Zanimiva delovna izkušnja za mlade od 18. do 28. leta

Piše:

SSO razpisuje štiri mesta za državno civilno službo

Mladi od 18. do 28. leta se lahko do 15. februarja prijavijo za državno civilno službo, zanimivo izkušnjo, ki jih bo približala svetu dela. Tudi v Furlaniji – Julijski krajini nekatere organizacije razpisujejo mesta in sodelujejo pri projektu državne civilne službe. Med temi je Svet slovenskih organizacij (SSO), ki razpisuje dve mesti v Gorici in dve v Trstu. Projekt je nastal v sodelovanju z združenjem Acli, mladi pa bodo sodelovali s SSO-jem in ustanovami, članicami SSO, v Trstu in Gorici. Civilna služba traja osem ali dvanajst mesecev. Udeleženec opravi tedenski delovni urnik (25 ur) oz. 1145 ur v teku enoletnega sodelovanja. Tovrstno delo približa mlade solidarnostnim projektom, društvenemu delovanju in nenazadnje pripravi posameznika na prihodnje delovne izzive. Ob koncu so poleg mesečne plače v višini 507,30 € (vsota ni obdavčena, je pa upoštevana za pokojninsko dobo) mladim priznani krediti (oz. točke) za usposabljanje, potrdilo o sodelovanju, priznavanje ter vrednotenje pridobljenih znanj in spretnosti v sklopu civilne službe, ki prinaša točke v javnih razpisih.

Edinstvena priložnost za mlade torej, ki si želijo ob študiju ali drugih dejavnostih nabrati nekaj delovnih izkušenj, spoznati delovanje ustanov slovenske narodne skupnosti v Italiji ter drugih realnosti na lokalni in deželni ravni. Priložnost, da se posameznik lahko preizkusi na različnih področjih, goji medosebne odnose v delovnem okolju in spozna svet dela.

Gre pravzaprav za obojestransko sodelovanje, saj mladi prinašajo nove ideje, sveže poglede in energijo, ki lahko delovnemu okolju pomaga. V ustanovah pa bodo mlade spodbudili, da sodelujejo pri projektih ali si kakšnega celo zamislijo. S svežimi idejami je lahko delovanje ustanov bolj sodobno, bolj aktualno in pripravljeno na izzive, ki jih prinaša današnja družba.

O državni civilni službi na Svetu slovenskih organizacij smo povprašali Daniela Peteanija in Simona Čavdka, ki sta nam potrdila, da je bila delovna izkušnja zelo koristna. Takoj so ju sprejeli kot kolega in ožja sodelavca, zato sta bila že prve dni del delovne ekipe. Opravljala sta uradniško delo in delo na terenu ter pomagala pri organizaciji raznih dogodkov. “Zelo zanimiva izkušnja. Bili so tudi pozorni na moje naklonjenosti, ki so bolj informatične, grafične narave,” nam je povedal Daniel Peteani, ki je sodeloval z uradi SSO in Zveze slovenske katoliške prosvete. Urejal je torej spletne strani, družbena omrežja in svetoval pri nekaterih posodobitvah, ki so olajšale in izboljšale delo uslužbencev. “Zanimivo je bilo tudi sodelovanje na odmevnih mednarodnih dogodkih,” nam je povedal Simon Čavdek, ki je z Danielom pomagal pri organizaciji mednarodnega kongresa FUEN, ki je potekal leta 2021 v Trstu. “Civilna služba je bila dobra priložnost, da sem pobliže spoznal delovanje naših društev in spoznal več predstavnikov naše narodne skupnosti in širše, na deželni oz. celo mednarodni ravni,” je še dodal Simon, ki opaža, da večji odstotek vrstnikov premalo pozna delovanje Slovencev v Italiji in javnih institucij, zaradi tega ima civilna služba še dodatno vrednost. Tako Daniel kot Simon sta potrdila, da ju civilna služba ob študiju ni bremenila, nasprotno, navadila ju je, da bolje usklajujeta službo z drugimi obveznostmi. Lep trenutek so bila tudi srečanja z vrstniki, ki so opravljali civilno službo v drugih ustanovah po Deželi FJK. Trenutek spoznavanja drugih realnosti in izmenjavanja mnenj tako na delovnem kot izobraževalnem področju, sta še dodala.

Pregled ponudbe je dosegljiv na spletni strani www.acli.it, za dodatne informacije pa so na razpolago tudi uradi SSO na 040 3481586 ali 0481 536455.

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme