Spomenik bazoviškim junakom ima odslej status kulturnega pomena!

Fotografije: damj@n

Zadovoljstvo krovnih organizacij SSO in SKGZ

Slovenska kulturno-gospodarska zveza in Svet slovenskih organizacij izražata veliko zadovoljstvo ob dodelitvi statusa kulturnega pomena spomeniku štirim bazoviškim junakom.

Krovni organizaciji čestitata odboru in njegovemu predsedniku Milanu Pahorju, ki si že desetletja prizadeva za promocijo dostojanstva prvim padlim antifašistom v Evropi. Iskreno zahvalo namenjata SKGZ in SSO tudi arhitektinji Moniki Milič, ki je skrbela za formalni potek postopka pridobitve naziva od deželne komisije za kulturno dediščino.

Ustanovi, ki ju vodita Ksenija Dobrila in Walter Bandelj, sta se v prvi osebi angažirali za izvedbo postopka. V preteklih letih sta delovali aktivno in v tesni povezavi z odborom, kar dokazuje, da se s skupnimi močmi in aktivnim pristopom lahko dosežejo pomembni rezultati.

Poleg tega gre ta zgodovinski korak uvrstiti tudi v širši kontekst zgodovinskega trenutka, saj je poklon predsednikov Sergia Mattarelle in Boruta Pahorja Valenčiču, Milošu, Bidovcu in Marušiču nedvomno prispeval k ugodnem razpletu postopka. Predsednik italijanske države je s poklonom štirim padlim fantom priznal pomen njihovega boja proti fašizmu in status kulturnega spomenika še dodatno poudarja, da so bili junaki na pravi strani zgodovine, ne pa teroristi, kot so zatrjevali vsi tisti, ki so podpisali priziv na postopek, in kot se je izrazil tudi tržaški župan Dipiazza. Vse to odpira dodatne možnosti, da se bo tudi s pravnega vidika uresničila ukinitev obsodbe 1. tržaškega procesa, s katero so bili Bidovec, Marušič, Miloš in Valenčič obsojeni na smrtno kazen. Ugoden razplet nam nadalje vliva upanje in prepričanje, da se bo tudi vrnitev Narodnega doma v Trstu zgodila nemoteno.

Slovenska kulturno-gospodarska zveza in Svet slovenskih organizacij bosta z Odborom za proslavo bazoviških junakov pri Narodni in študijski knjižnici v prihodnjih dneh dorekla nadaljnje korake in cilje, ki jih želi slovenska narodna skupnost v Italiji doseči za priznanje pomena trpljenja Slovencev na Primorskem in njihovega upora proti fašizmu.

Vest o priznanju kulturnega pomena spomeniku na bazovski gmajni je z zadovoljstvom sprejel tudi deželni svetnik in politični tajnik stranke Slovenska skupnost Igor Gabrovec. Takole je zapisal: “Priznanje kulturnega pomena spomenika na bazovski gmajni je pomemben korak na poti polnega priznanja institucionalnega dostojanstva štirim bazoviškim junakom, ki za Slovence in za vsakega demokrata že celih devet desetletij predstavljajo uvod v oborožen upor proti fašističnemu režimu in njegovi raznarodovalni politiki. Zahvala gre zato vsem, ki so si v teh letih zlasti v sklopu Odbora za proslavo – s predsednikom Milanom Pahorjem na čelu – neutrudno prizadevali za ta dosežek. Dosežek statusa kulturnega pomena je uvod v priznanje spomeniku na bazovski gmajni statusa spomenika nacionalnega pomena, kar bi italijansko državo dokončno opralo sramote 1. tržaškega procesa in vsega, kar je ta predstavljal. Odločilen mejnik je predstavljal lanski skupen poklon predsednikov Sergia Mattarelle in Boruta Pahorja, ki sta na najvišji meddržavni ravni izpričala politično voljo, da novim generacijam prepustimo zgodovinsko neobremenjen prostor z evropskim pečatom in miroljubnim navdihom.”

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme