

V drugem letu prisilne zapore javnih kulturnih dogodkov so se postopoma tudi društva, ki so bila navajena na dolgoletno “klasično” obliko prirejanja srečanj, prilagodila in prešla na sodobne oblike komuniciranja, ki jih omogoča sodobna tehnologija.

Tako so pri Društvu slovenskih izobražencev, ki že šest desetletij prireja tedenska srečanja v Peterlinovi dvorani v Trstu, po dveh posrečenih in dobro obiskanih spletnih dogodkih sklenili, da bodo vsaka dva tedna pripravili na ponedeljek zvečer, kot se je tradicionalno to dogajalo v živo, spletni dogodek.

Prvi je potekal ta ponedeljek, 12. aprila. Šlo je za podelitev 58. literarne nagrade Vstajenje msgr. Marinu Qualizzi.

Uvodoma je precejšnje število poslušalcev v imenu Društva slovenskih izobražencev pozdravil predsednik Sergij Pahor, potem pa predal besedo članici nagradne komisije Eriki Jazbar, ki je prebrala utemeljitev nagrade in orisala lik letošnjega nagrajenca.

Tesni sodelavec msgr. Qualizze, novinar in javni delavec v Benečiji Giorgio Banchig, je povedal, da je knjiga Benečija naš dom, za katero je g. Qualizza prejel nagrado, nastala ob 80-letnici avtorja. V njej so zbrani uvodniki in članki, ki jih je pisal za štirinajstdnevnik Dom (že 35 let je tudi njegov odgovorni urednik). Izdala jo je Zadruga Most. Banchig  je nato v melodioznem beneškem narečju prebral odlomek iz nje.

Prof. Adrijan Pahor je po krajšem uvodu nagrajencu zastavil nekaj zanimivih vprašanj. Kot je ugotovil prof. Pahor, je značilnost Qualizzovega pisanja “umirjenost in uravnoteženost sporočila, ki ni nikoli napadalno, silovito ali pretirano, tudi ko je tema žgoča ali eksistencialno pomembna”. Poudaril je tudi, da je kljub težavam, ki jih je moral prebresti, zanj značilen konstruktiven pristop: veseli se vsakega pozitivnega koraka v sicer hudih razmerah Beneških Slovencev (npr. slovenske maše ob sobotah v Špetru ali dvojezične šole); obenem je poudaril široko humanistično kulturo, ki seva iz vseh njegovih spisov.

Tehnologija je nekoliko ponagajala organizatorjem, saj g. Qualizze gledalcem ni uspelo videti v živo, toda žar in moč njegove jasne besede sta pomanjkljivost popolnoma presegla.

Kot smo slišali iz njegovih besed, želi biti in ostati “svoboden človek”, kar pomeni ohraniti veselje do življenja; in po evangeljskem izročilu imeti rad vse ljudi, ne da bi se pri tem moral prilagajati načelom, ki mu ne pripadajo.

Med ljudmi, ki se jih tudi v težkih okoliščinah svojega življenja spominja in so mu bili v oporo, je omenil svojega župnika Angela Kračino, ki ga je že zgodaj naučil, da je treba braniti svoje pravice, biti ponosen na svojo identiteto. Spomnil se je zelo pomembne moralne opore, ki jo je imel v nadškofu Battistiju. Ta je razumel Beneške Slovence: empatije z njimi je bil sposoben prav zato, ker je sam okusil, kaj pomeni biti pripadnik jezikovne manjšine.

Ob koncu je predsednik Zadružne kraške banke g. Kovačič simbolično izročil nagrado in se zahvalil za vse, kar nagrajenec dela za Beneške Slovence.

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme