Tržaška

Sprejem evtanazije bi povzročil erozijo naših principov in sveta vrednot

Sprejem evtanazije bi povzročil erozijo naših principov in sveta vrednot

Piše Anka Peterlin: Začetek nove sezone DSI z izredno aktualnim predavanjem

Društvo slovenskih izobražencev je v ponedeljek, 23. septembra, v Peterlinovi dvorani na ul. Donizetti pričelo predavanja nove sezone. Kot je uvodoma povedal predsednik društva Sergij Pahor, so organizatorji tudi letos začetek sezone, kot že nepretrgoma več kot 60 let, uskladili z začetkom šolskega leta.
Prvo predavanje je bilo namenjeno zelo pomenljivemu, predvsem pa aktualnemu vprašanju zdravniške etike. Gre za tematiko, ki močno razdvaja našo družbo in še posebej načenja principe katoliške etike, ki ima človeško življenje za nedotakljivo. Gost večera je bil dr. Matjaž Zwitter, ki je o problematiki izdal že dve knjigi, Pogovori o zdravniški etiki in Pogovor o evtanaziji, ki je izšla prav na dan predavanja.
Dr. Zwitter je zdravnik, onkolog z dolgoletno prakso, ki več let predava o medicinski etiki in pravu na Fakulteti za medicino v Mariboru. Tematika mu je torej znana prav od blizu, saj se je kot onkolog vsakodnevno soočal z dvomi in odločitvami v zvezi s hudimi primeri bolnikov. Zdravniška etika sega na več področij in se nanaša na razna obdobja človeškega življenja; dejansko pa se prej ali slej dotakne slehernika – njegovega lastnega življenja ali pa življenja ljudi, ki so mu najbližji. Vprašanje o evtanaziji, ki ji je v predavanju namenil največ časa, pa je zadobilo dramatično aktualnost v luči odločbe italijanskega ustavnega sodišča prav na dan po predavanju, 25. 9., ko je namreč omenjeno sodišče po dolgi razpravi o asistiranem samomoru izreklo pozitivno mnenje o njegovi zakonitosti.
Dr. Zwitter je govoril z znanstveno natančnostjo in prepričljivostjo in zaobjel v svojem predavanju različne oblike problema prekinitve človeškega življenja, tudi v obliki splava.
Najprej pa je obrazložil, zakaj so za zdravnika poleg pravnega vidika potrebna tudi etična načela. V ničkoliko situacijah namreč pravo samo ne more rešiti problema o pravilnosti določene izbire ali preprečiti napačnega ravnanja. Pravo je lahko učinkovito le v situacijah, v katerih gre za popolnoma enakopravne odnose socialne in človeške moči. Dal je primer paliativne oskrbe umirajočih, kjer se npr. ne smemo odločiti, da bi jim le-to odrekli zato, da bi prihranili denar, čeprav bi ta morda služil za helikopter, ki bi rešil življenje več ljudem. Tu namreč vstopi etični čut, ki nam narekuje, da človeških življenj ne moremo ocenjevati s tehtnico “večje učinkovitosti”.
Razlikujemo lahko več etičnih načel, npr. načelo “avtonomije” posameznika, po kateri ima vsak človek pravico, da odloča o sebi (npr. o zasebnosti in o tem, kdo lahko izve za njegovo diagnozo). Etični načeli “dobrodelnosti” in “neškodovanja” sta dve plati istega kovanca. Vendar pa gre v prvem primeru za ožji krog ljudi (ko zdravnik tudi ponoči in tudi ko ni v službi priskoči na pomoč tistim ljudem, ki so del njegovega “udomačenega kroga ” (kot Exuperyjev Princ). Princip “neškodovanja” pa obvezuje v odnosu do vseh ljudi (preprečuje npr., da bi s poniževanjem ali nasiljem ali z rasističnim odnosom škodil komurkoli). Zadnji princip, to je princip “pravičnosti”, pa obvezuje k izpolnjevanju pravic prav vseh, npr. k pravici do zdravljenja.
Mnogo je etičnih vprašanj o začetku življenja ali pred spočetjem samim. Izredno zanimiv je pristop predavatelja do kontracepcije: brez ovinkov je izrazil mnenje, da gre za področje zamolčane neenakosti med spoloma. Pri svetovanju parom npr. vzamejo v poštev le žensko kontracepcijo in spregledajo, kolikšne so zanjo kratkoročne in dolgoročne škodljive posledice; obenem pa pozabljajo, da so za moškega lahko nekatere metode popolnoma neškodljive. Poudaril je, da bi vlada morala preprečiti, da se matere poslužujejo splava iz socialnih razlogov (v Sloveniji je to najpogostejši vzrok); to bi lahko dosegla z izboljšanjem socialnega stanja v državi.
Po njegovem bi pri svetovanju v zvezi z abortusi lahko poskušali odvrniti ženske od travmatične prekinitve novega življenja, s tem da bi jim svetovali, naj pripeljejo nosečnost do konca in ob rojstvu dajo otroka v posvojitev. (…)

Cel zapis v tiskani izdaji

03.10.2019

Komentarji

Naročite svoj izvod tednika Novi glas

Naročite se na tiskano izdajo tednika Novi glas že danes!

Prireditve

Vremenska napoved

Copyright © 2017 - 2020 Noviglas, Vse pravice pridržane!