V spomin in opomin

Piše: MO

Kamen spotike pred katinarskim župniščem

Zvon Svete Trojice je 18. januarja 2023 opoldne svečano obeležil postavitev tlakovca spomina za Darinko Piščanc -Slovenko na pločnik pred katinarskim župniščem. Njen nečak prof. Dušan Križman, ki se je zavzel za obeležje, je v slovenščini in italijanščini strnjeno in s čustvenim pristopom podal življenjepis dekleta, ki so jo 23-letno umorili v policijski mučilnici v ulici Bellosguardo v Trstu in zažgali v Rižarni. Katinarski župnik msgr. Giorgio Carnelos je ob blagoslovitvi spotikavca nakazal zgleden lik mladega dekleta in svaril pred grožnjo vrnitve zla ob opuščanju duhovnosti. Gunter Deming postavlja ob podpori judovskih skupnosti in protifašističnih združenj po vsej Evropi tlakovce spomina pred domove umorjenih v nacističnih taboriščih. Pobudo si je omislil v trajen spomin in opomin na grozodejstva fašizma in nacizma po Pavlovem pismu Rimljanom: “Tako so zadeli v kamen spotike, kakor je pisano: ‘Glej Sionu postavim kamen spotike in skalo pohujšanja …’” Spotikavec ima na medeninasti kritini 10 x 10 cm dvojezični napis: Tukaj je živela DARINKA PIŠČANC ( SLOVENKA)  rojena 1921, aretirana 1944, umorjena 22. 3. 1944. Darinka je živela v župnišču pri stricu župniku Antonu Piščancu. V težkih letih fašističnega preganjanja ja maturirala na liceju Petrarca in se posvetila ekonomskim vedam, ko se je leta 1943 pridružila Osvobodilni fronti s partizanskim imenom Slovenka. Februarja naslednjega leta so jo tako kot strica župnika odvedli, Darinko pa naslednji mesec po trpkih mučenjih umorili. Župnik Piščanc, sodelavec OF, je preživel taborišče Dachau, se vrnil na Katinaro ter nadaljeval z narodno, ljudsko, antifašistično in versko zavzetostjo. Po pričevanjih pa ga je vse do smrti leta 1961 mučil spomin na tragično usodo nečakinje in na njeno prezgodnjo, mučeniško smrt.

Postavitev tlakovca je spremljal poklon tretješolcev katinarske srednje šole svetih Cirila in Metoda, ob skrbi profesoric  Kristine Kovačič in Vere Crevatin, z ljudsko Rožic ne bom trgala in dvojezično Kosovelovo Balado o brinjevki, ki so jo lahko spremljali tudi prisotni dijaki liceja Petrarca. Prvošolci pa so pripravili dvojezični plakat v Darinkin spomin.

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme