Kultura

Spomin na zaslužnega msgr. Franca Močnika

Spomin na zaslužnega msgr. Franca Močnika

Združenje “Concordia et Pax” v Idriji

Združenje “Concordia et Pax”, ki ima med svojimi člani in sodelavci Goričane in Novogoričane, je v soboto, 4. novembra 2017, organiziralo spominsko srečanje o temi Osebnost, življenje in delo msgr. Franca Močnika v luči dialoga, sprave in krščanske zavzetosti. Združenje vsako leto organizira dve srečanji, na katerih skuša približati stališča in poglede na zgodovinske dogodke ali na razne osebnosti, ki so zaznamovale
medetnične odnose in pozitivno vplivale na potek zgodovine, ne glede na ideološke ali druge različne pristope. O msgr. Francu Močniku so na dobro obiskanem srečanju spregovorili Renato Podbersič ml., Peter Černic, Damjan Paulin in Karel Bolčina. Organizatorji so izbrali Idrijo, ker je rojstni kraj msgr. Močnika, kjer se je rodil leta 1907. Poleg obletnice rojstva obhajamo letos tudi okroglo obletnico njegovega izgona iz Jugoslavije leta 1947.
Zgodovinski okvir o prvih povojnih letih je podal Renato Podbersič, ki je natančno pregledal vse razpoložljive dokumente in pričevanja o dogajanjih po podpisu mirovne pogodbe. Po njeni ratifikaciji in dokončni ureditvi si je vodstvo katoliške Cerkve prizadevalo za cerkvenopravno ureditev ozemlja goriške nadškofije, ki je pripadalo Jugoslaviji. Sveti sedež je ustanovil Apostolsko administraturo, ki bi skrbela za vernike župnij, ki so prišle pod Jugoslavijo. Za župnijski in dekanijski sedež je bil izbran Solkan, za administratorja pa imenovan dr. Franc Močnik. Ustanovitvi Apostolske administrature in imenovanju administratorja je nasprotovala nova komunistična oblast. Dr. Močnik si je prizadeval za čim bolj urejeno delovanje in reševanje težav, ki so se stalno pojavljale. Nove politične oblasti so v dr. Močniku videle glavno oviro pri doseganju svojih ciljev, predvsem so želele razbiti enotnost slovenske duhovščine na Goriškem in odstraniti aktivnega duhovnika. Naščuvana množica ga je 19. septembra 1947 porivala do državne meje in ga nato vrgla čez mrežo. Toda Močnik se ni ustrašil tega nasilnega dejanja in se je vrnil v Solkan. Ker tega partija ni prenesla, je za 12. oktober 1947 sklicala v Solkanu mogočen shod OF. Tistega dne se je Močnik umaknil na Sveto Goro. Politična policija ga je iz svetišča odpeljala v Solkan, kjer ga je organizirana množica ponovno vrgla čez mejo. Sveti sedež je za njegovega naslednika imenoval msgr. Mihaela Toroša. Novogoriški župan Sergij Pelhan se je leta 1991 opravičil msgr. Močniku za nasilna dejanja, ki jih je utrpel.
Peter Černic je spregovoril o stanju na Goriškem in o delovanju dr. Močnika pred letom 1947. V najhujšem obdobju fašističnega pritiska je Močnik leta 1930 doktoriral iz matematike na univerzi v Bologni. Istega leta se je vpisal v goriško Centralno bogoslovno semenišče. Duhovniško posvečenje je prejel leta 1934. Najprej je služboval v Črnem Vrhu nad Idrijo, leta 1935 je prišel v Vrtojbo in leta 1937 je bil imenovan za stolnega vikarja slovenskih vernikov v Gorici, kjer je tudi poučeval matematiko v Malem semenišču. V goriški nadškofiji je dr. Močnik opravljal številne pomembne in odgovorne funkcije. Ni se ukvarjal s politiko, čeprav se je strinjal z idejami vplivnega goriškega politika Kralja, ki mu duhovščina ni bila posebno naklonjena. Kljub stopnjevanju fašističnega pritiska ni upognil hrbtenice in dal pobudo za razne slovenske ustanove. Tudi pod nemško okupacijo naših krajev je nadaljeval svoje delo. Od leta 1939 je bil član Goriške Mohorjeve družbe in od leta 1953 njen predsednik, kjer je ostal skoraj dvajset let. Leta 1945 je dal pobudo za ustanovitev tednika Slovenski Primorec, prvega demokratičnega časopisa po vojni. Od leta 1955 je bil odgovorni urednik tednika Katoliški glas, ki je nadaljeval poslanstvo Slovenskega Primorca. (…)

Cel zapis v tiskani izdaji

11.11.2017

Komentarji

Naročite svoj izvod tednika Novi glas

Naročite se na tiskano izdajo tednika Novi glas že danes!

Prireditve

Vremenska napoved

Copyright © 2017 - 2018 Noviglas, Vse pravice pridržane!