Za boljše poznavanje zgodovine in širjenje kulture miru

Predstavniki združenja Pro Loco iz Foljana in Redipulje na avdiciji v senatu

20. februarja so se predstavniki združenja Pro Loco iz Foljana in Redipulje mudili v Rimu, kjer so bili na avdiciji sedme komisije pri senatu v sklopu diskusije zakonskega osnutka 875 “Zgodovinska dediščina Krasa, povezana s prvo svetovno vojno”. Srečanje je bilo uspešno in bo zato zakonski osnutek, katerega prva podpisnica je senatorka Francesca Tubetti, nadaljeval svojo proceduralno pot. 

“Ponosni smo, da smo naše ideje in projekte pripeljali v senat,” je ob avdiciji povedala predsednica Pro Loco Marta Lollis in dodala, da bodo lahko ljudje na našem območju in tudi širše na državni ravni podrobno spoznali korenine družin, ki jih je zaznamovala prva svetovna vojna, ter nenazadnje kraje, kjer je vojna potekala, in seveda vse z vojno povezane dogodke in posledice. Vse to bo možno na skupni informativni točki na območju Občine Foljan Redipulja, kjer bodo tudi na razpolago vse informacije o pobudah in dogodkih, ki so povezani s spominom na prvo svetovno vojno. Del projekta je tudi povezan z digitalizacijo državnih in lokalnih arhivov (v skladu z evropskimi navodili), da bi prek iskalnika vsakdo imel dostop do podatkov. V teh letih je veliko naredila Pro Loco iz Foljana in Redipulje, predvsem si želi obujati spomin na grozote prve svetovne vojne, obnoviti ter ovrednotiti kraje (poti, strelske jarke, spomenike, pokopališča itd.), ki so povezani s prvo svetovno vojno in so posebno zaznamovali posoško zgodovino in območje. V tem smislu združenje tudi stalno sodeluje z drugimi organizacijami tako na lokalni kot državni in tudi mednarodni ravni. Naj spomnimo na plodno sodelovanje s Slovenijo oz. Fundacijo Poti miru v Posočju in povezanimi projekti na evropski ravni v sklopu Interreg. “Večkrat na velikih in majhnih spominskih pokopališčih vidimo priimke, ki nam zvenijo tuji, so pa del zgodovine tega območja in delijo isto usodo, tragedijo in čustva tistega časa,” je še povedala Marta Lollis.

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme