“Treba je vedno gledati skozi pozitivno prizmo, preden stopimo v konflikt!”

Koronavirus ni ustavil plodnega delovanja pred kratkim nastalega Društva mladih Slovencev v Italiji. Mladi se pač znajo dobro organizirati tudi v takih hudih časih, ko se ni možno srečati osebno, saj so danes povezani po spletu, socialnih omrežjih in videoklicih. To dobro vedo tudi odborniki DM+, ki so v petek, 28. marca, priredili vrhunsko predavanje z mag. Ireno Deželak in ga predvajali v živo na spletni strani Youtube. Predavanje je doživelo velik uspeh, saj si ga je ogledalo in poslušalo v živo 60 udeležencev. Predavateljica, ki je poklicni coach in prava izvedenka za programe s področja vodenja zaposlenih, uspešnega motiviranja, poslovnega komuniciranja in organizacije časa, je mladim razložila, kako obvladovati konflikte v skupinah.
Izvedenka je bila med drugim v živo povezana z odborniki društva, ki so na koncu postavili vprašanja in tista s strani “publike”, ki je lahko med komentarji posnetka interagirala s predavateljico. Po kratkem pozdravu predsednice Neže Kravos je Irena Deželak najprej obrazložila, da konflikte spoznamo že iz otroških let in nam je hitro jasno, da do njih pride v vsakdanjem življenju in da jih je vedno bolje rešiti, preden se preveč ne razvnamejo. Do konfliktov pride zaradi neusklajenosti med osebami v določenem sistemu, področju ali območju, npr. neusklajenost informacij, znanja, zanimanj, prepričanj, vrednot, pozornosti, čustev itd. Konflikt je vedno stanje nemoči oz. neke situacije, ko dva ali več posameznikov niso sposobni nekaj rešiti. Velik vzrok za začetek konfliktov so interesi in strah. V bistvu je vzrokov za konflikte res ogromno, je poudarila Deželakova, ki je dodala, da so med posledicami konflikta zelo pomembni funkcionalni konflikti, tisti, ki povečujejo neko učinkovitost, in disfunkcionalni, ki pa ovirajo in rušijo doseganje nekega cilja. Vsak konflikt sproži v nas tisto reakcijo, ki je izredno slaba. Sproži se hormon stresa, ki spodbuja napetost, sovraštvo in agresivnost. Kako zato lahko pozitivno gledamo na konflikt? Konflikt kaže na prisotnost nekega problema, je lahko priložnost, da se izvlečemo z neke mrtve točke, kjer stagniramo, vodi lahko do novih spoznanj, utrjuje skupino, zahteva rešitve in je osnova za spremembe. Za učinkovito reševanje konfliktov je potrebno razumevanje nastanka konflikta in ustvarjanje ustreznega vzdušja. Ustrezno komunicirati je bistvenega pomena, besede, kot so “se ne strinjam”, ustvarjajo zidove. Če pa povemo “zanimivo, da razmišljaš tako, jaz pa mislim čisto drugače”, začnemo neko produktivno sodelovanje. Pri tem je pomembno tudi, da ne sodimo ljudi na prvi pogled. Tudi če nam niso všeč ali se ne strinjamo z njimi, moramo dobiti pozitivne plati in razumeti, zakaj se tako vedejo, potem šele govoriti. “Treba je vedno gledati skozi pozitivno prizmo, preden stopimo v konflikt”, je dejala predavateljica, ki opaža, da je danes družba postala individualistična, da ne posluša in da ni pozitivno naravnana. Posamezniki niso več empatični. Emocionalna inteligenca igra 80 % vlogo uspeha pri konfliktih, ne smemo pozabiti, da imamo v odnosu do ljudi opravka s čustvi, zato so pomembni čustveno inteligentno vedenje, dinamično poslušanje, empatija, pozitivna naravnanost, konstruktivna kritika in zgledna komunikacija. To se pravi tankočutnost.
Irena Deželak je razdelila odzive na konflikte v pet skupin. Prva je tista, ko se oseba pri konfliktu umakne, ker v konfliktu ne vidi pomena, ker ga doživlja kot nevarnost, ker raje deluje sama. Ta taktika umika je smiselna, ko zadeva res ni pomembna, ko je preobčutljiva ali ko potrebujemo več časa za razmislek in dodatne informacije. Druga skupina je podreditev, takrat ko si posameznik ne želi tvegati dobrih odnosov in se raje odreče osebnim interesom. Tako ravnanje je smiselno, ko spoznamo, da smo se zmotili, ko se hočemo izogniti večjim zapletom in ko hočemo dokazati voljo za sodelovanje. Tretja skupina je izvajanje pritiska. To večkrat delajo take osebe, ki so jim lastni interesi najbolj pomembni, ki nimajo občutka za sočloveka in ki so nagnjene k tekmovanju. To je koristno, ko je treba kaj hitrega odločati, ko gre za koristne učinke in ko izvajamo neprijetne naloge. Tudi kompromis je smiselna skupina, gre za pogajanja, ko rešimo vsaj nekaj, da ne bi izgubili vsega, ali ko se zavedamo pomembnosti medosebnih odnosov. To uporabljamo, ko so cilji zmerno pomembni in ne potrebujejo dodatnih zapletov, ko želimo doseči vsaj začasni dogovor ali ko sta dva enako močna nasprotnika, ki se zavzemata vsak za svoj cilj. Zadnja najkoristnejša skupina pa je seveda tista, ki si prizadeva za razrešitev konflikta, ko zmagamo vsi: ko so za osebo pomembni tako lastni kot interesi nasprotne strani, ko so pomembni odnosi z drugimi, ko skušamo dobro analizirati stanje in se lotimo modrega reševanja. To zahteva veliko časa in energij, toda izboljša delovne odnose in zaupanje ter pomaga, da poiščemo dolgoročno rešitev brez kompromisa.
Na koncu je izvedenka povedala, kakšna je najboljša pot oz. obnašanje, ki pripelje do sporazuma. Najprej moramo aktivno poslušati, prepoznavati čustva in prepričanja govorca, da razume, da smo pozorni in da nas zadeva zanima, kajti “ljudje, ki ne znajo poslušati, tudi ne morejo doseči, da jih drugi poslušajo”, je poudarila Deželakova. Potem je pomembno, da obrazložimo naše občutke, da parafraziramo prejšnjega govorca in da odločno, a s prijaznostjo zastopamo svoje stališče. Na ta način pridobimo in si zaslužimo pozornost. Nazadnje pa je pomembno, da dobimo skupne točke, da gradimo na idejah drugih, ponujamo ideje, a jih ne vsiljujemo, in da rešitev sestavimo iz potreb vseh. Taka oblika pogovora je najboljša za sodelovanje in rešitev konfliktov, kajti besede so najmočnejše zdravilo, ki ga uporablja človeštvo, je sklenila Irena Deželak.
Posnetek kakovostnega predavanja Kako obvladovati konflikte v skupinah ostaja na razpolago na Youtube kanalu DMplus Društvo mladih Slovencev v Italiji. Predavanje, čeprav namenjeno mladim, je zelo konstruktivno tudi za starejše in za vse, ki se ukvarjajo z društvenim delovanjem. Večkrat namreč nastajajo trenja v naših društvih in posnetek nam gotovo nudi koristne napotke, da izboljšamo delovanje, sodelovanje in produktivnost v naših krogih, zato priporočamo ogled.

Naslednje srečanje, tokrat o učinkovitem vodenju sestankov, bo potekalo v živo na Youtubu v petek, 3. aprila, ob 19. uri, predavateljica Irena Deželak.

DM+ / Predavanje na spletu mag. Irene Deželak

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme