SD Sončnica, Mladinski dom in O'Klapa - zazrti v sonce!

Piše: DD Fotografije: DD

Gorica Tri okrogle obletnice

Skupnost družin Sončnica je v našem zamejskem prostoru edinstvena izkušnja, ki živi že 30 let. Nastala je na najbolj pristen način, med prijatelji, v družinah, pravzaprav v srečanju med prijateljskimi družinami z otroki, ki so del svoje poti prehodili skupaj, se spoznavali, izrazili svoje potrebe in pričakovanja ter vse to skušali uresničiti – v dobro vseh. Sončnica kot skupnost je bila formalno ustanovljena 13. junija 1999, dejansko pa je začela delovati že leta 1994, ko je nekaj družin prvič organiziralo dvodnevni dan družine. Temeljne smernice delovanja so od vsega začetka bile družina kot osnovna družbena celica ter vrednote slovenstva in krščanstva.

Cilj društva, ki spodbuja srečevanje in vzajemno pomoč, je družbeno koristno delovanje na kulturnem, rekreacijskem, vzgojnem, izobraževalnem, informativnem in socialnem področju. V ta namen že vrsto let prireja predavanja o vzgojnih, verskih, socialnih in kulturnih vprašanjih, poletna središča, letovanja, izlete in druge oblike druženja, tudi v sodelovanju s sorodnimi združenji. V sklopu društva deluje mladinska gledališka skupina O’Klapa, ki je začela delovati jeseni 2010 s priložnostno igrico za miklavževanje, ter njen podmladek, otroška gledališka skupina O’Klapica. Člani Sončnice pa so že pet let po ustanovitvi društva ustanovili še eno pomembno ustanovo, ki je izšla iz istega duha, imelo pa nekoliko drugačne ambicije: in nastal je Mladinski dom.

Da bi primerno obeležili okrogle obletnice nastanka in delovanja treh stvarnosti, ki oblikujejo naš kulturni in družbeni vsakdan na Goriškem, so v nedeljo, 2. junija, priredili v veliki dvorani Kulturnega centra Lojze Bratuž v Gorici praznično proslavo z naslovom Zazrti v sonce. Poznopopoldanska prireditev, ki so jo zrežirale dolgoletna predsednica Sončnice Mirjam Bratina, sedanja ravnateljica MD Ilaria Bergnach in Kea Vogrič kot ‘motor’ O’Klape, se je seveda začela z okvirnim simpatičnim prizorčkom, ki sta ga oblikovala Ema Terpin in Marco Fior ter z njim uvedla pogovor z Mirjam Bratina in Ani Saksida, dvema izmed ustanoviteljic Sončnice. Obudili sta čas izprej 25 let, ko so ime Sončnica izbrali, ker je “zazrta v sonce, se odpira proti njemu, je simbol pozitivnosti, druženja, sončnosti”. Zavedali so se, da družine potrebujejo pomoč, zato so na različne načine skrbeli za odnose med zakonci, vzgojo otrok in dejavnosti za mlade. Ob predvajanju diapozitivov so zaživeli spomini na dneve družine in druga praznovanja, polna smeha, iger in veselja, pa tudi na kakovostna in dobro obiskana predavanja, na katerih so se številni lahko veliko novega naučili glede vzgoje, odnosov, zdravega življenja, prehrane itd., pač v slogu “zdrav duh v zdravem telesu”. Zlasti v prvih letih so prirejali tudi duhovne obnove za zakonce. Nepogrešljivi za člane in prijatelje Sončnice so bili izleti po matični domovini, naši deželi in drugod po Italiji, Avstriji, Nemčiji, Češki, Švici, Poljski itd., saj tovrstno druženje povezuje. Spoznali so ogromno krajev, glavni cilj pa je vedno bilo medgeneracijsko povezovanje. Že po petih letih so želeli delovanje razširiti z ustanovitvijo nekake socialne zadruge, ki bi krila različne potrebe, kot so npr. vzgojna posvetovalnica, logopedska služba, prevozi ostarelih, pošolski pouk. Zaradi administrativnih ovir so se morali sanjam žal odpovedati, nastal pa je Mladinski dom, katerega glavne dejavnosti so pošolski pouk in poletne dejavnosti. (Za živahen intermezzo je poskrbela skupina navihanih šolarčkov, ki so s krajšim prizorčkom prikazali razgibane popoldanske urice v Mladinskem domu). Iz Sončnice je prav tako izšla skupina mladih, ki so – po prvem miklavževanju v župniji – z leti dokazali, da na gledališkem področju lahko ustvarijo veliko lepega: gledališče je zanje “način izražanja, spoznavanja, možnosti odkrivanja talentov, druženja”. Mladi gledališčniki tudi že več let povezujejo najrazličnejše kulturne prireditve, obiskujejo tečaje, radi imajo opraviti tudi s kamišibajem. Pripovedovanje Mirjam in Ani je nadgradilo nekaj prizorčkov članov O’Klapice in O’Klape: zaživeli so utrinki in liki iz lanskega miklavževanja pri sv. Ivanu, iz ‘mjavzikala’ Obuti maček in muzikala Lak za sanje. Še največ je povedal ‘maček’, ki je spomnil, da je moto mladih iz O’Klape: “Vse je mogoče, če se le hoče!” Delovanje treh ustanov se pogosto prepleta, glavna jim je skrb za mlade in manj mlade, za negovanje skupnih vrednot. Zato naj Sončnica, Mladinski dom in O’Klapa še naprej živijo, rastejo in cvetijo!

V drugem delu prireditve sta imeli slavnosti govor sedanji predsednici Sončnice in Mladinskega doma. Katerina Ferletič je obudila svoje žive spomine na nastanek Sončnice, ko je 12 družin z živahnim naraščajem vneto iskalo ime, ki bi odražalo vse to, kar so kot mladi starši čutili v sebi. “Sončnica je navdih mnogim ljudem, da sledijo svojim sanjam in ciljem.” Zagnano so organizirali ogromno najrazličnejših pobud. “Prvi sad daljnovidnih načrtov društva” je bila ustanovitev Mladinskega doma, nato je na pobudo mladih samih zaživela skupina O’Klapa. Še danes so trdno prepričani, “da je vredno vložiti trud in čas za medsebojne odnose tako v družinah kot v društvu”. Družba se je s časom močno spremenila, kljub vsemu pa ostaja družina “pomemben steber vsakega posameznika in skupnosti. Družina je prostor, kjer se učimo medsebojnega spoštovanja, ljubezni, solidarnosti.” Zato je pomembno, da se mladi vključujejo v ta društva, katerih vrata so jim na stežaj odprta. Predsednica Mladinskega doma Tamara Kosič se je zahvalila daljnovidnosti ustanoviteljev Sončnice, saj MD še vedno skrbi za otroke iz osnovne in srednje šole na Goriškem. Obudila je temeljne smernice društva in poudarila, da so družine zaradi preobremenjenosti z obveznostmi in pomanjkanja časa v vedno večjih težavah, z lahkoto “pozabljamo na zdrave medsebojne odnose”. V našem malem prostoru pa imamo “zdravo družbo, ki še vedno temelji na zdravih vrednotah družine.” V luči teh vrednot v MD nudijo otrokom varno in sproščeno okolje, prostor, kjer zorijo prijateljstva, kjer otroci lahko mirno odraščajo in se razvijajo. Projektov je še veliko, zaradi česar mlada ekipa društva gleda v jutrišnji dan z veliko mero optimizma.

Predsednici sta se zahvalili zaslužnim posameznikom, tik pred veselo družabnostjo na dvorišču KCLB pa so se jubilantom poklonili predstavniki Sveta slovenskih organizacij, ZSKP-ja in centra Bratuž.

Slike

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme