Tiskovno sporočilo Zavodnega sveta Večstopenjske šole v Gorici

Zavodni svet Večstopenjske šole v Gorici se je sestal dne 13. septembra 2021 in odločil, da obvesti javnost o težavah v prostorih Osnovne šole Otona Župančiča.
Junija so se začela na šoli izredna vzdrževalna in obnovitvena dela, da bi zgradba postala energetsko samooskrbna.
Poleg raznih ustnih sporočil, da bodo dela zaključena pred začetkom letošnjega šolskega leta, je občinska uprava pred kratkim tudi pismeno zagotovila oddajo šolskih prostorov najkasneje do 10. septembra.
Ko je neučno osebje, prišlo do šolskega poslopja, da bi ga lahko pravočasno uredilo in primerno očistilo za normalen začetek pouka, je ugotovilo, da so bili popolnoma neurejeni prostori še pravo delovišče.
Neurejeno in neprimerno stanje prostorov se vleče še danes.
Ko je Zavodni svet spoznal, da je vodstvo šole aktivno sledilo obnovitvenim delom in opravilo vse, kar je bilo v svoji moči in pristojnosti, da bi se pouk začel po predvidenem terminu, da so prostori trenutno še neuporabni, poleg tega ni bilo prejetih navodil za nadomestne začasne prostore, se je s sklepom odločil za zamik začetka pouka na 20. september. Izgubljene ure bodo učenci in učno osebje nadoknadili s štirimi delovnimi sobotami.
Poleg tega Zavodni svet poziva vse, naročnika del in izvajalca, naj si prevzamejo svojo odgovornost.

Zavodni svet Večstopenjske šole v Gorici

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme