Slovenske založbe v Italiji na 29. Knjižnem sejmu

Gre za tradicionalen dogodek, ki v sklopu ljubljanskega praznika knjige približuje knjižne novosti Slovencev iz Italije rojakom v matični domovini. Predstavitev je bila v dvorani Lili Novy v Cankarjevem domu v sredo, 20. novembra.

Založništvo tržaškega tiska, ki ga je predstavljala Martina Kafol, je v svoj založniški načrt uvrstilo poezijo, zbirko kratkih zgodb in knjige za otroke. ZTT je med drugim objavil dvojezično pesniško zbirko Marka Kravosa Sol na jezik / Sale sulla lingua in zbirko poezij Aceta Mermolje z naslovom Okruški. Pri tržaški založbi je obenem letošnjo jesen izšla antologija Gradnikovih poezij Eros-Thanatos. Alina Carli je podrobneje spregovorila o otroški ponudbi tržaške podružnice Zadruge Novi Matajur, pri kateri ima pomembno vlogo otroška revija Gleb. Miha Obit pa je kot predstavnik Zadruge predstavil literarni načrt Koderjana, ki poteka vsako leto v sklopu festivala Postaja Topolove: tokratni akter projekta je bil pisatelj Marko Sosič, ki je snovalcem Koderjane zaupal zgodbo z naslovom Onkraj dreves.
Nadja Roncelli je v imenu založbe Mladika občinstvu najprej spregovorila o knjigi letošnjega jubilanta Borisa Pahorja z naslovom In mimo je šel spomin, v kateri so zbrani raznoteri pisateljevi še dokaj nepoznani zapisi, ki so nastali v izredno širokem časovnem razponu. Mladika se je predstavila tudi s knjigo kratkih zgodb Igorja Pisona Zasilni izhodi, v katerih avtor razmišlja o absurdnih dinamikah sodobne družbe, in z novim romanom Alojza Rebule Pred poslednjim dnevom, dogajanje katerega je avtor postavil v 'futuristično prihodnost'. Pri Mladiki je doma tudi poezija, saj je Roncellijeva podrobneje spregovorila tudi o novo pesniški zbirki Irene Žerjal z naslovom Sumljive in abstraktne poezije. Otorkom pa je namenjena slikanica ilustratorke Erke Cunje, ki nosi naslov Erikin cirkus.
Tajnik Goriške Mohorjeve družbe Marko Tavčar pa je predstavil tradicionalno Knjižno zbirko založbe in Koledar za leto 2014. Zbirka obsega letos spise goriškega zgodovinopisca in narodopisca Rada Bednarika (1902-1975). Knjiga z naslovom Nekdaj v starih časih se deli na dva del: v prvem so objavljeni Bednarikovi spisi, v drugem delu pa so različni prispevki o Bednarikovem življenju in delu, ki so jih napisali Milan Jarc, Branko Marušič, Boris Mlakar in Marko Tavčar. Na koncu je objavljena še izčrpna bibliografija Bednarikovih del, ki jo je pripravil Branko Marušič. Nedvomno bo na velik odziv naletela knjiga Domače sladice, v katero je Mirjam Simčič ob sodelovanju velikega števila ‘izvedenk’ na kulinaričnem področju zbrala 131 receptov najbolj priljubljenih primorskih in drugih sladic. Tudi GMD namenja vsako leto pozornost najmlajšim: to je tokrat storila s knjigo O polžku Izidorju in druge živalske zgodbe, ki jo je napisala Anamarija Volk Zlobec, ilustrirala pa Nejka Selišnik. Tavčar je predstavil še nekaj publikacij, ki jih je založba izdala pred kratkim: v ta založniški sklop sodi med drugim tudi knjiga poezij Viljema Černa, znanega kulturnega delavca iz Terskih dolin. Štirijezična knjiga nosi zgovoren naslov Ko pouno je noći sarce. Omeniti velja še ponatis izvestja prve Slovenske državne gimnazije, ki so jo odprli v Gorici v šolskem letu 1913/1914, in izdajo knjige izpod peresa Petra Stresa o politični biografiji dr. Antona Gregorčiča. 

Ljubljana – GMD, ZTT, Mladika in Zadruga Novi Matajur so se tudi letos predstavile na skupnem novinarskem srečanju

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme