Slovensko odprtje novih prostorov Kmečke zveze

Kmečka zveza je od petka, 21. februarja, tudi uradno v novih, povsem svojih prostorih v ul. Ghega 2 v Trstu, kamor so se sicer preselili že na začetku letošnjega leta. Kmečka zveza je z uradnim odprtjem svojega novega sedeža v mestu in z organizacijo dvostranskega srečanja med kmetijskim odborništvom dežele Furlanije Julijske krajine in slovenskim kmetijskim ministrstvom potrdila vlogo, ki jo ima na tej mednarodni sceni. V tem smislu je podpredsednik deželne vlade in odbornik za kmetijstvo Bolzonello ugotavljal, da gre za pomemben trenutek, ki bo spodbudil ponovno oživitev dvostranske kmetijske komisije med Slovenijo in deželo Furlanijo Julijsko krajino. Na sestanku so govorili o razvojnih možnostih na ravni kmetijsko-živilskih dejavnosti in gozdarstva, obenem pa je prav Bolzonello napovedal, da bo pred koncem marca v deželnem svetu stekla razprava o novem zakonskem besedilu, ki zadeva gozdarstvo in agroživilski sektor, v tem okviru bodo tudi členi, ki bodo omogočili začetek izvajanja tako imenovanega protokola o prosekarju, saj bodo končno postavili zakonske temelje, da bodo kraški kmetje – vinogradniki lahko začeli nove investicije in nove pristope, ker bodo dosegli olajšave na področju reševanja birokratskih ovir in bo omogočena gradnja potrebnih infrastruktur.
Drugi vidik, ki ga je na seji osvetlil zlasti minister Židan, je okrepitev čezmejnega sodelovanja predvsem ob možnostih, ki jih nudijo evropski projekti. Tako je ugotavljal, da nekatere pobude že dobro delujejo, ker so bile zasnovane na osnovi dosedanjih možnosti, nove perspektive se nudijo ob evropskem kmetijskem paketu za obdobje 2014-2020, tretji okvir možnosti pa se bo odprl z Jadransko-Jonsko pobudo, saj se Slovenija zavzema, da bi imela v gosteh tehnični urad te mednarodne pobude.
Samo odprtje prostora je bil velik praznik za člane, in kot je povedal predsednik Franc Fabec, so se za ta korak odločili v prepričanju, da je pomembno, da ima slovenska ustanova svoj sedež v središču Trsta in tudi tako potrjuje slovensko prisotnost v mestu. Zaradi vse večjih prostorskih potreb ob širokem delovanju so bili novi uradi nujni, v pritličju pa bodo ustvarili trgovinico, v kateri bodo ponujali pridelke članov, in tudi na ta način ustvarili vsaj skromen dohodek ter obenem s ponudbo domačih živilskih dobrot in vina potrjevali delo našega človeka.
Po priložnostnih nagovorih in čestitkah raznih predstavnikov institucij in ustanov, med drugim podpredsednika Italijanske konfederacije kmetov CIA, v katero je vključena tudi Kmečka zveza, je nove prostore blagoslovil msgr. Dušan Jakomin in zaželel, da bi se pri delu zavedali vrednot, ki so bile vedno vodilo našega kmečkega človeka.
Deželno vodstvo Kmečke zveze, ob katerem so bili tudi poslanka Tamara Blažina, deželna svetovalca Igor Gabrovec in Stefano Ukmar, pa se je z ministrom Dejanom Židanom in slovensko delegacijo že zjutraj srečalo na kmetiji Zidarič v Praprotu, kjer so po ogledu kleti med krajšim soočenjem osvetlili težave, s katerimi se ukvarjajo kmetje predvsem zaradi vinkulacij, ki jih predvideva evropska normativa Natura 2000. Neizvajanje doseženih dogovorov s strani državnih in deželnih oblasti kakor tudi drugačne težave birokratskega značaja. Minister se je uvodoma tudi v imenu slovenske vlade zahvalil KZ za hitro pomoč, ki so jo nudili ob nedavni ledeni ujmi, ki je povzročila ogromno škodo, v nadaljevanju pa je opozoril, da je sicer res, da je Natura 2000 lahko velika ovira, obenem pa tudi lahko priložnost, če znajo pristojne oblasti izoblikovati ustrezen upravljalski načrt, ki lahko kmetovalcem omogoča redno in uspešno delovanje. Te vsebine je nato podprl tudi med srečanjem z deželnim odbornikom Bolzonellom.
Odprtje novih prostorov Kmečke zveze je bila torej priložnost za pomembno dvostransko srečanje, ki bo lahko privedlo do pomembnejših oblik sodelovanja na področju primarnega sektorja v tem obmejnem prostoru.
M. T.

Postojanka v središču Trsta

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme