“Verovati pomeni, da posameznik veruje v skupnosti, ki veruje”

Tržaški škof, nadškof Giampaolo Crepaldi, je svojčas uvedel obhajanje postnega časa z nizom predavanj, ki jih je zbral pod skupnim imenom Katedra sv. Justa. Postna predavanja lahko imamo za vrh predavalne dejavnosti tržaške Cerkve, s katero je g. nadškof hotel ponuditi mestu vrsto pričevanj predvsem verske vsebine mnogih uglednih gostov. Predavanja se sicer vrstijo ex cattedra (sam naslov predavanj to dokazuje), saj soočenja med predavatelji in občinstvom ni, dialoški trenutek je torej enosmeren. Najbrž je bila ta oblika v izhodiščni želji nadškofa Crepaldija, da bi namreč tržaški verniki sprejemali vase globoke verske izkušnje gostov in njihova intelektualna dognanja v zvezi s soočanjem z Božjim. Naj omenimo, da so se v letih v tržaški stolnici zvrstili sedanji minister Andrea Riccardi kot predsednik Skupnosti sv. Egidija, vodja in ustanovitelj neokatehumenalnega gibanja Kiko Arguello, pisateljica Suzanna Tamaro, visoki dostojanstveniki katolišče Cerkve in drugi. Katedra sv. Justa je svojo vsebinsko razsežnost nato razširila še na druge tematike, ki se v sklopu drugih srečanj vrstijo v različnih obdobjih v letu.
Letošnja postna katedra se ujema s prvim delom Škofijske sinode in z letom, ki ga je papež Benedikt XVI. posvetil veri. Najbrž ni naključje, da je nadškof Crepaldi tokratni predavalni niz zbral pod naslovom Vrata vere. S tem geslom je nadškof hotel, da verniki “prestopijo prag” izredne vsebinske in milostne pustolovščine, kar dejansko pomeni verovati v Jezusa Kristusa; obenem pa vzporejati oziroma na novo odkriti krščanski dogodek v kontekstu sodobnega človekovega bivanja.
Prvo lekcijo je v tem vidiku podal beneški patriarh msgr. Francesco Moraglia, ko je v stolnici sv. Justa, v sredo, 20. februarja, spregovoril o temi Jaz verujem, mi verujemo.
Beneški patriarh je svoje izhodišče osnoval na prepričanju, da se vera v Jezusa Kristusa utemeljuje v osebnem in skupinskem obhajanju: “Verovati pomeni, da posameznik veruje v skupnosti, ki veruje”. Pojem občestva je utemeljil že sam Božji sin, ko je v odgovoru na vprašanje apostolov, kje domuješ?, ob reki Jordan odvrnil: Pojdite z menoj in boste videli. Jezus jim ni le odgovoril, povabil jih je v novo življenjsko izkušnjo. V tem dejanju je Kristus sprožil genezo same Cerkve. “Cerkev se torej že rodi na temelju deljenja neke skupne izkušnje”, v kateri je drugi del nas. Da je vera najprej individualno, nikakor ne individualistično, obenem pa skupinsko doživljanje, priča apostolstvo Cerkve: le to ni njen temelj, ne more pa živeti in se razvijati brez njega, saj se v apostolstvu izpričuje neposredna vez z Gospodom, ki je sebe žrtvoval na križu, da bi nas rešil.
Jezus Kristus je bil zato utemeljitelj cerkvenega občestva, izpričujoča vera pa se je v času izražala v cerkvenem življenju, katerega pravila je občestvo skovalo ravno zato, da bi potrdilo skupinsko razsežnost v Gospodovo vero. “Ko vera izgubi razsežnost skupinskega in javnega dejanja, se posledično izgublja tudi osebno doživljanje verskega”, je posvaril predavatelj. Msgr. Moraglia je tako poudaril pomen pojma sensus fidei, ki pripada vernikom: ni namreč le vez, ki združuje ožjo in zaprto skupino v določenem prostoru in času, ampak je vrlina, ki pripada vsem, ki se obhajajo v imenu Jezusa Kristusa in v obujanju besed Njegovih apostolov. Predavatelj je tako poudaril diahrono razsežnost cerkvenega občestva, ki se nenehno navezuje na Božjega sina “kjerkoli” in “kadarkoli”, na vse veke vekov. Evangelizacija preprosto pomeni to, da Cerkev venomer vodi do Jezusa. Sklepno misel je beneški patriarh osnoval na citatu papeža Benedikta XVI., ki je nekoč dejal, da “Cerkev obstaja zato, da nam kaže Jezusa in da preko nje prisluhnemo Njegovemu evangeliju”.
In ravno papežu Benediktu XVI. je škofov vikar za kulturo Ettore Malnati posvetil zadnjo misel večera in najavil, da bo v cerkvi sv. Antona na dan, ko bo sveti oče zapustil svojo vlogo kot Petrov naslednik, v četrtek, 28. februarja, izredno molitveno srečanje, ki bo hkrati zahvala za njegovo opravljeno delo.
IG

KATEDRA SV. JUSTA / Gost beneški patriarh Francesco Moraglia

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme