Vajeti devinsko-nabrežinske občine vrnimo v roke domačinov!

Piše: Matevž Čotar

Pogovor / Igor Gabrovec, županski kandidat

V nedeljo, 12. junija 2022, bodo volivci poklicani, da izrazijo svoje preference tudi v Občini Devin Nabrežina. Občino je v zadnjih letih vodila Daniela Pallotta (tudi tokrat kandidatka), ki je bila deležna kar nekaj kritik, saj je bila marsikatera odločitev desnosredinske uprave vprašljiva in ne nazadnje velik potencial devinsko-nabrežinskega območja neizkoriščen. Glede tega je bil v opoziciji večkrat kritičen Igor Gabrovec, ki se zdaj pripravlja na županski dvoboj z združeno levo sredino. Postavili smo mu nekaj vprašanj in ga prosili za poziv volivcem.

Igor, tokrat ti je uspelo združiti levico; uspel ti je dogovor, ki je pred petimi leti spodletel. Prav gotovo je spodbuden znak, kajne?

To, da smo se odločili za poenoten nastop s skupnim županskim kandidatom in poenotenim programom, je bil naš prvi uspeh. V začetku marca smo kot opozicijske sile napovedali odločitev, da se strnjeno postavimo proti vladajoči desnici, in s tem tudi odprli programsko delavnico.

Zamislili smo si tako neposredno povezavo z občani in občankami ter društvi in jim ponudili možnost, da izrazijo svoje ideje, kritične misli in predloge. Odziv je bil nad pričakovanji, saj smo na terenu, a tudi preko modernih aplikacij in socialnih omrežij, zbrali veliko število predlogov za izboljšavo kakovosti življenja ter kulturne, gospodarske in turistične ponudbe, pa tudi predlogov za konkreten poseg na področju sociale, prošnje za nove prostore, kjer bi se lahko družili otroci, mladostniki in družine, pa tudi starejši ljudje, ki si želijo aktivno preživljati svoj prosti čas v družbi. V občini Devin Nabrežina bi vsi radi imeli tako upravo, ki zna uresničiti želje prebivalcev in koristneje uporabiti finančna in ostala sredstva, ki jih ima na razpolago.

Iste politične sile in liste, ki me danes strnjeno podpirajo, so se pred petimi leti predstavile s štirimi različnimi županskimi kandidati. Danes smo skupaj in koalicijo vsebinsko in idejno pravzaprav še razširili, saj je med kandidati in kandidatkami za občinski svet res veliko novih obrazov, ki se politično in strankarsko niso nikdar opredelili. V nasprotnem taboru pa se je ideološki krog še dodatno zožil. Zmanjkala je, prvič po četrt stoletja, lista nekdanjega župana Giorgia Reta, ki je zbirala, predstavljala in prigovarjala zmernejše volivce, tudi slovenske. Zato je sedanja koalicija Pallottove izrazito desna koalicija, v kateri so slovenski kandidati čista redkost. Medtem pa so naše liste tudi z narodnega vidika dejansko popolnoma uravnovešene. 

Da ne bomo preveč banalni z vprašanji, povej mi, če uživaš v kampanji oz. kot županski kandidat? Delo je namreč precej različno od tistega, ki ga opravljaš na deželni ravni že vrsto let …

Rekel bi, da je to moja najtežja volilna kampanja. Prvič se mi dogaja, da moram skrbi za pridobitev in utrditev osebnega konsenza dodati tudi skrb za koalicijo v celoti. Dva meseca je bilo s tem kar nekaj dela, saj je bilo še najprej treba usklajevati različne občutljivosti, pristope, pa tudi značaje in ambicije. Treba je bilo preseči ali vsaj omiliti težo zamer in razhajanj, ki so se bile nabrale v desetletjih. Vsakič, ko smo bili poraženi, se je temu težkemu tovoru jeze in razočaranja dodala nova pošiljka. S potrpežljivim delom in vzajemnim spoštovanjem nam je uspelo ohraniti in pravzaprav utrditi koalicijski dogovor. Odgovarjam torej tako: pred političnim je bil potreben psihološki pristop.

Volilna kampanja je bila zelo intenzivna in kapilarna. Zato tudi utrujajoča. Istočasno pa sem vesel, da nam je uspelo naše ljudi nagovarjati zelo neposredno, rekel bi skoraj s srcem v rokah. Od marca do maja smo pretežno zbirali informacije o potrebah in pričakovanjih. Nato smo v drugem krogu skušali razlagati, kako gledamo na odprta vprašanja in katere bi lahko bile rešitve. Občanom in občankam smo obljubili pozornost in posluh tudi in še posebej v času, ko bodo volitve mimo.

Občina je v zadnjih letih razočarala občane in občanke s svojo brezbrižnostjo do ljudi in prostora. Naš prvi cilj je torej ostati povezani z ljudmi, tako kot smo to občutili v teh dveh mesecih dela. Zavezali smo se, da bomo pogosto prirejali javna srečanja in prišli v stik z vsemi vaškimi realnostmi, da se bomo pogovarjali o še nerešenih vprašanjih in da bomo skupaj določali prednostne teme in jih ponesli na dnevni red občinske uprave.

Na območju, po medijih, na spletnih družbenih omrežjih je bilo vidno, koliko ste v zadnjih tednih delali. Bili ste med ljudmi in prirejali srečanja na različnih koncih občine in o različnih tematikah … So bila uspešna? Katere so pereče točke na programu koalicije oz. na katerih področjih je treba najprej ukrepati za dobrobit občine in občanov?

Takoj se bomo zavzeli za omejevanje davčnega pritiska, ki se je v zadnjih letih prekomerno povišal.

Nismo obljubljali vsevprek, ker so naši občani in občanke v zadnjih petih letih slišali preveč praznih obljub. Razmišljamo po makro sklopih in si zastavljamo cilje, ki jih bomo dosegli skupaj z občani in občankami, v tesni povezavi s socialnimi partnerji, z našimi številnimi društvi, z odbori in komisijami ter podjetniki, ki so se razvijali kljub težjim gospodarskim pogojem, in poskušali vnašati v svoje delo novosti, blaginjo in delovna mesta.

Naša koalicija bo podprla razvoj in ustanavljanje novih podjetniških dejavnosti na vseh gospodarskih področjih s primarnim ciljem, da se povišata število in kakovost delovnih mest. Vso podporo bodo imeli tudi manjši trgovski obrati in obrtniki, poskrbljeno bo za promocijo lokalnih visokokakovostnih pa tudi nišnih proizvodov. Sledili bomo industrijskemu razvijanju štivanske papirnice s posebno pozornostjo do binoma pravica do dela in pravica do zdravja.

Ljudje pričakujejo urejene zelene površine, urbano ureditev, redno vzdrževanje cest, ovrednotenje javnih stavb, upravljanje z odpadki, delovanje javnih uradov, odpravljanje arhitekturnih ovir in urejevanje dostopnosti, parkirne površine, varnost na cesti. Občani in občanke bi radi, da bi uprava širila uporabo obnovljivih virov in tehnologije za proizvodnjo energije, da bi prirejali dogodke z etično in solidarnostno vsebino za promocijo varčevanja in obenem za omejevanje potrate in potrošništva. Pred tem bo treba seči v organizacijo občinskih uradov, kjer je v teh letih marsikje prišlo do kratkega stika. Občinska uprava pa bo uspešna le, če nastane sodelovanje in vzajemno spoštovanje z uslužbenci, ki predstavljajo velik kapital za vso skupnost.

Na koncu pa bi te vprašal še za poziv volivcem …

Nekaj bi rad še dodal. Stranka Slovenska skupnost je protagonist volilnega dvoboja v občini Devin Nabrežina. Ne nastopamo z lastnim simbolom, kar bi lahko na prvi pogled izpadlo kot umik s prizorišča. Izbira, da svoje kandidate zaobjamemo v “županovo” listo Združena ekipa, je bila v resnici najbolj logična in dosledna odločitev. Znano je, da sem deželni politični tajnik SSk in deželni svetnik. V občini, ki jo približno dve tretjinsko sestavljajo italijansko govoreči občani, je bilo še najprej pomembno preseči enačbo, da slovenski županski kandidat lahko zastopa le slovenske volivce. Kot SSk smo bili zato pobudniki nove in širše politične platforme, ki jo uravnovešeno sestavljajo Slovenci in Italijani.  Polovica je žensk in polovica je moških. Gre za politično pretežno nove obraze. Pol kandidatov na listi ni še praznovalo petdesetega leta starosti, nekaj pa je tudi čisto mladih. Večina kandidatov in kandidatk ima univerzitetno izobrazbo.

Uspeh na devinsko-nabrežinskem političnem prizorišču lahko predstavlja tudi za slovensko zbirno stranko SSk novo priložnost, da utrdi svojo aktivno povezovalno vlogo med Slovenci in čez. Prihodnjo pomlad bodo na vrsti deželne in politične volitve, nato evropske in kot na tekočem traku nove občinske. Zmaga v Nabrežini bi lahko bila model za nov pristop tudi v drugih okoljih, kjer odnosi med različnimi slovenskimi političnimi komponentami niso vedno blesteli.

Pomembno je, da se v nedeljo, 12. junija, Slovenci še posebej množično in brez pomislekov odločimo, da vajeti devinsko-nabrežinske občine vrnemo v roke domačinom, ki poznajo in ljubijo svoje vasi, so vraščeni v društvih, pogumno razvijajo svoje poklice, uživajo zaupanje naših ljudi.

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme