Skupni projekt za vseživljenjsko izobraževanje

Mladinski dom in SLOV.I.K.

Mladinski dom in SLOV.I.K. prirejata projekt “Spretno(ra)sti” za motivacijo k vseživljenjskemu učenju, s poudarkom na pripadnikih slovenske narodne skupnosti v Italiji. Ustanovi sta se odločili združiti moči in mladim dati priložnost izobraževanja z namenom pridobivanja novih kvalificiranih kadrov v slovenskih društvih in ustanovah, povečanja števila aktivnih pripadnikov slovenske narodne skupnosti ter izboljšanja znanja slovenskega jezika, tudi v profesionalnem okolju. Cilj projekta je prispevati k razvoju znanja in kompetenc posameznikov, ki so potrebni za izboljšanje gospodarskih in kulturnih obetov slovenske narodne skupnosti v Italiji. Projektni cilj bo dosežen z vzpostavitvijo izobraževalnega programa, ki bo trajal tri leta in bo temeljil na multidisciplinarnem pristopu. Projekt zajema 2 modula, namenjena različnim ciljnim skupinam.

Modul A zajema štiri tematske sklope:  Temelji managementa in organizacije neprofitnega in profitnega sektorja; Multimedijsko izražanje/avdiovizualne prakse in digitalizacija; Govor in nastopanje; Aktivno državljanstvo. Modul A predvideva tudi izvajanje delovne prakse za vsaj 4 udeležence, kateri bodo osvojeno znanje utrjevali v organizacijah slovenske narodne skupnosti v Italiji.

Modul B bo namenjen odraslim osebam, ki so že aktivne v slovenskih organizacijah. Namen modula je dvigniti profesionalno raven kadra z izboljšanjem učinkovitosti delovanja organizacij in društev. Posamezna predavanja in delavnice bodo dostopna tudi posameznikom, ki se ne bodo vpisali v izobraževalni program. Projekt financira Dežela FJk. Več informacij in prijave bodo možne preko spleta www.spretnorasti.org ali maila na info@spretnorasti.org.

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme