“Slovenska skupnost ni navadna stranka, SSk smo mi”

Piše: Danijel Devetak Fotografije: DD

Pogovor / Bernard Spazzapan

Tudi v Gorici se naglo bližajo občinske volitve, ki bodo potekale 12. junija. O tem, kako se Slovenska skupnost pripravlja nanje in kako gleda na sedanje in prihodnje stanje našega mesta, smo se pogovorili s koordinatorjem goriške sekcije SSk dr. Bernardom Spazzapanom.

Slovenska skupnost ima trdno namero potrditi slovensko navzočnost v občinskem svetu v Gorici. Zakaj je ta prisotnost tako pomembna za vse goriške Slovence?

Samo če smo prisotni, lahko svoje zahteve in pravice uveljavljamo. V politiki je tako: če te ni zraven, ne pomeniš nič. Že vsa povojna leta smo aktivno prisotni v goriškem občinskem svetu, malo v opoziciji, malo v večini. Zaradi demografskega padca in drugih razlogov se naša prisotnost žal krči. Še pred 25 leti smo imeli štiri izvoljene občinske svetnike; če bomo tokrat imeli dva, bomo lahko že zelo zadovoljni. Prisotnost je pomembna za vso našo narodno skupnost, za naša kulturna, športna, verska in druga društva. Če nihče ne zagovarja naših pravic, razne možnosti za – tako in drugačno – pomoč odpadejo. Poleg tega je pred nami Evropska prestolnica kulture 2025: absurdno bi bilo, ko bi slovenska narodna skupnost v Italiji ne bila prisotna v sodelovanju med mestoma na meji. Naša volilna udeležba je zato tokrat še posebno pomembna. In res upam, da bo uspešna.

Sami imate bogato upravno izkušnjo, saj ste v preteklosti že sedeli v občinskem svetu …

Trikrat sem bil izvoljen za občinskega svetnika pred 25-30 leti, ko je bil župan Antonio Scarano; zadnja mandatna doba se je predčasno končala, ker je Scarano odstopil zaradi afere o šoli za finančne stražnike na Rojcah. V občinskem svetu smo takrat bili štirje občinski svetniki SSk, zraven pa še vsaj dva iz tedanje Komunistične stranke, tako da nas je bilo skupaj šest ali sedem, veliko v primerjavi z današnjim stanjem, ko imamo dva oz. tri deklarirane Slovence. Vedno je še kdo, ki vsaj zna slovensko, kandidira pa z drugimi strankami.

Tudi letos sem na listi sicer prisoten, želel pa bi, da bi se uveljavile in nas zastopale mlajše sile. Na listi namreč imamo kar nekaj oseb, ki imajo izkušnje v raznih izvoljenih predstavništvih. Nekateri so bili v rajonskih svetih, kjer so zasedali tudi predsedniška mesta, imamo nekdanjega pokrajinskega svetovalca, pa tudi druge osebe, ki bi v primeru izvolitve znali na najboljši način zastopati naše interese.

Pri sestavi tokratne liste SSk ste zbrali 19 moških in 14 žensk.

Že 30 let nismo nastopili s samostojno listo, temveč smo vedno nastopali z nekaterimi imeni na listi drugih političnih sil, Marjetice, Oljke in Demokratske stranke. K odločitvi za samostojni nastop in svojo listo je bistveno prispevalo prepričanje, da bomo tako bolj vidni, da bodo ljudje jasno imeli pred očmi, da v Gorici obstaja slovenski del prebivalstva, ki ima tudi svoj izraz v politični listi. Zavedali smo se, da ne bo enostavno: z ene strani živimo v času, ko – tako v Italiji kot tudi v Sloveniji – na splošno velja, da se mladi s politiko nočejo ukvarjati; drug pojav je, da so v času župana Romolija ukinili rajonske svete, v katerih so se naši ljudje na krajevni ravni začeli ukvarjati s politiko in nabirati izkušnje – tega že precej časa ni več; tretji razlog pa je ta, da naši ljudje – tudi taki, ki so aktivno angažirani v naših društvih in organizacijah – žal ne razumejo, da brez politike tudi drugega ni. Nihče od nas ne gre v politiko, ker bi ga pritegnil kakršen koli interes, temveč samo zato, ker če nismo prisotni, nas enostavno ni, drugi “pozabijo” nate.

Zaradi vsega tega v tem trenutku zbrati 33 oseb v naši občini ni bilo enostavno. Demokratska stranka jih npr. ima samo 34. Kakšna stranka jih ima 40, tudi mi bi lahko dosegli to številko, ko bi se dodatno potrudili. Potrebnih je bilo od 29 do 40, zadovoljni smo, da smo presegli minimalno število.

Za tokratni plakat SSk ste izbrali pomenljivo geslo “Za 1000 slovenskih glasov” …

Osebno sem bil za še bolj izzivalen moto, predlagal sem “Nas je v Gorici še 1000 Slovencev?” V stranki je prevladalo bolj zmerno stališče. V Gorici je gotovo še vsaj tisoč Slovencev, morda tudi dva tisoč, toda ljudi, ki bi bili aktivni člani naše skupnosti in ki bi razumeli, kaj pomeni dati svoj glas slovenski stranki, upam, da jih bo, če že ne tisoč, vsaj malo manj. Doseči moramo vsaj 800 glasov, če hočemo doseči dva občinska svetnika. Če bomo prejeli več glasov, toliko boljše. Zato pozivamo vse Slovence v mestu in okoliških vaseh, naj se odločno udeležijo volitev, naj prečrtajo znak lipove vejice in naj izrečejo dve preferenci: po zakonu lahko namreč izrazijo preferenco za enega moškega in eno žensko. Ko prečrtajo znak lipove vejice, prečrtajo znak naše skupnosti. Že leta 1921, na prvih volitvah po priključitvi našega ozemlja k Italiji, se je slovenski del -, ki je bil takrat v naših pokrajinah večinski -, na Goriškem, Tržaškem in v Istri predstavil z lipovo vejico. S tem simbolom se torej naša skupnost predstavlja že sto let. Nobena druga stranka, ki se poteguje za prisotnost v občinskem svetu, nima take tradicije.

Kako ocenjujete delo dveh dosedanjih občinskih svetnikov SSk, Marilke Koršič in Walterja Bandlja?

V mestni sekciji smo imeli redne sestanke, na katerih smo spremljali dogajanje v občinskem svetu in delovanje dveh svetnikov. Osebno menim, da sta delovala ne dobro, temveč odlično. Bila sta dejavna tako z interpelacijami kot s predlogi in sodelovanjem v različnih odborih in komisijah. Poleg tega sta Marilka in Walter vedno in povsod prisotna: naši ljudje ju zelo dobro poznajo. Težko bo najti dva taka, kakršna sta bila onadva. Toda pustimo se presenetiti! Kot je Marilka prejšnji treden povedala v pogovoru za vaš list, je šla v prvi mandat brez kakšne izkušnje, se je pa zelo dobro izkazala. Tudi svetniki v prejšnjih mandatih – npr. Božidar Tabaj, Silvan Primosig, Mara Černic, Erika Jazbar, Marjan Breščak itd. – so bili vedno zelo aktivni. Naša prisotnost je vedno bila kakovostna.

Slovenska skupnost se tokrat predstavlja v koaliciji, ki podpira župansko kandidatko Lauro Fasiolo. Je bila to najbolj naravna izbira?

Več mesecev smo sodelovali pri pogovorih s strankami leve sredine in morda še kakšne stranke, ki je bila v sporu z županom Rodolfom Ziberno. Računali smo na kandidata, ki bi bil bolj sredinsko usmerjen in bi lahko pridobil še kakšen glas v desni sredini. Nato je iz raznoraznih razlogov prišlo do tega imena, ki je izraz neke bolj levosredinske usmeritve. Laura Fasiolo je zelo sposobna, ima delovne in upravne izkušnje, je zelo povezovalna. Mislim, da bi v primeru izvolitve dobro vodila mesto.

So bila pogajanja težavna? Je bilo težko uskladiti programe šestih list, ki podpirajo župansko kandidatko?

Prvotno sta bili zraven še dve listi, ki pa na koncu nista pristopili, in sicer lista Antonia Devetaga in lista hčerke nekdanjega predsednika občinskega sveta Rinalda Rolda. Vse skupine so skušale najti nekaj, kar bi jih združevalo, a to se žal ni posrečilo, ni prišlo do neke občanske liste, ki bi tudi brez političnih predznakov morda imela možnost večjega uspeha. Pomembno pa je, da v prvi fazi gremo na balotažo in da se v drugi fazi izreče čim več občanov. Čas sicer ne bo najboljši, saj bo balotaža menda 26. junija, v poletnem času. Gorico je zelo težko upravljati, ker je majhno mesto, nima velike politične reprezentance ne na deželni in še manj na državni ravni. V teh letih se kaže edinstvena priložnost EPK, ki bo prinesla v Novo Gorico in Gorico znatna finančna sredstva, ki bi lahko revitalizirala naše mesto, v katerem je – kot znano – stanje res žalostno. To možnost moramo nujno izkoristiti! Mislim, da bi znala levosredinska koalicija to bolje storiti že zato, ker verjame v čezmejno sodelovanje. Desna sredina, ki do včeraj sploh ni verjela vanj, danes to podpira zgolj iz praktičnih razlogov.

Še poziv volivcem!

Slovenska skupnost ni navadna stranka, SSk smo mi, SSk je izraz naše stvarnosti. Vedno trdimo, da smo edina zbirna stranka Slovencev v Italiji, ker samo mi lahko nastopamo samostojno: nobena druga slovenska komponenta tega ne more storiti. Mi imamo na svoji listi samo Slovence. Število glasov, ki jih bo naša stranka prejela na volitvah, bo število Slovencev v Gorici. Če nas bo 700, 800 ali tisoč – to bo v očeh Italijanov trenutno število Slovencev v Gorici. Glasovi tistih, ki volijo druge stranke, se izgubijo.

Na glasovnici torej prekrižajmo znak Slovenske skupnosti; tako bosta glas avtomatično prejali županska kandidatka Laura Fasiolo in stranka. Zraven lipove vejice pa vpišimo dve preferenci, priimek in ime (tudi ker je več oseb z istim priimkom) dveh kandidatov, moškega in ženske.

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme