Sindikat slovenske šole o nerešenih težavah slovenske šole v Italiji

Enotni svet Sindikata slovenske šole se je sestal na redni seji dne 20. avgusta 2021. Seja je zaradi znanih omejitev potekala na daljavo. Na seji je Enotni svet Sindikata obravnaval notranje delovanje in tekoče zadeve ter vrsto nerešenih vprašanj slovenskega šolstva v Italiji, ki zadevajo učiteljski in profesorski kader z začasno delovno pogodbo in pereči problem o zastarelosti nekaterih učbenikov oz. o pomanjkanju le-teh.

Govor je bil tudi o dogodkih okrog afere dejanskega seznama osebja. V javnost je namreč v prvih dneh avgusta prišla vest, da naj bi bilo ogroženih kakih 50 delovnih mest na šolah s slovenskim učnim jezikom. Kljub zagotovilom, ki jih je sindikatu  posredovala deželna ravnateljica Daniela Beltrame, češ da do krčenj ne bo prišlo, se zadeva še ni končala, kajti urad slovenske šole še čaka na uradno sporočilo deželne ravnateljice.

Sindikat potrjuje, da je vsako krčenje učnega osebja na slovenski šoli, ki deluje v jezikovno zahtevnih pogojih, še posebno v tem obdobju, ki ga je zaznamovala pandemija, nedopustno. Ob tem se pri celotni zadevi ponovno postavlja v ospredje pomanjkanje jasno zastavljenih pristojnosti urada za slovensko šolo, ki v danih pogojih nima možnosti, da bi postopal s potrebno mero avtonomije.

Učno osebje in neučno osebje na naših šolah kot tudi urad sam so močno kadrovsko podhranjeni. To je realen problem, ki zahteva takojšnje ukrepe, saj je brez delovnih moči vsako službovanje močno oteženo. Šolanje in izobraževanje naših otrok bi morali biti eden izmed temeljev naše družbe in verjetno je že skrajni čas, da bi se celotna manjšinjska skupnost zavzela za naše šolstvo. Nujno je izoblikovati nove strategije, ki bi slovenski šoli v Italiji prinesla novega zagona in treznega snovanja za prihodnost naših mladih.

V tem vidiku bi bilo morda treba premisliti o bolj usklajenem skupnem nastopu in delu vseh komponent, ki so kot sooblikovalke socio-kulturne realnosti našega prostora ključno pomembne pri oblikovanju stališč, ki  zadevajo našo šolsko realnost.

Dobra novica je ta, da je stekel natečaj za profesorje nekaterih natečajnih razredov. Na razpis so čakali kar nekaj časa in skrajni čas je, da se odkrita delovna mesta pokrijejo z novimi delovnimi močmi. Kot pripravo na natečaj je Sindikat slovenske šole organiziral ciklus petih predavanj, žal na daljavo, zaradi izrednega pandemičnega stanja. Predavanja sta oblikovala in izvedla prof. Mihaela Pirih in prof. Tomaž Simčič. Bodoči profesorji so tako lahko sledili predavanjem iz pedagogike, didaktike in zakonodaje šolstva.

V naslednjih mesecih naj bi bili razpisani tudi redni natečaji za slovensko šolo in v stalež naj bi za določeno število mest, po izrednem postopku, ki je predviden pri izvajanju člena 59 zakonskega odloka št. 73/2021, stopilo učno osebje, ki je vključeno v prvi pas pokrajinskih lestvic.

V naslednjih dneh bo sindikat zaprosil za sestanek Deželno komisijo za slovenske šole, kateri zakon dodeljuje pristojnost, da izdaja smernice za upravo sredstev za pripravo učbenikov.

Sindikat v naslednjih mesecih čaka kar veliko dela, o katerem bo seveda poročal. Ena izmed prioritet je gotovo ta, da se skliče širše omizje, na katerem bi prišlo do konkretnih predlogov za dobrobit slovenske šole v Italiji.

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme