“Utemeljitelj socialne države na Slovenskem”

Piše: APE Fotografije: damj@n

DSIOdprtje razstave o dr. Andreju Gosarju

V ponedeljek, 27. maja 2024, je v Peterlinovi dvorani v Trstu potekalo odprtje razstave z naslovom Dr. Andrej Gosar, utemeljitelj socialne države na Slovenskem. V sklopu kulturnega večera, ki ga je priredilo Društvo slovenskih izobražencev, so o pravniku, politiku, sociologu in pedagogu dr. Andreju Gosarju spregovorili Štefan Skledar, dr. Ariana Volarić in dr. Alen Širca. Razstava, ki so jo pripravili Bibijana Mihevc, Štefan Skledar in dr. Ariana Volarić, je sestavljena iz 16 panojev, ki v slovenščini, nemščini in angleščini podrobno prikazujejo življenje in delo znamenitega slovenskega krščanskega misleca dr. Andreja Gosarja (Logatec, 1887 – Ljubljana, 1970). Glavna tema večera pa je sicer zadevala nedavno odkrit in desetletja zakopan tipkopis dr. Gosarja z naslovom Hiša na skali, Zapiski o veri in o verskem življenju. Tipkopis je bil vrsto povojnih desetletij zakopan v železni škatli na Gosarjevem vrtu in nedavno odkrit. Za restavriranje precej poškodovanega še neobjavljenega dela je poskrbela restavratorka in konservatorka Meta Kojc iz Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani. “Ta tipkopis se uvršča v tisto serijo zapisov, ki jih je dr. Gosar pisal ,za predal‘, ker ni imel nobenega, izgleda, da bi jih lahko tiskal, saj vemo, da je bil po vojni potisnjen v anonimnost,” je najprej pojasnil časnikar Ivo Jevnikar, ki je povezoval večer. Prebral je tudi nekatere smernice iz elaborata, ki ga je napisala Meta Kojc ob restavriranju tipkopisa. “V začetku leta 2023 so iz knjižnice Logatec na oddelek za zaščito in restavriranje NUK prinesli močno poškodovan tipkopis Hiša na skali dr. Andreja Gosarja. Tipkopis je sestavljen iz 55 listov strojno izdelanega papirja formata A4. Njegovo stanje je bilo slabo, varno rokovanje z njim ni bilo mogoče. Tipkopis z rokopisnimi popravki, ki je verjetno nastal v 50. letih preteklega stoletja, je bil dlje časa hranjen v pločevinasti škatli, ki je bila zakopana na vrtu Gosarjeve hiše in so jo našli šele po njegovi smrti.” Dejstvo, da je Gosar svoje povojno razmišljanje o verskih, socialnih in političnih razmerah skril pod zemljo, priča o razmerah, v katerih je živel. Ugledni predvojni univerzitetni profesor, tudi minister v Beogradu, je med vojno bil v koncentracijskem taborišču Dachau, po vojni pa tarča preiskav s strani Ozne in Udbe, je še povedal Ivo Jevnikar. Vse prisotne je tudi v imenu župana Občine Logatec zatem pozdravil Štefan Skledar. “Razstava je nastala leta 2019 na pobudo Bibijane Mihevc, upokojene direktorice Knjižnice Logatec,” je najprej pojasnil. Spomnil je tudi, da je za to, da je Gosar prvič zagledal luč sveta v knjižni obliki, zaslužen Tomaž Simčič, ki je sicer sedel med publiko, in se mu zahvalil. Dr. Ariana Volarić je najprej povedala, da je bil dr. Gosar precej demokratičen človek. Pustil je velik opus knjig s socialno in religijsko problematiko. “Bil je tudi mirovnik in kozmopolit, deloval je v mednarodnih združenjih. Hkrati pa je bil zelo kritičen in se ni prilagajal glavnim družbenim tokovom.” Gosar je bil zelo kritičen do takratne družbe in do stanja človeka, ki je živel pod vplivom različnih medijev, je sklenila dr. Ariana Volarić. Več o najdenem tipkopisu pa je na večeru povedal dr. Alen Širca. “Gre za spis, ki ima duhovno vsebino in je razdeljen na osem poglavij. V prvem, uvodnem poglavju Gosar ugotavlja, da vera ni popolnoma nekaj iracionalnega, ampak temelji na neki sinergiji med razumom, človeškimi umskimi zmožnostmi in čistem verovanju.” Dr. Andrej Gosar je bil filozofsko, teološko in duhovno poglobljen in razmišljal v perspektivi lastne izkušnje, je sklenil dr. Širca. Kljub nekaterim vrzelim in manjkajočim delom zaradi slabega hranjenja je celotno besedilo dobro ohranjeno. Vsi predavatelji so svoje misli sklenili z željo, da bi ta nedavno odkrit tipkopis zagledal luč kot zanimiva publikacija.

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme