Zajetna publikacija z zelo zanimivimi zapisi

Na policah imate nov Koledar 2020, publikacijo, ki jo Goriška Mohorjeva družba že 95 let izdaja in prinaša v hiše slovenskih bralcev. Letošnjo izdajo, katere urednica je Erika Jazbar, so v minulih tednih predstavili v Gorici, Trstu in Ljubljani. Kot so na predstavitvah poudarili uredniki, obsega letošnji Koledar kar 350 strani. V njem je več kot 60 člankov, ki jih je napisalo približno 60 avtorjev brez prejema honorarja, kar še enkrat potrjuje, kako ta publikacija že od vsega začetka sloni na prostovoljnem delu.
Letošnji zbornik gradi na tradiciji, ki se vije skozi eno stoletje, z avtorji, vsebinami in pristopi, ki so vedno zaznamovali Koledar, in mu dodaja nekaj tematik in poudarkov, ki so za nekatere verjetno manj znani in v širšem slovenskem prostoru tudi manj priljubljeni, kot npr. problematike družbenega gospodarstva, nadgradnja nekaterih definicij naše polpretekle zgodovine, politične analize ipd.
Preidimo na vsebine. Letos se zbornik spominja na pomemben dogodek, ki se je globoko zarezal v naš širši slovenski prostor, in sicer na koroški plebiscit. Za strokovni članek je poskrbel slovenski zgodovinar dr. Stane Granda, ki je v svojem zapisu zaobjel obe obletnici, tako 100-letnico Koroškega plebiscita kot Rapalske pogodbe. Naslednje leto pa bomo obeležili še eno zelo pomembno 100-letnico za našo narodno skupnost, in sicer požig Narodnega doma, o kateri je prispeval zelo zanimiv zapis Ivo Jevnikar.
Vsebinski sklopi v Koledarju so vsekakor ostali nespremenjeni. Tako imamo prispevke o cerkvenih in verskih vprašanjih, za katere sta letos poskrbela vikar za slovenske vernike v goriški nadškofiji Karel Bolčina s prispevkom Izzivi goriške Cerkve in vikar za Slovence v Trstu Tone Bedenčič z zapisom Slovenski verniki na Tržaškem. V tem sklopu imamo še zapis o težkem življenju, ki ga ima Papež Frančišek, ki je od vsega začetka žrtev hudih nasprotovanj in kritik, ter prispevek o Cerkvi in mladih in kako stopiti do ljudi. Sledi sklop o politiki in manjšinski tematiki, kjer je govor o vedno perečih temah, kot so naša politika, evropska politika, dvojezične table na Videmskem, Slovenci na avstrijskem Štajerskem, višja srednja šola in nova matura. V ta sklop je urednica zavestno vključila tudi našo zborovsko dejavnost, ker je to vsebina, ki nima samo kulturne in prosvetne vrednosti, ampak je vedno imela za našo narodno skupnost širši družbeni pomen.
Zanimivi so zelo aktualni zapisi o neskončni zgodbi družbenega gospodarstva in njegova sumljiva prepletanja v sedanjosti ter o okoljski tematiki, ko se avtorja sprašujeta, kdaj bomo končali vojno z naravo, in opazujeta podnebne spremembe in rekordne temperature prav na Goriškem.
Tudi letos so zgodovinske teme zelo dobro zastopane, imamo zapise o žalostni zgodbi povojnih grobišč na Primorskem, TIGR-u, Čedajskem kapitlju, Kobaridu in “češkem Prešernu” (Karel Hynek Macha).
Letos je prisoten kar zajeten sklop o naši kulturni dediščini in sklop o naših osebnostih in dogodkih. (…)

Cel zapis v tiskani izdaji

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za leto 2020

Preberi tudi

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme