Verjetno nič ne bo več kot prej

Marij Maver je upokojeni urednik slovenskih govorjenih sporedov na Radiu Trst A. Že od mladih nog pa se brezplačno razdaja v različnih prosvetnih organizacijah, ki imajo sedež na ul. Donizetti. Bil je dragocen sodelavec prof. Peterlina, že zgodaj je prevzel nekatere od najbolj odgovornih nalog pri Mladiki, po Peterlinovi smrti pa je postal glavni urednik revije Mladika in istoimenske založbe.
G. Marij Maver, že dolga leta ste predsednik Slovenske prosvete, to je krovne organizacije, ki združuje društva, ki se prepoznavajo v njenih vodilnih smernicah. Kljub temu da trenutno ne morejo izvajati številnih utečenih dejavnosti, velja, da ste tudi v tem času v povezavi z društvi? Kako doživljate ta čas vi, kako vaše članice? Katerih večjih dejavnosti, ki so se jim morala odpovedati, je njim in vam najbolj žal?
Ja, pandemija nas je doletela med sezono, hvala Bogu, da smo nekatere pobude že izpeljali, pri nekaterih nas je zajela sredi njihovega izvajanja, nekatere pa smo šele načrtovali. V začetku leta smo razdelili nagrade štipendije Albina Ločičnika za študente inženirstva, podelili smo priznanja Mladi oder ljubiteljskim gledališkim skupinam, izpeljali smo skoraj v celoti sezono Gledališkega vrtiljaka, tudi Društvo slovenskih izobražencev, ki načrtuje svoje večere v Peterlinovi dvorani na našem sedežu, je izvedlo polovico svojega programa, tako da se do sredine sezone ne moremo pritoževati. Huje je z načrti za prihodnost: poletna Mala gledališka šola v juniju, Draga konec avgusta in nato jesenske prireditve. Kakšni bodo takrat pogoji? Marsikaj so nekatera društva odložila na jesen. Ne glede na to, da bo v jeseni velika gneča, kakšni bodo takrat pogoji, ali se bomo lahko družili?
V zadnjih dneh smo po radiu, televiziji in drugih medijih poslušali marsikateri intervju v zvezi z velikimi dogodki (nekateri so povezani z okroglimi obletnicami), ki bi morali biti na sporedu to poletje in to jesen. Pri najpomembnejših od teh je soudeležena tudi Slovenska prosveta. Eden od velikih jesenskih dogodkov, za katerega nosi glavno organizacijsko breme Slovenska prosveta oz. Društvo slovenskih izobražencev, je tudi Draga, ki povezuje ne samo tukajšnje Slovence, pač pa si od nekdaj prizadeva, da bi povezovala Slovence iz domovine in zdomstva. Zaradi proslave v spomin na bazoviške junake ste morali datum anticipirati, zdaj pa je še ta pod vprašajem. Kakšna so vaša predvidevanja in kakšni občutki vas prevevajo ob tej misli?
Nisem se še sprijaznil s tem, da bi morali nekatere prireditve odpovedati, a zavedam se, da je vse mogoče. Verjetno nič ne bo več kot prej. Zdaj še načrtujemo, dokončne odločitve pa moramo še sprejeti. Občutki prav gotovo niso prijetni.
Slovenska prosveta je skupaj z Radijskim odrom tudi soorganizator dveh velikih pobud, ki sta namenjeni otrokom. To sta Mala gledališka šola Matejke Peterlin (poletni teden intenzivnih vaj, na katerem vaditelji z otroki v petih dneh postavijo na oder popolno otroško predstavo) in Gledališki vrtiljak (sezona otroških predstav). Kako gledate na uresničitev teh dveh pobud?
Poletna šola Matejke Peterlin bi morala biti junija. Meseca maja bomo z Radijskim odrom sprejeli dokončno odločitev. Ne vem, ali ima oblika, v kateri je uspešno potekala veliko let doslej, alternativo. Gledališki vrtiljak pa smo skoraj v celoti realizirali razen zadnje predstave v domači produkciji, za katero so igralci in režiser žal porabili veliko truda.
Vsa društva, ki so včlanjena v Slovensko prosveto, so morala odpovedati svoje dejavnosti. Ker Dežela FJK in Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu krijeta le določene stroške v zvezi z delovanjem društev, kaj jim lahko zdaj svetujete?
Boste morda lahko dosegli podaljšanje roka za izvedbo programiranih dejavnosti, da ne bi bili prisiljeni vračati podpornikom neuporabljeni denar?
Javni sklad za kulturne dejavnosti v Sloveniji še ni odločal o letošnjih projektih. Kar se tiče podpor Dežele FJK in Urada RS, pa zdaj težko kaj rečem. Nekaj pobud je bilo že izvedenih v začetku leta, nekaj jih morda še bo. Poleg tega imajo nekatera društva kljub temu stroške (vzdrževanje sedežev in podobno). Bomo videli, kaj bodo še uresničili do konca leta.
Kot rečeno, ste tudi odgovorni urednik revije Mladika in istoimenske založbe. Kako poteka delo? Uspelo vam je izdati velikonočno številko Mladike in jo tudi ponujate na spletu. Kakšen je bil odmev na to pobudo?
Nekaj težav smo pri založbi imeli, vendar – kot ste sami opazili – smo medtem kljub težavam izdali drugo bogato številko Mladike in dve novi knjigi: Marije Pirjevec Tržaška branja in Marija Čuka Črni obroč. Žal sta bili naši knjigarni v Trstu in Gorici cel mesec zaprti, zato smo revijo tokrat prvič v celoti dali na splet, da bi jo bralci lahko dosegli. Odmevi so bili pozitivni, tudi s strani bralcev, ki na revijo niso naročeni. Hudo je tudi to, da so knjigarne in knjižnice v Sloveniji zaprte. To je ne samo za nas, ampak za vse slovenske založbe prava katastrofa.
Branje dobre literature predstavlja za odrasle in otroke duševno obogatitev in v času karantene naj bi bila to dejavnost, za katero imamo več časa kot pred njo. Se vam zdi, da vaša založba z izdanimi knjigami doprinaša pomemben prispevek k temu?
Prav gotovo. V naših programih, bi si upal trditi, imamo veliko naslovov, ki bi morda nikoli ne izšli, če jih ne bi izdala naša založba. To velja za preteklost, pa tudi za današnji čas. Poleg tega naša založba skuša promovirati predvsem slovenske avtorje iz našega zamejstva.
Kako osebno doživljate to obdobje prisiljene osamitve?
Ni mi dolgčas. Veliko berem. Morda pogrešam kak izhod in kak skok na pošto v Sežano.
Katero/e knjigo/e bi svetovali v branje v tem času?
V tem času, ko se bliža obletnica požiga Narodnega doma, gotovo roman Marija Čuka Črni obroč. Ne zato, ker ga je izdala naša založba, ampak ker nazorno prikazuje našo zgodovinsko tragedijo, zato bi ga priporočil predvsem mladim.
P. in

POGOVOR / Marij Maver o vplivu karantene na delovanje društev

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme