Tržaška

Svetniki večine so za predloge opozicije popolnoma gluhi

Svetniki večine so za predloge opozicije popolnoma gluhi

V Društvu slovenskih izobražencev srečanje z občinskim svetnikom Igorjem Švabom

Za zdaj je politika – ime izhaja iz starogrških besed polis, mestna državica in kratein, – edino sredstvo, ki ga imamo, da s svojim glasom na volitvah vplivamo na dogajanje in na odločitve države ali manjših upravnih enot. Skrb za skupno dobro je plemenito poslanstvo politike. Skepticizem, ki se širi med volivci v zvezi z njo, verjetno povzročajo oddaljitev od njene prvotne in primarne funkcije in nekatere zlorabe. Tudi o tem je bil govor na srečanju v Društvu slovenskih izobražencev na ponedeljkovem večeru. Kot je uvodoma povedal predsednik društva DSI Sergij Pahor, so ponedeljkovo srečanje v Peterlinovi dvorani tokrat namenili politiki, ker se že dolgo v tem krogu niso ukvarjali z njo, vendar pa se je treba zavedati, da predstavljajo politične teme in informacija o trenutnem političnem dogajanju nujen del osveščanja vsakega izobraženega človeka.
Pogovor z gostom, podpredsednikom tržaškega občinskega sveta, Igorjem Švabom, je vodil mladi novinar Novega glasa, Matevž Čotar. Ta je gosta najprej vprašal, do kakšnih spoznanj je prišel v svojih dolgoletnih izkušnjah kot občinski predstavnik, saj je bil Švab že tretjič izvoljen v občinski svet. Švab se v svojem sedanjem delovanju kot slovenski predstavnik počuti frustriranega, saj so večinski občinski svetniki za predloge opozicije popolnoma gluhi. V preteklosti je bilo več dialoga in osnovnega spoštovanja tudi med politiki različnih političnih opcij. Žal pa ne obstaja več pravilo o odnosih, ki naj bi bili “politically correct”. Navsezadnje se po mnenju nekaterih stopnja demokracije meri prav po tem, kolikšen je posluh za šibkejše plasti prebivalstva, med temi pa je gotovo tudi jezikovna manjšina. Kot predstavnik edine slovenske stranke v Italiji se Švab zavzema primarno za pravice slovenskih ljudi. Pri zahtevah deluje usklajeno z drugo slovensko predstavnico, Valentino Repini. Njuni predlogi pa žal niso nikoli sprejeti, čeprav predstavljata “vox populi”, glas tržaških volivcev. Švab je lahko primerjal razna obdobja političnega delovanja v Trstu, saj je bil prvič izvoljen že leta 2001 v rajonski svet. Moderator Matevž Čotar mu je med drugim postavil zanimivo vprašanje, ali pri županu Dipiazzi vidi kakšno razliko pri delovanju in v odnosu do slovenske manjšine, če primerja njegov prejšnji in sedanji mandat. Švab meni, da je župan precej spreten politik, ki se zna prilagajati; vendar pa se v konkretnih izbirah “dobro vidi, na kateri politični strani bije njegovo srce”. Pred leti je v času njegovega županovanja prišlo do nekaterih pomembnih premikov (npr. znameniti koncert na trgu Zedinjenja ali uprizoritev Nekropole v Verdiju). Na te velike pobude se v javnosti zelo rad sklicuje, vendar je treba povedati, da je bil pri njih osebno prisoten le on sam, vsi ostali predstavniki njegove politične opcije pa so jih bojkotirali.
V času mandata Cosolinija je bilo možno doseči nekatere konkretne akcije v korist slovenski manjšini. Švab je omenil npr. šolo v Škednju, cerkvico sv. Roka, trg na Proseku, prometno ureditev na Opčinah ali ponekod uvedbo pošolskih dejavnosti. S prejšnjo upravo je prišlo leta 2015 tudi do pomembnega premika v zvezi z zahtevo slovenske manjšine glede parcele, na kateri se nahaja opensko strelišče. Takrat so namreč prepisali parcelo, ki je bila prej v lasti vojaške domene, na občino Trst.(…)
Cel zapis v tiskani izdaji

P.in

12.03.2020

Komentarji

Naročite svoj izvod tednika Novi glas

Naročite se na tiskano izdajo tednika Novi glas že danes!

Prireditve

Vremenska napoved

Copyright © 2017 - 2020 Noviglas, Vse pravice pridržane!