Spremembe Renzijevega načrta o reformi Senata moramo v manjšini uskladiti

Člani skupnega predstavništva – tudi SSk, ki ima z DS sklenjen politični dogovor o sodelovanju – smo namreč šele iz medijev izvedeli za njeno ponovno, v manjšini povsem neusklajeno potezo, tokrat v zvezi z Renzijevim načrtom o reformi Senata.
Slovenska poslanka DS je pred nedavnim predlagala popravek k volilnemu zakonu, ki je zaenkrat v pslanski zbornci odobren, o katerem smo bili obveščeni šele po njegovi vložitvi in je v bistvu celo škodljiv za našo manjšino, saj ničesar ne prispeva k olajšani izvolitvi slovenskih predstavnikov, pač pa z njegovo dobritvijo resno tvegamo, da bomo zaradi njegove sicer votle vsebine, celo izgubili tudi možnost, da uveljavimo sodno varstvo zaradi kršitev določb zaščitnega zakona in ustave. Sedaj pa se slovenska poslanka odločila za ponovno politično potezo, brez kakršnega koli usklajevanja v manjšini ali vsaj s slovensko stranko, ki je sicer prispevala odločilne manjkajoče glasove, ki so DS na zadnjih volitvah zagotovili večinsko nagrado in izvolilitev dveh senatorja več kot bi jih sicer, prav tako so bili odločilni za zmago Debore Serracchiani na zadnjih deželnih volitvah.
Predlog Blažinove gre namreč v smer, da bi rešitev glede zastopanosti naše manjšine omejili na Senat, ki pa ne bo imel nikakšnih bistvenih pristojnosti na zakonodajnem področju. Gre torej za nadaljevanje politike najmanjšega odpora, z (niti ne zagotovljenim) doseganjem ciljev, ki manjšini ničesar bistvenega ne prinesejo in za postopno a konstantno odrekanje temeljnim zahtevam, ki so bile neštetokrat dogovorjene in izpostavljene kot bistvene za celotno manjšino.
Slovenska skupnost je trdno rpepričana, da moramo o tako pomembnem vprašanju najti soglasje vseh komponent manjšine in vladi ter parlamentu rpedlagati enotno stališče, ki ga bo samo tako lahko učinkovito podprla tudi R. Slovenija
Pri slovenski stranki ugotavljamo, da nam bo upravičeno pošlo potrpljenje, ki nam bi ga sicer narekoval politični dogovor, ki smo ga podpisali ob zadnjih deželnih volitvah. Če k temu še prištejemo zadržanje Koordinacije Slovencev v tej stranki, ki je z neutemeljenim izgovorom o domnevnih težavah na lokalni ravni izključilo kakršen koli napredek glede skupnega upravljanja slovenskih občin, je potem mera najbrž polna.
Ta komponenta v Demokratski stranki je kot zgleda že nekaj časa odločena, da izvaja edino točko programa, s katero razpolaga: izključevanje SSk in kakršnega koli dogovarjanja s slovensko stranko. To pa ni noben politični program, prej gre za bojni načrt, ki je že večkrat doživel popoln polom: nenazadnje ob srditem nasprotovanju volilnemu dogovoru SSk-DS za deželne volitve.
Slovenska skupnost ocenjuje, da ta pot ne vodi nikamor, kar že celo zadnje desetletje potrjujejo tudi deželni volilni rezultati. Poleg tega si slovenska komponenta DS sama jemlje verodostojnost s tem ko njeni predlogi drug za drugim padajo oz. ne dobivajo nikakršne podpore niti v lastni stranki: najbolj eklatanten dokaz so dogajanja v zvezi z izbiro kandidata na predzadnjih političnih in zadnjih deželnih volitvah, da o žolčnem nasprotovanju evropskemu modelu za olajšano zastopstvo v deželnem volilnem zakonu oz. povezavi SSk-PD niti ne govorimo.
Uspešni pa so bili bodi v nasprotovanju predlogu I. Gabrovca glede ureditvi jusarskega vprašanja ob zadnjem rebalansu deželnega proračuna, kakor tudi glede uvedbe varovalnih mehanizmov za naše občine pri referendumih o njihovem morebitnem združevanju, ceno za tako početje pa že plačuje cela manjšina. Pri tem je še posebej nenavadno, da je deželni svetnik DS Stefano Ukmar prostodušno zagovarjal brezpredmetnost in nepotrebnost vključevanja Paritetnega odbora v postopke odločanja o morebitnem združevanju občin, kjer se izvaja zaščitni zakon.
Slovenska skupnost torej utemeljeno pričakuje odločno spremembo stališč, ki postanejo za sodelovanje s SSk problematična le takrat, ko se vanje vpletajo Slovenci, ki delujejo v tej stranki, kar je pravi paradoks in popoln nesmisel v času, ko v naši narodni skupnosti vse bolj prevladuje težnja po enotnosti in združevanju. Prav tako slovenska stranka pričakuje, da bodo morebitni odzivi na ta njena stališča vsebinski in ne bomo spet prebirali pavšalnega jamranja o napadih in užaljenosti, brez odgovorov na vsebinske trditve SSk.
Damijan Terpin
Deželni tajnik SSk

 

Slovenska skupnost z velikim začudenjem jemlje na znanje, da se je slovenska poslanka DS Blažinova ponovno odločila za soliranje v parlamentu.

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme