Smrt je najvišji davek, vendar ni edini

Piše: Katja Ferletič

Da bi javnost opozorila na problematiko nasilja nad ženskami in na razne oblike spolne diskriminacije, je Generalna skupščina Združenih narodov 25. november razglasila za mednarodni dan za odpravo nasilja nad ženskami. Žal, tudi letos ob tej priložnosti z zaskrbljenostjo ugotavljamo, da je nasilje nad ženskami še vedno razširjeno in je po svetu najbolj pogosta kršitev človekovih pravic, posledica diskriminacije žensk in neenakosti med moškimi in ženskami.
O pravicah žensk se govori premalo, čeprav so številke grozljive: vsak dan je v svetu umorjenih približno 140 žensk, ena vsakih 10 minut. Tudi v Italiji stanje ni nič spodbudnejše. V letu koronavirusa se je število umorov v primerjavi z letom 2019 znižalo, med žrtvami pa je naraslo število žensk. Število umorov se je do junija 2020 znižalo na 131 (lani 161), število umorjenih žensk pa je naraslo s 56 na 59. Do 19. novembra je bilo v Italiji umorjenih 96 žensk. Nasilje se ne dogaja samo na obrobju velikih mest, skrito je tudi v manjših vaseh, med nami, v hišah navadnih, “dobrih” ljudi. Prav v naši deželi, na sam dan proti nasilju nad ženskami, je bila spet umorjena ženska, 32-letna mati dveh otrok, starih 8 in 3 leta. Nasilje se poveča predvsem v kriznih obdobjih. Koronavirus je spremenil naše življenje, omejil je našo svobodo, marsikomu je povzročil hudo finančno krizo. Z zajezitvenimi ukrepi ljudje ostajajo doma, vendar dom ni za vse varno zavetišče. Napetost in nestrpnost se v družinah stopnjujeta, prihaja do izbruhov nasilja, istočasno pa je ženskam, ki so najpogosteje edine žrtve, onemogočeno, da bi se fizično in psihološko oddaljile od svojih rabljev in poiskale pomoč.
Predsednik Mattarella je 25. novembra spregovoril o različnih vrstah nasilja nad ženskami: “Nasilje nad ženskami se ne kaže le v fizičnih napadih, ampak vključuje psihološko nadlegovanje, ekonomsko izsiljevanje, grožnje, različne oblike spolnega nasilja, preganjanje in lahko privede do umora. Na osnovi vsega je noro in nesprejemljivo prepričanje, da odnos med moškimi in ženskami ne more temeljiti na vzajemnem priznavanju enakosti.”
Smrt je najvišji davek, ki ga ženske plačajo, ko se srečajo z nasiljem moških, vendar ni edini. Večkrat so predmet posilstev, pretepanj in tudi drugih oblik nasilja, o katerih se velikokrat ne govori. Zlorabe imajo različne oblike, in ko se prvič pojavijo, so pogosto skoraj neprepoznavne, predvsem zato, ker je v večini primerov krvnik oseba, ki trdi, da svojo žrtev ljubi. Zalezovanje ter verbalni in psihološki napadi so včasih prvi znaki nasilja. Obsedenost z nadzorom osebnega življenja je včasih prav tako huda in izčrpavajoča kot fizična zloraba. Gre za obliko prevlade, ki ima svoje korenine v patriarhalni tradiciji naše družbe – mnogi moški so prepričani, da lahko s svojimi partnericami razpolagajo, kot se jim zljubi, da je “ona” njihova last. Če se žrtev upre, jo nasilnež kaznuje, fizično in, v naših časih, tudi v digitalni obliki – z objavljanjem in širjenjem intimnih fotografij in posnetkov po spletu, z enim samim uničujočim klikom lahko moški izda zaupanje svoje partnerice in popolnoma uniči njeno življenje.
Tudi papež Frančišek je večkrat obsodil nasilje nad ženskami. Prvi dan novega leta je med mašo v Vatikanu dejal, da “vsaka oblika nasilja, zadanega ženski, je skrunitev Boga, rojenega iz ženske”. Ob mednarodnem dnevu za odpravo nasilja nad ženskami je spregovoril na Twitterju: “Ženske so prepogosto užaljene, zlorabljene, posiljene, uvedene v prostitucijo … Če želimo boljši svet, ki bo dom miru in ne dvorišče vojne, moramo vsi narediti veliko več za dostojanstvo vsake ženske.”
Vsi moramo še veliko narediti. Moški in dečki morajo biti vključeni v dejaven boj za enakopravnost spolov, zato moramo primerno vzgajati naše otroke, uporabljati “orožja”, kot sta izobraževanje in kultura spoštovanja. Zavzemati se moramo za odpravo vseh oblik diskriminacije žensk in preprečevanja nasilja nad njimi, vključno z odpravo stereotipov. O nasilju nad ženskami naj večkrat spregovorijo in pišejo moški, trudijo naj se za odpravo nasilja, ki predstavlja najresnejšo oviro za enakovredno delovanje žensk na vseh družbenih ravneh. Ženske pa moramo biti bolj solidarne, manj ljubosumne, manj zavistne, prisluhniti moramo druga drugi in si pomagati, da nam bo lažje od moških zahtevati spoštovanje.

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme