Stalna skrb za ohranjanje in razvoj kraškega teritorija

V ponedeljek, 5. maja, je bil volilni shod Slovenske skupnosti v Lokandi Devetak na Vrhu. Na dobro obiskanem volilnem srečanju so se domačinom predstavili županski kandidat SSk Julijan Čavdek in kandidati ter kandidatinje SSk za občinski svet. Čavdek je v svojem izvajnju predstavil volilni program SSk in se pri tem zaustavil pri programskih točkah, ki zadevajo kraško področje in vas Vrh. Med posegi, ki jih je potrebno izvesti je navedel širitev ceste in ureditev neasfaltiranih cestnih odsekov, problem razsvetljave in ureditev javnega parkirišča pri šolski stavbi. Več govora je bila pri tematiki razvoja. Ta mora temeljiti na spodbujanju pridelava tipičnih lokalnih pridelkov, ki se morajo potem vključiti v širšo enogastronomsko in turistično ponudbo. Da bi bilo to učinkovito, pa mora Občina Sovodnje poskrbeti za primerno infrastrukturo, za katero so potrebni dogovori z Deželo FJK in ostalimi gospodarskimi operaterji. V to razmišljanje se je vključila tudi podpredsednica Pokrajine Gorica Mara Černic, ki je predstavila potek projekta Kras 2014+ in pa delovanje Lokalne akcijske skupine Kras, ki bo imelo v naslednjem programskem obdobju več sredstev za kraško področje. Poudarila je, da prav na podlagi evropskih programov se zelo spodbuja na področjih, kakršen je Kras, razvoj kmetijskih dejavnosti, ki se tesno povežejo z enograstronomskimi in turističnimi subjekti. Tako Čavdek kot Černičeva sta poudarila, da bo v naslednjih letih veliko priložnost predstavljala 100. obletnica prve svetovne vojne.
Na koncu se je županski kandidat Julijan Čavdek predstavil še povezavo med SSk in južnotiroslko SVP za evropske volitve, kjer je nosilec liste dosedanji poslanec Herbert Dorfmann. Na tretjem mestu je predstavnica SSk Tanja Peric, ki je edina predstavnica Slovencev v FJK na letošnjih evropskih volitvah.
Sledila je razprava, v kateri so udeleženci shoda pohavili volilni program SSk. Volilno srečanje se je zaključilo s pozivom, da se je potrebno občinskih in evropskih volitev udeležiti ter podpreti zbirno stranko SSk, da pride v Sovodnjah do potrebne spremembe.
 

Shod liste SSk za Sovodnje ob Soči

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme