Senatorka Tatjana Rojc piše predsedniku Pahorju ter ministroma Jaklitschevi in Logarju

Zastopstvo Slovencev v Italiji bo imelo danes, v petek, 5. junija, v Ljubljani tri pomembna srečanja pred obiskom italijanskega Ministra Di Maia, ki bo v slovensko prestolnico prišel 6. junija. V petek ne bo zraven senatorke Tatjane Rojc. Objavljamo pisma, ki jih je ob tej priložnosti poslala gospodu Predsedniku RS Borutu Pahorju, Ministrici Heleni Jaklitsch in Ministru Anžetu Logarju. 

Spoštovani in cenjeni gospod Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor,
ob uradnem obisku italijanskega Ministra za zunanje zadeve Luigija Di Maia se Vam iskreno opravičujem, ker zaradi institucionalnih obveznosti v Rimu ne bom mogla biti na sestanku skupaj z zastopstvom Slovencev v Italiji.
Vaša prizadevanja za konstruktivne in prijateljske odnose med sosednjima Republikama so posebej za nas, Slovence v Italiji, izredno pomembna, saj se zavedamo, da bomo na teh temeljih lahko še dalje pomagali graditi trdno ekonomsko in kulturno sodelovanje med državama. Meja, ki je ves povojni čas močno zaznamovala naš prostor, in ki se je letos začasno spet pojavila zaradi izrednih razmer, nas je prestrašila, ker je posebej na obmejnem teritoriju pretok ljudi, delavcev, šolarjev, obrtnikov, podjetnikov, družin, postal del naše zavesti, da je ta prostor, ki ga živimo, dejansko skupni ne glede na to, če kdo živi ali dela na eni ali drugi strani bivše meje.
Dovolite, da se Vam še enkrat zahvalim za vsa Vaša prizadevanja za dokončno pridobitev lastništva tržaškega Narodnega doma, ki se po sto letih vrača slovenski narodni skupnosti: s skupnimi močmi smo krovni organizaciji SKGZ in SSO, vsi politični dejavniki ter obe parlamentarki Demokratske stranke, poslanka Debora Serrachiani in podpisana, ob tesnem sodelovanju in podpori slovenskega Veleposlaništva v Rimu in posebej gospoda Veleposlanika Tomaža Kunstlja ter Generalnega konzulata Republike Slovenije v Trstu in posebej gospoda Generalnega Konzula Vojka Volka ter Konzulke Tanje Mljač, dosegli zgodovinski rezultat, ki našim prednikom vrača odvzeto dostojanstvo, predstavlja pa za vse nas tudi priložnost in vezilo za prihodnost, saj smo prepričani, da bomo s tvornim dialogom z večinskim narodom ter vsemi tržaškimi dejavniki, v Narodnem domu postavili temelj za konstruktivno bodočnost. Ob tem tudi ne gre pozabiti skupnih prizadevanj vseh italijanskih državnih, deželnih in krajevnih organov.
V upanju, da bomo skupaj z Vami, cenjeni gospod Predsednik, ter gospodom Predsednikom Sergiom Mattarello, lahko sprejeli dediščino naših prednikov s spominsko svečanostjo v Trstu 13.julija 2020, ki bo gotovo tudi vezilo za bodočnost, Vas prisrčno in hvaležno pozdravljam.
Sen.Tatjana Rojc
V Rimu, 4.junija 2020

Spoštovana in cenjena gospa Ministrica Helena Jaklitsch,
iskreno se Vam opravičujem, ker zaradi institucionalnih obveznosti ne morem biti prisotna na sestanku z zastopstvom Slovencev v Italiji. Med telefonskim pogovorom z Vami sem z veseljem ugotavljala Vaše poznavanje naše stvarnosti, zato mi dovolite, da najprej izrazim zadoščenje, ker se je celotna slovenska narodna skupnost enotno zavzela za vrnitev v skupno last tržaškega Narodnega doma, ki predstavlja simbolno postojanko slovenske prisotnosti sredi Trsta. Naj podčrtam, da smo se vsi dejavniki, od krovnih organizacij SKGZ in SSO, slovenskih političnih predstavnikov, do obeh parlamentark Demokratske stranke, poslanke Debore Serrachiani in podpisane, ob pomembni podpori in v stalnem sodelovanju s slovenskimi diplomatskimi predstavniki, spoštovanimi Veleposlanikom Tomažem Kunstljem ter Generalnim Konzulom Vojkom Volkom in Konzulko Tanjo Mljač, zedinili in po celem stoletju udejanjamo sanjo o vrnitvi dediščine naših prednikov v slovenske roke. Tudi ne gre pozabiti na v glavnem odprto sodelovanje državnih, deželnih in krajevnih političnih sil. Prepričani smo, da bo Narodni dom središče in torišče novega poglavja dialoga z vsemi dejavniki tržaške stvarnosti, kjer bomo lahko še bolj zavzeto sprejeli nove odgovornosti za načrtovanje svoje bodočnosti, seveda tudi v prepričanju, da nam bo matična Država, tako kot doslej, stala ob strani. Upam, da bomo lahko tudi skupaj z Vami doživeli zgodovinski dan 13.julija 2020, ko bosta cenjena Predsednika slovenske in italijanke Republike Borut Pahor in Sergio Mattarella de jure predala Narodni dom Slovencem in dokončno zapečatila prijateljstvo in sodelovanje med obema Državama ter tako zapisala konec tragični sosledici dogodkov, ki so se začeli pred natanko sto leti.
Dovolite, cenjena gospa Ministrica, da Vas opozorim tudi na težave, ki jih zaradi demografskega padca doživlja slovensko šolstvo v Italiji, zato bi Vam predlagala, da bi se o tej temi temeljiteje pogovorili tudi preko video-konference, ker je prav, da Vas o tem seznanimo v prepričanju, da je šola temeljnega pomena za kakovostno rast naše skupnosti. Te dni imam sama sestanke z ravnatelji vseh šol s slovenskim učnim jezikom v Italiji in vodjo Deželnega šolskega urada dr.Igorjem Giacominijem.
Dovolite tudi, da Vas spomnim na težave, ki smo jih na eni in na drugi strani bivše meje doživeli v najhujši fazi pandemije, ko je meja občasno ponovno posegla v naše življenje ter bremenila družine, posameznike, delavce, šolarje, podjetnike.
Zahvaljujem se Vam za pozornost in trud in Vas prisrčno pozdravljam!
Sen.Tatjana Rojc
V Rimu, 4. junija 2020

Cenjeni gospod Minister Anže Logar,
Najprej naj se Vam iskreno opravičim, ker zaradi institucionalnih obveznosti ne morem biti prisotna na sestanku z uradnim zastopstvom Slovencev v Italiji. Obisk italijanskega Ministra za Zunanje zadeve Luigija Di Maia predstavlja gotovo pomemben dogodek v utrjevanju prijateljstva in sodelovanja med obema Državama, še posebej v trenutku, ko je pandemija globoko pretresla gotovosti in temelje celotne evropske skupnosti.
Slovenci, ki živimo na območju med Slovenijo in Italijo, smo omejitve, ki jih je terjala zahtevna zdravstvena emergenca, doživljali s posebno tesnobo, saj so globoko posegle v življenje posameznikov, družin, šolarjev, gospodarstvenikov, delavcev, podjetnikov… ki so vsa ta desetletja prav s padcem meje začrtali svoja zasebna in poklicna življenja v enotnem skupnem prostoru.
Naj Vas, spoštovani gospod Minister, tudi spomnim, da se obmejni župani naših občin spopadajo s prisotnostjo migrantov, ki ilegalno prestopajo slovensko-italijansko mejo. O tem sem opozorila najvišje pristojne italijanske državne organe. Zavedamo se, da gre za begunce, ki prihajajo iz tragično zaznamovanih držav in celin in si želijo na novo dograditi svojo usodo. Vsi se strinjamo z dejstvom, da predstavljajo mešane slovensko-italijanske policijske patrulje garancijo za večjo kontrolo na teritoriju, res pa je tudi, da bi se morale Države znotraj Evropske Unije resno zavzeti za rešitev tega globalnega problema, na katerega Vas opozarjam.
Cenjeni gospod Minister, letos smo Slovenci v Italiji pred pomembnim zgodovinskim mejnikom, ki ga predstavlja dokončna pridobitev lastništva tržaškega Narodnega doma, saj se po sto letih ta simbolna stavba vrača slovenski narodni skupnosti: s skupnimi močmi smo krovni organizaciji SKGZ in SSO, vsi politični dejavniki ter obe parlamentarki Demokratske stranke, poslanka Debora Serrachiani in podpisana, ob tesnem sodelovanju in podpori slovenskega Veleposlaništva v Rimu in posebej gospoda Veleposlanika Tomaža Kunstlja ter Generalnega konzulata Republike Slovenije v Trstu in posebej gospoda Generalnega Konzula Vojka Volka ter Konzulke Tanje Mljač, dosegli zgodovinski rezultat, ki našim prednikom vrača odvzeto dostojanstvo, predstavlja pa za vse nas tudi priložnost in vezilo za prihodnost, saj smo prepričani, da bomo s tvornim dialogom z večinskim narodom ter vsemi tržaškimi dejavniki v Narodnem domu postavili temelj za konstruktivno bodočnost. Ob tem tudi ne gre pozabiti skupnih prizadevanj vseh italijanskih državnih, deželnih in krajevnih organov. Predvsem pa moramo podčrtati odločilno podporo gospodov Predsednikov obeh Republik, Boruta Pahorja in Sergia Mattarelle, ki že leta udejanjata pomembno prijateljstvo in utrjujeta sodelovanje med italijansko in slovensko Državo.
Spoštovani gospod Minister, vsaj od leta 2007, ko je bil podpisan sporazum med Republikama, ni bilo obnovljenega meddržavnega omizja, ki bi začrtalo in obravnavalo teme, ki so temeljnega pomena za slovensko narodno skupnost v Italiji. Zato apeliram na Vas, da se dogovorite za čimprejšnjo obnovo slednjega.
Z odličnim spoštovanjem in iskrenim pozdravom,
Sen.Tatjana Rojc
V Rimu, 4. junija 2020

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme