V znamenju rasti in podpore krajevnega okolja

Fotografije: damj@n

Tržič / Občni zbor Zadružne kraške banke Trst Gorica

V nedeljo, 12. maja 2024, je v kinodvorani Kinemax v Tržiču potekal Redni občni zbor Zadružne kraške banke Trst Gorica. Gre za letni dogodek, najpomembnejši trenutek v življenju zadružnih bank, ki se ga je letos udeležilo 408 članic in članov (vključno z 99 pooblastili). Prisotni so soglasno potrdili letno poročilo 2023 in rezultate, ki so med najboljšimi v zgodovini banke.

Računovodski izkazi, ki jih je na dogodku predstavila generalna direktorica Emanuela Bratos, jasno kažejo na finančno stabilnost in uspešnost banke. “Res je, da so na rezultate lanskega leta močno vplivale spremembe obrestnih mer, vendar velja poudariti, da so tudi sad odličnega dela zadnjih petih let, v katerih smo svoje napore usmerili v povečanje obsega poslovanja,” je poudarila direktorica Bratos.

Čisti dobiček poslovanja je tako znašal 4,519 milijona evrov, kar predstavlja 59-% rast glede na prejšnje poslovno leto. Skupna vrednost upravljanih sredstev je dosegla 7,27-% rast, pri čemer so vloge in depoziti zabeležili 6,64-% povečanje, upravljanje skladov in naložbenih zavarovanj pa 1,09-% v primerjavi z letom 2022.

Novih posojil, predvsem stanovanjskih kreditov, namenjenih mladim družinam, ter kreditov malim in srednjim podjetjem za razvoj njihove dejavnosti, je bilo za 85 milijonov evrov. Skupni krediti komitentom so se tako povečali za 2,00 % v primerjavi z letom prej.

Celotni obseg poslovanja je tako dosegel 1,359 milijarde evrov, kar predstavlja 5,40-% rast glede na prejšnje leto (+69,20 milijona). Izboljšal se je tudi količnik kapitalske ustreznosti Cet1 ratio, s katerim merimo stabilnost bank. Ta je znašal 20,24 % (leta 2022 19,56 %).

Tudi v letu 2023 smo zabeležili rast števila komitentov in članov, ki jih je na zadnji dan lanskega leta bilo 23.720 (+457), od tega 3897 članov, kar odraža zaupanje in zadovoljstvo s storitvami in produkti, ki jih nudimo.

Odlični rezultati so omogočili tudi to, da je ZKB Trst Gorica še dodatno povečala svojo vlogo v lokalnem okolju, ki jo izkazuje prek sponzorstev in donacij. Aktivnosti na tem področju je na občnem zboru predstavil predsednik Adriano Kovačič in dodal: “Podprli smo kar 216 projektov in jim namenili 375.000 evrov. Gre za dogodke in projekte s področja športa, kulture, ekologije, izobraževanja in humanitarnosti, ki bogatijo življenje ljudi v lokalnem okolju in prispevajo k njegovem razvoju. Skupno dobro je namreč naše glavno vodilo, ki ga dan za dnem zasledujemo pri našem delu. Naša naloga je ta, da prispevamo h gospodarskemu, družbenemu in kulturnemu razvoju skupnosti, ker verjamemo, da se bogastvo skupnosti skriva v dobrobiti vsakega posameznika. In to je tisto, kar nas razlikuje od ostalih bank.” 

Skoraj 51.000 evrov za mlade

Na občnem zboru je ZKB Trst Gorica podelila tudi štipendije, ki so namenjene mladim članicam in članom ter otrokom članov, ki so se izkazali s svojimi odličnimi šolskimi in študijskimi dosežki v letu 2022/2023. Letos je bilo prejemnikov kar 65, največje število do sedaj. Podelili smo 18 štipendij za uspešno zaključen državni izpit (maturo) na višji srednji šoli, 21 štipendij za univerzitetne diplome prve stopnje in 26 štipendij za diplome druge stopnje univerzitetnega študija ali enovite univerzitetne študijske programe. Skupaj je ZKB Trst Gorica namenila skoraj 51.000 evrov.

“Uspehi in dosežki mladih vplivajo na celotno okolje, saj lahko s svojim znanjem, veščinami in idejami prispevajo k napredku in razvoju naše skupnosti. Mladi so nosilci prihodnosti, zato jih moramo podpirati in jim pomagati na njihovi poti do uspeha,” je poudaril predsednik ZKB Trst Gorica Adriano Kovačič.

Volitve v upravni odbor

Na občnem zboru so potekale tudi volitve treh članov upravnega odpora, ki jim letos poteče mandat, in sicer Petri Maronese, Maji Vrtovec in Robertu Gantarju, ki se ni odločil za ponovno kandidaturo. Člani so na občnem zboru potrdili Petro Maronese in Majo Vrtec. Upravnemu odboru pa se je po novem pridružila Miriam Ota.

Preberi tudi

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme