Vprašanj in izzivov je veliko, eden od teh je gotovo skupno ustvarjanje prihodnosti našega območja

Piše: Matevž Čotar

Občinski svet je v torek, 16. junija, z volitvami potrdil nove člane za skupščino EZTS GO (Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje). Nova članica je tudi Mara Černic, dolgoletna podpredsednica Pokrajine Gorica in izvedenka na področju evropskih načrtov in čezmejnih projektov; z njo smo se pogovorili o pomenu, ki ga ima ta ustanova za čezmejni prostor.

Pozdravljena Mara, najprej čestitamo! EZTS je pomembna ustanova, na katero marsikdo pozabi; bi nam na kratko povedala, kako deluje in katere cilje ima?
Hvala za čestitke! EZTS je oznaka za združenje, pri katerem čezmejno sodeluje več občin, dežel oz. držav. V našem primeru so ustanovitelji EZTS GO Občina Gorica, Mestna občina Nova Gorica in Občina Šempeter-Vrtojba. V začetku leta 2010 so sklepe o ustanovitvi sprejeli občinski sveti vseh treh občin ustanoviteljic. To je organizacija, ki jo pravno priznavajo države, članice Evropske unije, v katerih se nahaja. V primeru našega združenja sta ga priznali slovenska in italijanska vlada. Združenje je bilo kot pravna oseba registrirano septembra leta 2011, skupščina pa se je prvič sestala na začetku leta 2012.
EZTS je v bistvu instrument za izvajanje politike evropskega območnega sodelovanja, to se pravi izvajanje evropske politike za razvoj regije. EZTS GO je sestavljen iz različnih organov. Ima direktorja, ki je od februarja dr. Ivan Curzolo, in poddirektorja, to je dr. Tomaž Konrad, revizorje, administrativno strukturo za delovanje ter skupščino, v katero tri občinske uprave imenujejo svoje predstavnike. Združenje ima finančna sredstva v višini 10 milijonov evrov, ki prihajajo iz operativnega programa Italija-Slovenija (Interreg), to je finančni instrument, ki ga ima Evropska unija za razvoj območja med državami. Ta znesek je razdeljen na dva sklopa, na zdravstvo in turizem. Cilj EZTS GO je prav ta, da s to vsoto in z razpisi razvija projekte na teh dveh pomembnih področjih.
Lahko poveš kaj več o projektih na teh področjih?
Nadaljuje se zdravstveno sodelovanje med Gorico in Novo Gorico oz. Šempetrom, predvsem na področju porodništva. Cilj je tudi čim boljša vzpostavitev mreže čezmejnih zdravstvenih storitev in odpravljanja birokratskih ovir.
Tudi na področju turizma bo v okviru projekta izvedena študija o odpravljanju pravnih in administrativnih ovir pri mestnem javnem prevozu, pri čemer bodo zasnovane rešitve za vzpostavitev skupnega čezmejnega sistema. Združenje namenja veliko pozornost kolesarskim potem, poleg razvijanja le-teh je cilj tudi spodbuditi ljudi, da začnejo za kratke razdalje namesto avtomobila uporabljati kolo in pešačiti, kar naj bi zagotovili z izboljšanjem razmer in dostopnosti za kolesarje in pešce. Vredna omembe je izgradnja nove brvi čez Sočo za kolesarje, ki bo povezala kolesarsko progo iz Plavi do Solkana z italijanskim sistemom kolesarskih poti in je zelo konkreten in pomemben primer projekta.
Pomembno je tudi sodelovanje pri kandidaturi Nove Gorice in Gorice za Evropsko prestolnico kulture 2025. V vseh fazah te kompleksne kandidature bo Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje imelo prednost pri usklajevanju dejavnosti. EZTS GO namreč lahko neposredno izvaja skupne projekte v Italiji in Sloveniji in torej lahko izvaja naložbe na skupnem ozemlju mest, ne da bi bil omejen z državnimi ali administrativnimi mejami.
Zdi se mi, da ima tako pomembna ustanova premalo pozornosti, kajne? Odkar ni več Pokrajin, ki so izvajale čezmejne projekte, ni več takih ustanov … Misliš, da bi bilo potrebno povečati promocijo in pozornost v javnosti?
Se strinjam. Med drugim se za Evropsko unijo začenja novo programsko obdobje, ki traja sedem let. EZTS bi moral biti zdaj tisti subjekt, ki za naše območje oblikuje smernice razvoja in projekte, ki jih je treba financirati. Mislim, da občinske uprave za zdaj niso še dale prave vloge in teže združenju. Obravnavajo ga bolj kot izvajalni organ, v resnici je dosti več kot to, saj lahko načrtuje razvoj in tudi razmišlja o prihodnosti našega območja. Menim, da ni prihodnosti na našem območju, če ne razmišljamo in nato udejanjimo skupno čezmejno mesto in prostor. To velja na vseh področjih, predvsem pa na gospodarskem, ki je bistvenega pomena. Občinske uprave ne verjamejo dovolj v Evropo, drugače bi bila struktura EZTS bolj solidna in posledično bi lahko naredili tudi bistveno več. Žal župani in občinski sveti niso še pripravljeni poveriti EZTS-ju funkcijo načrtovanja območja. Res, z besedami vsi podpirajo skupno sodelovanje, te ideje pa bi bilo treba tudi konkretno udejanjiti.
Kako doživljaš imenovanje v skupščino?
Sem zelo zadovoljna zaradi te priložnosti in zaupanja, ki so mi ga dali vsi. Zahvaliti se moram tudi stranki Slovenska skupnost, saj gre ne nazadnje tudi za neko politično dogovarjanje. Doživljam jo kot programsko vlogo ter vlogo razmišljanja in izvajanja. Z osebno izkušnjo, tako politično kot poklicno, bi rada dala pozitiven doprinos. Skupščina je sestavljena iz članov, ki imajo različne profile, in zato bodo sestanki tudi priložnost za raznoliko razmišljanje in poglabljanje. Vprašanj in izzivov je veliko, eden od teh je gotovo skupno ustvarjanje prihodnosti našega območja. Verjamem, da je EZTS ustanova, ki bo prav v tem odigrala odločilno vlogo.

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme