Urejena kolesarska in pešpot ob Kornu

Fotografije: Mateja Pelikan

Urejanje skoraj kilometer dolge južne športne poti ob Kornu v Novi Gorici je obsegalo dva sklopa, in sicer kolesarsko in pešpot od priključka na Trubarjevo in Delpinovo ulico do mostička pri OŠ Frana Erjavca ter pešpot od območja pod Kostanjevico do navezave na Trubarjevo ulico. Ureditev športne poti se navezuje tudi na urejanje kolesarskih povezav in površin za pešce ter mrežo nastajajočih pešpoti, ki vzpostavljajo manjkajoče peš povezave predvsem v smeri vzhod–zahod. Skupno so uredili 910 metrov poti širine treh metrov. Na robovih brežin so na območju kolesarske poti urejene tudi žive meje in ograje, ob celotni trasi pa so urejene nove dodatne ozelenitve z drevesi, grmovnicami in vrtnicami plezalkami.

Urejeno pot si je pred kratkim ogledal novogoriški župan dr. Klemen Miklavič skupaj z vodjo Službe za investicije novogoriške mestne občine Simonom Mlekužem in strokovnim sodelavcem za investicije Zoranom Ušajem. Ob tem je povedal: “Nova Gorica je dobila promenado in mestu tako vračamo vodo. Če je bil prvi korak vračanja vode mestu čistilna naprava, ki je razbremenila Koren, tako da so se vanj naselile živali, žabe, ribe, ptice – tudi čaplje vidimo tukaj – potem je ta promenada pripeljala ljudi do te vode, in sicer na robu urbanega območja in na začetku naravnega območja. Ob poti smo zasadili pet novih murv, pet novih vrb in deset vrtnic plezalk na objektih ob promenadi, ki bodo s cvetenjem krasile in popestrile sprehod po njej. Ob poti je postavljena tudi živa meja, zelenja skratka ne manjka.”

Naložba je sofinancirana z evropskimi sredstvi za oživljanje mestnih jeder oziroma urbanih območij. Gre za oživljanje degradiranih območij in hkrati za vzpostavljanje mreže kolesarskih poti v mestu. V večjem delu pa to ni kolesarska pot, ampak je prav promenada, torej pešpot, ker je kolesarska pot speljana proti mestu, na Delpinovo ulico. Župan poudarja, da so pridobili prijazno promenado za družbene skupine, kot so starejši, starši z majhnimi otroki, družine. Obenem so tako tudi prisluhnili pritožbam tukajšnjih prebivalcev, ki so se bali, da bi v primeru kolesarske poti po celotni dolžini po njej vozili tudi z motorji.

Na novi kolesarski in pešpoti je postavljena tudi nova prometna signalizacija, skladno z zakonodajo. Ko se konča cona mešanega prometa, to označuje prometni znak, drugi znak pa obenem označuje začetek pešpoti.

Postavljene so tudi nove tribune na nabrežju, kjer bodo lahko sprehajalci posedali, postavljeni so nove klopce, koši za smeti in javna razsvetljava. 

Vrednost gradbeno obrtniških in instalacijskih del je znašala 313.609,79 z DDV. Obe fazi ureditve poti sta sofinancirani, in sicer 1. faza  – območje mešanega kolesarskega in peš prometa je sofinancirana v okviru operacije celotnih teritorialnih naložb (CTN) Vzpostavljanje povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice v višini 34.203,49 evrov iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj , 2. faza pa bo sofinancirana iz operacije CTN Ureditev nabrežja Korna – ureditev pešpoti, predvidoma v višini 153.256,37 evrov iz sredstev evropskega kohezijskega sklada.

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme