Žalostno dejanje, ki meče slabo luč na ugled Trsta

Tiskovno sporočilo SKGZ-SSO

Krovni organizaciji SKGZ in SSO odločno obsojata odstranitev table, posvečene prof. Martinu Jevnikarju.

Žalost je prvi občutek, ki ga vzbuja vest, da pred kratkim postavljene table v spomin na prof. Martina Jevnikarja v barkovljanskem nabrežju ni več. Nerazumljivo in vandalsko dejanje neznancev meče slabo luč na mesto, ki je pravkar gostilo kongres manjšinske krovne organizacije FUEN in festival Slovencev v Italiji SLOFEST, in na sam ugled, ki si ga je Trst v zadnjih letih pridobil na mednarodni ravni tudi z dejstvom, da gre za prostor, v katerem sobiva več narodnosti in kultur, ki se med seboj spoštujejo in sodelujejo. Še posebno oddaljeno oziroma nasprotno je to dejanje s tistim stiskom rok dveh predsednikov, ki sta jasno pokazala, katera je pot v prihodnost.

SKGZ in SSO sta v prejšnjih dneh, še pred tem vandalskim dogodkom, naslovila dopis na odbornika Giorgija, ki je pristojen za postavitev spominskih tabel na barkovljanskem nabrežju. V dopisu sta krovni organizaciji izrazili obžalovanje, da slovenščine ni prisotna na vseh spominskih tablah, kljub temu da Barkovlje zgodovinsko poseljujejo Slovenci. Živahna dejavnost na kulturnem, športnem in verskem področju priča o avtohtonosti in zakoreninjenosti slovenskega življa v tem prostoru. To pa bi bil več kot zadosten razlog, da bi tržaška občinska uprava ovrednotila slovenski jezik in postavila večjezične table. Prepričani smo ne nazadnje tudi, da bi prisotnost slovenskega jezika na vseh tablah zmanjšala možnost tovrstnih vandalskih dejanj.

Poleg tega so bile Barkovlje z Uredbo Predsednika Republike z dne 12. septembra 2007 vključene v ozemlje, kjer se izvaja zaščitni zakon za slovensko manjšino (zakon 38/2001). Ocenjujemo, da so table na barkovljanskem nabrežju primer javnega informativnega sporočanja občinske uprave, ki je zavezana spoštovati določila zakona 38/2001 in torej, v danem primeru, uporabljati tudi slovenski jezik.

Ksenija Dobrila, predsednica SKGZ

Walter Bandelj, predsednik SSO

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme