»Za razumevanje vina je potrebno gojiti tišino«

Piše: Mch

Med debatnimi srečanji v sklopu Farmer & Artist v organizaciji LAS Kras, katerim smo lahko prek spletne povezave prisluhnili v minulih tednih, je bil tudi pogovor s furlanskim filozofom in poznavalcem vin Matteom Bellottom. Avtor dela Storie di vino e di Friuli Venezia Giulia (Zgodbe vina in FJk; prev. av.) je vrsto let delal za gostinskimi pulti v raznih krajih Italije. Ob svojem delu je spoznal veliko zgodb, za katere ni želel, da bi krenile v pozabo. 

Bellotto, ki prek raziskovanja pomena zemlje odkriva izgubljeno istovetnost sodobne Furlanije, je v pogovoru z Eleno Cobez povedal marsikaj zanimivega. Po njegovem mora človek prisluhniti temu, »kar mu vino pripoveduje, saj ga to izboljšuje.« Korenine trt prodrejo prek zemeljskih plasti v globino in nam prek vina »posredujejo zgodovino ozemlja.« Značilnosti le-tega mora človek ohranjevati z ljubeznijo in obrtnim obdelovanjem.

»Vino govori o sebi in ljudje smo v predstavi, v kateri je on glavni junak, samo statisti. Ko ga srebaš in misliš, da si ga dokončno spoznal, te vedno znova preseneti in dejansko premakne na začetno točko spoznavnega procesa: kolikor se ti trudiš ga razumeti, preučevati, obvladati, v enaki meri te prepriča, da znaš malo ali  nič o njem.«

Avtor je izpostavil pomen, ki ga v FJk imajo manjšinski jeziki (furlanščina, nemščina in slovenščina) ter menil, da imajo neizrečene besede med ljudmi, ki se imajo radi, največjo veljavo: »Ob srebanju vina, da mu ustrezno prisluhnemo, smo lahko le v tišini.«

Vino je posrednik, ki nam omogoča, da se prek njegovega bistva približamo drug drugemu. Obrtniško izdelano vino je največji »čitalec« ozemlja, po katerem hodimo. »Vino je glas tišin, o katerih se ne govori. Za razumevanje vina je potrebno gojiti tišino. Največkrat, žal, človek o vinu razmišlja kot o potrošniški dobrini, ki jo je treba čimprej zaužiti. V resnici gre za živo in spreminjajočo pijačo, ki ima svoj čas dozorevanja.«

Bellotto se je kritično obregnil ob dokaj razširjeno retoriko, ki spremlja svet vina »in nas oddaljuje od stvarnosti.« Povezati vino z emocionalnostjo, ga po njegovem pomeni »ločiti od retorike.« V soočenju z vinom so potrebne skromnost, radovednost in pristnost, »da spoznamo v kolikšni meri smo majhni pred velikostjo sada zemlje.« 

V končnici pogovora je avtor podal svoj pogled na čas po pandemiji. »Svet se ne bo spremenil, saj se v 1 letu ne more. Prišlo bo pa do ločitve med tistimi, ki živijo za to kar so, in onimi, ki so za retoriko: prvi so delali na sebi, drugi ne.« 

Svoje razmišljanje je sklenil z vprašanjem istovetnosti, ki je v času globalizacije pridobilo na pomenu. Skupnost ima »veljavo,« če omogoča izpolnitev pričakovanj in sposobnosti posameznika. Ta svoj bivanje osmišlja tudi z delom. »Če tega ne bo, bomo v času globalizacije izgubljeni.« FJk naj se z izzivi sodobnega časa bori s tem »kar je in ima,« je sklenil svoje razmišljanje Bellotto. 

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme