Skupnost družin Sončnica – Predavanja 2014

Goriško društvo Skupnost družin Sončnica bo tudi letos vključilo v svoj vsakoletni program niz zanimivih strokovnih predavanj s področja vzgoje, zdravega življenjskega sloga, psihologije, na družbeno-versko tematiko in še marsikaj. S takovrstnimi srečanji si društvo želi pomagati staršem, vzgojiteljem in mladostnikom pri reševanju problemov v njihovem vsakdanjem življenju in delu ter vsakega izmed nas spodbuditi k razmisleku o aktualnih temah, o spremembah, stiskah in o globokih izzivih današnjega časa.

Predavanja bodo potekala v domu “Franc Močnik” v ul. San Giovanni v Gorici (ob cerkvi sv.Ivana), s pričetkom ob 20. uri in sicer po sledečem programu:

sreda, 19. februarja 2014 – Aleš Kogoj – “VSI OBRAZI DEPRESIJE”

Aleš Kogoj je diplomiral na medicinski fakulteti v Ljubljani, po opravljeni specializiciji v psihiatriji pa se je preusmeril v preučevanje raznih duševnih motenj v starosti. Dela na Psihiatrični kliniki v Ljubljani in se posveča tudi predavanjem na raznih strokovnih srečanjih doma in po svetu. Bil je ustanovni član društva Spominčica, ki skrbi za pomoč dementnim osebam.
Aleš Kogoj nam bo govoril o depresiji, saj jo danes srečujemo na vsakem koraku: ne gre pač samo za neko žalost ali otožnost, ampak je depresija povezana z apatičnostjo, občutkom praznine in tesnobnostjo. Žal postaja ena izmed najpogostejših bolezni sodobnega časa, je pa ozdravljiva, če znamo prepoznati njene simptome in jo začnemo pravočasno zdraviti.

Četrtek, 27. februarja 2014 – Helena Jeriček Klanšček in Drago Klanšček – “POSTENJE DUŠE IN TELESA: ZAKAJ IN KAKO?”

Helena Jeriček Klanšček je doktorica socialne pedagogike in je zaposlena na Inštitutu za varovanje zdravja. Je nacionalna koordinatorka za promocijo zdravja pri Svetovni zdravstveni organizaciji ter vodi delavnice in seminarje. Avtorica je številnih člankov in priročnikov.
Drago Klanšček je bil zaposlen v gospodarstvu, kjer se je pogosto srečeval s problematiko stresa in izgorelosti, zato se je odločil, da bo poiskal druge načine za zadovoljno in zdravo življenje. Je diplomirani shiatsu terapevt, v Švici se je izobraževal za terapevta kraniosakralne osteopatije. Vodi delavnice in seminarje o stresu, zdravi prehrani in postenju.
Post je že stara in poznana oblika telesnega odpovedovanja, ki jo poznajo vsa svetovna verstva. Hrana je pač povezava telesa z dušo, zato je post idealen čas, ko se odpovemo hrani in prečistimo svoje telo, a si obenem vzamemo čas za notranjo poglobitev in spoznavanje samega sebe.

Sreda, 19. marca 2014 – p. Silvio Šinkovec – “OBLIKOVANJE SAMOPODOBE PRI MLADIH”

Jezuit pater Silvio Šinkovec je študiral defektologijo in filozofijo v Ljubljani in v Dublinu, znanje iz teologije in psihologije si je pridobil na Gregoriani v Rimu. Bil je šolski svetovalec, voditelj Skupnosti krščanskega življenja, šole za starše, že vrsto let pa sodeluje z društvom katoliških pedagogov. Je urednik revije Vzgoja. Preko predavanj in delavnic poskuša ljudem pomagati pri osebnostni rasti.
Mnenje o sebi ali samopodoba je skupek pojmov in predstav, ki jih ljudje imamo o sebi, gre skratka za posameznikovo doživljanje sebe. Velik vpliv na razvoj samopodobe imajo naše izkušnje iz otroštva, naši uspehi, porazi ter odnos, ki ga ima okolje do nas. V obdobju najstništva je mladostnikova samopodoba še posebej preizkušena zaradi številnih sprememb. Samopodoba bi morala biti čim bolj pozitivna, a ni vedno tako. Čeprav izhaja iz nas samih, jo pogosto gradimo na osnovi informacij, ki jih dobimo iz okolice.

Sreda, 26. marca 2014 – Miha Kramli – “MOČNI STARŠI – STABILNI OTROCI”

Miha Kramli je diplomiral iz teologije, opravil je podiplomski študij iz družinske dinamike in psihoterapije. Vodi Center za zdravljenje odvisnosti v zdravstvenem domu v Novi Gorici. Sodeluje v različnih programih na področju preventive, vodi delavnice za dijake in starše. Je eden izmed sodelavcev velike preventive kampanije NE-ODVISEN.SI, ki je nastala v Sloveiji leta 2007 z namenom osveščanja in posredovanja znanja in izkušenj o problemih odvisnosti.
Starši se velikokrat sprašujejo, kako vzgajati otroke v današnjem svetu, da bodo lahko zrasli v pokončne in samostojne osebnosti. Večkrat se znajdejo v stiski, kako ljubeče vzgajati, a obenem postavljati meje. Včasih je težko ločevati med otrokovimi željami in potrebami. Računalniki in telefončki pa še otežujejo vzgojo, saj je vedno več otrok in mladih, zasvojenih z novimi tehnologijami.

Toplo vabljeni vsi bralci in prijatelji!
 

Prvo predavanje bo na sporedu v sredo, 19. februarja 2014. O depresiji bo predaval bo Aleš Kogoj.

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme