Stranka izvolila novo vodstvo, na čelu Fulvia Premolin in Damijan Terpin

Piše: Fotografije:

REPEN 16. kongres stranke Slovenska skupnost

V prostorih gostilne Križman v Repnu je v soboto, 13. januarja, potekal 16. deželni kongres stranke Slovenska skupnost, ki sta mu predsedovali Fulvia Premolin in Martina Valentinčič. Zadnji strankin kongres je bil leta 2015, zato je SSk nujno potrebovala soočenje, saj se družba in z njo politična scena vedno hitreje spreminja, kar zahteva nove zamisli, strategije in prijeme, ki bi bili kos izzivom novega časa.  

Pred začetku kongresa je zadonela slovenska himna, sledil je uvodni oz. uradni del s pozdravom dosedanjega predsednika SSk Petra Močnika in poročili dosedanjega političnega vodstva stranke. Svoja razmišljanja so podali dosedanji deželni politični tajnik Igor Gabrovec ter dosedanji in novi pokrajinski tajniki Marko Pisani in Julijan Čavdek oz. Matia Premolin in David Grinovero. Za njimi pa je poročal tudi predstavnik lipove vejice z Videmskega Miha Coren.

Peter Močnik je poudaril kočljivo stanje na političnem in družbenem področju nasploh, kjer je vedno več nestrpnosti. Pogreša predvsem srečanja in pogovore med ljudmi ter zavedanje, da je politika skrb za skupnost in da kroji našo družbo. Golo kritiziranje in oddaljevanje od nje pomeni, da bodo drugi odločali o naši usodi. Položaj naše narodne skupnosti ni rožnat, je poudaril in spomnil, kako so naše pravice pod udarom na več frontah. Stranka je bila in bo tudi v prihodnosti na vsa odprta vprašanja pozorna, zato tudi ni preživeta in zastarela, kot menijo nekateri. V vrednotah SSk, ki so še danes zelo aktualne, se lahko prepoznajo ljudje različnih pogledov, je ob koncu spomnil odhajajoči predsednik. 

Vrednote je ob začetku svojega posega izpostavil tudi Gabrovec: zavzemanje za konkretno izvajanje pravice do enakopravnosti slovenskega jezika, prizadevanje za kvalitetno rast in avtonomijo slovenskih ustanov, zagovarjanje samostojnega in učinkovitega političnega nastopanja. Gabrovec se je na kratko spomnil tudi svoje dolge poti v vrstah SSk ter mejnikov in dosežkov stranke lipove vejice. To, da je tradicionalna in najstarejša stranka, pa še edina slovenska, sploh ni zadosten razlog in garancija za preživetje, je povedal v nadaljevanju. “Smisel stranke je, da je vitalna, da predstavlja ljudi in skupnost, da izoblikuje predloge in programe, da evidentira in spodbuja rast političnega kadra za uspešno upravljanje prostora, kjer smo doma,” je dejal Gabrovec in dodal, da je danes konkurenca znotraj slovenske narodne skupnosti velika, saj so Slovenci razpršeni v več strankah. “Uspešnost stranke se zato danes kot morda nikdar prej meri z njeno sposobnostjo, da evidentira vodilni kader, ki se bo prepričano, navdušeno in uspešno angažiral v javni upravi. Nobeno zajamčeno zastopstvo nam bo bolj malo služilo, če pred tem nismo sposobni zbiranja in izvolitve naših najboljših ljudi v javnih upravah. To je tudi naloga deželnega kongresa, ki mora izraziti skupino ljudi in programske smernice, da stranko Slovenske skupnosti opremi z novimi orodji, ki so potrebna za delovanje in uspeh v sodobni družbi,” je povedal Gabrovec, ki je kot novoizvoljen župan Občine Devin – Nabrežina pustil mesto deželnega svetnika Marku Pisaniju, ki so ga nato volivci na lanskih deželnih volitvah potrdili s skoraj tisoč preferenčnimi glasovi. “Stranki privoščim vodstvo s prijaznim in nasmejanim obrazom, ki zna svobodno in radovedno gledati na izzive današnje družbe. Da bomo zanimivi za volivce, da bomo privlačni tudi za mlade, da bomo še naprej sposobni izražati in podpirati izvoljene javne upravitelje, da bomo verodostojno zrcalo družbe, da bomo glasniki in nato motorji družbeno-gospodarskega razvoja tega delčka sveta ob meji, ki vijuga od Milj do Trbiža,” je sklenil Gabrovec. 

Sledila so poročila nekdanjih in sedanjih pokrajinskih tajnikov. Julijan Čavdek in Marko Pisani sta spomnila na opravljeno delo na Goriškem in Tržaškem ter pozitivne rezultate, a tudi negativne pripetljaje. Goriška sekcija je skušala delovati brez starih ideoloških delitev in pristopov, pogovarjala se je z vsemi, tudi v občinah, kjer je desnica v večinski upravi, včasih z večjim uspehom kot v občinah, kjer bi moralo biti sodelovanje naravno, je poudaril Čavdek. Tudi Marko Pisani je povedal, da je treba gledati na interese slovenske narodne skupnosti in zato pustiti odprta vrata ter se pogovarjati z vsemi. Meni, da so letošnji strankarski kongresi ključnega pomena za obstoj, razvoj in utrditev stranke. Poudaril je, da je stranka še vedno aktualna in da se mora spet okrepiti na lokalni ravni, saj le ljudje, ki živijo na določenem prostoru, poznajo pomembna odprta vprašanja. Ojačati posamezne sekcije, torej, se vrniti med ljudi in tako dati novega elana strankarskemu delovanju. 

O tem sta spregovorila tudi nova pokrajinska tajnika Matia Premolin in David Grinovero. Novoizvoljeni tržaški tajnik trdno verjame v vrednote stranke SSk in je prepričan, da bomo Slovenci v Italiji uspešni le, če nastopamo skupaj. Vizija stranke mora biti jasna, mora vlagati v potencial svojih članov in ga izkoristiti ter seveda dati posebno pozornost mladim oz. izvajati politike, ki spodbujajo izobraževanje, usposabljanje in zaposlovanje. Mladi so hrbtenica naše družbe in s tako politiko lahko stranki in slovenski narodni skupnosti zagotovimo svetlo prihodnost, je prepričan Premolin. 

Da so pred številnimi izzivi, ki zahtevajo temeljito debato in mogoče tudi korenite spremembe, je izpostavil tudi Grinovero. Slovenski volivci so sledili vsedržavnemu trendu, ne gredo več na volišča. “Le s pogovorom in soočanjem lahko pridemo do uspešnih strategij in rezultatov, da jih lahko spet prepričamo,” je dejal goriški tajnik, ki si je zaželel, da bi iz kongresa izhajale smernice, ki bi pomagale, da se stranka naprej razvija tudi danes. 

Sledil je še poseg Mihe Corena, ki je prisotnim orisal ne vedno enostavno stanje v videmski pokrajini, ko se govori o Slovencih, slovenskih pravicah in stranki SSk. Vendar se tudi na tem območju nekaj spreminja, je dejal in z veseljem napovedal ustanovitev sekcije SSk za videmsko pokrajino, ki bo zaživela na pobudo somišljenikov iz Benečije, Rezije in Kanalske doline, kar je člane in delegate na kongresu posebno razveselilo. 

Sledil je sklop, ki mu mediji niso prisostvovali, in sicer razprava in debata med prisotnimi kandidati, člani in delegati. Vodstvo kongresa je predstavilo zbranim delegatom prispele kandidature. Kandidati za vodilna mesta v stranki so predstavili svoje programske smernice in ocene trenutne politične slike tako na lokalni kot tudi državni in mednarodni ravni. Sledila je bogata debata in nato glasovanja za novo vodstvo stranke. Za predsedniško mesto sta se potegovala Damijan Terpin in Pavel Vidoni, izvoljen je bil Damijan Terpin. Za tajniško mesto pa je nad Markom Pisanijem prevladala kandidatura Fulvie Premolin. Za podpredsednico je bila soglasno izvoljena Franca Padovan, za namestnika tajnika pa je bil prav tako soglasno izbran Miha Coren. 

Sledile so še volitve ostalih statutarnih organov, in sicer nadzornega odbora, razsodišča, deželnega sveta in deželnega tajništva stranke. Ob Fulvii Premolin in Damijanu Terpinu bodo stali še Miha Coren, David Grinovero, Matia Premolin, Martina Šolc, Pavel Vidoni, Martina Valentinčič, Marjan Drufovka, Kristjan Tommasi, Silvan Primožič, Veronika Terpin, Igor Gabrovec, Tanja Peric, Peter Močnik, Dimitri Žbogar in Marko Milkovič. Ob tajništvu pa so delegati izvolili tudi nov nadzorni odbor, razsodišče in 40-članski deželni svet stranke. 

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme