Srečanje o “Zgodovini na meji” v Miljah

Piše: Davorin Devetak

Predstavitev knjige GMD Sanje o svobodi – Pesmi Iga Grudna iz Visca (1943)

Društvo Slovencev miljske občine (DSMO) Kiljan Ferluga in miljska sekcija VZPI-ANPI Giorgio Marzi prirejata v sodelovanju z miljsko občinsko knjižnico E. Guglia predstavitev dvojezične knjige Sanje o svobodi/Sognando la libertà v torek, 23. aprila, ob 17.30 v prostorih knjižnice v Ul. Roma 10. Knjigo bodo predstavili urednika Ivan Vogrič iz Ljubljane, Ferruccio Tassin iz Visca in časnikar Marko Tavčar, tajnik založbe Goriška Mohorjeva družba.

Funkcionalno zasnovana in urejena poljudna publikacija prinaša v italijanskem prevodu Martine Clerici devetnajst pesmi Iga Grudna, pesnika iz Nabrežine, ki so nastajale med internacijo leta 1943 v vojnem taborišču Visco v Furlaniji. Spremni eseji mlajšega zgodovinarja, po rodu iz Nabrežine in živečega v Ljubljani, ter starejšega, ki dobro pozna in goji zgodovino Furlanije na nekdanji beneško-avstro-ogrski meji, bogatijo knjigo s svojskimi občutljivostmi obeh avtorjev. Tassin in Vogrič prikažeta okolje, v katerem so pesmi nastajale, Grudnovo življenjsko izkušnjo, navajata intelektualce, ki so bili z njim zaprti v Viscu, ter dogodke v taborišču in razne trenutke iz življenja internirancev.

Odgovorni urednik slovenskih poročil RAI FJK Marko Tavčar bo orisal posredovalno poslanstvo primorske založbe in genezo izvirnega knjižnega projekta, ki se lepo uokvirja v pobude EPK GO! 2025. Vogrič je znan avtor že več zgodovinskih knjig (s Tavčarjem sta sestavila življenjepis Iga Grudna) in fikcijskih del na domoznansko tematiko. Tudi Tassin je uveljavljeno ime v krajevnih zgodovinskih krogih, bil je direktor goriškega Inštituta za srednjeevropska kulturna srečanja in je avtor poglobljene študije Sul Confine dell’Impero (Na meji cesarstva). Zato bosta oba pravšnja sogovornika krajevnih zgodovinarjev Franca Colomba, medievista in člana odbora krožka za istrsko-beneško kulturo Istria ter Franca Stenerja, urednika miljske revije Borgo Lauro in predsednika društva Fameia Muiesana.

Miljska predstavitev knjige s tankočutno izpisano dokumentacijo o trpeči zgodbi slovenskih internirancev v Viscu nosi podnaslov Srečanje o “Zgodovini na meji”, zato bo zanimivo prisluhniti različnim pogledom na presečišče zemljepisnih in zgodovinskih meja v krajih med latinskim in slovanskim, avstro-ogrskim in balkanskim, beneškim in srednjeevropskim svetom. S pesmimi uglašen glasbeni intermezzo bosta ponudila pevka Lara Černic in pianist Aljoša Saksida, ki je uglasbil Grudnove “humanistične” vojne stihe iz taborišča v Viscu.

Tisk knjige GMD je lansko leto podprla tudi ANPI-VZPI, zato se predstavitev uvršča v proslavljanje letošnjega praznika osvoboditve v Miljah. V četrtek, 25. aprila, ob 9. uri bosta na Marconijevem trgu po županu Paolu Polidoriju spregovorila pokrajinski predsednik ANPI-VZPI Fabio Vallon in učiteljica Alexa Gherbassi za DSMO K. Ferluga. Položili bodo venec pred spomenik padlim ob pesmi domačega pevskega zbora Jadran s pevci zbora Slovenec – Slavec iz Boršta zapel pred partizanskim spomenikom. Ob 18.00 bodo v gledališču Verdi predvajali dokumentarec Strel v tišino (2021), ki ga je pokojni Marko Sosič posvetil usmrtitvi Pinka Tomažiča in tovarišev ter 71 talcev na strelišču pri Opčinah, Marija Brecelj pa ga je z res občutenimi pričevanji dokončala. Sledil bo koncert puljskega ženskega zbora Praksa.

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme