Saga opuščene kasarne

Piše: Pavel Vidau

Bani / Nerešeno vprašanje propadajočih zgradb

Od leta 1995, ko je vojska zapustila vojašnico Monte Cimone pri Banih, je vas in to zapuščeno, zaraščeno in propadajoče območje z razpadajočimi zgradbami, ki so samo še prava ruševina, obiskalo ničkoliko raznih komisij, državnih, deželnih in občinskih. K takšnemu stanju so bistveno pripomogli vandali, ki so kmalu po odhodu vojaščine pričeli uničevati in požigati v teh zgradbah vse, kar se je dalo. Narava se z drevjem, bršljanom in drugim zelenjem vse bolj širi tudi v notranjost propadajočih zgradb in jih dodatno uničuje. Zadnje čase prihaja do ponovnega zanimanja za to zapuščeno območje. Na pobudo slovenske svetnice v tržaškem občinskem odboru Valentine Repini je prišla 14. februarja 2022 šesta občinska komisija, ki je pristojna za urbanizem, promet, okolje, civilno zaščito in redarstvo. Ogledala si je z zunanje strani razpadajočo vojašnico, predvsem pa zidovje, ki meji na kolesarsko stezo. Poleg številnih članov te komisije in vaščanov sta se tega srečanja udeležili tudi predstavnici rajonskega sveta za vzhodni Kras, predsednica Nives Cossutta in Lara Dipace. Le-ta je pred nedavnim vložila svetniško pobudo za vzpostavitev tehničnega omizja med Agencijo za javno dobro, lastnico zemljišča opuščene vojašnice, in deželno vlado Furlanije – Julijske krajine, da bi dosegli ukinitev statusa ograjenega javnega dobrega  celotnega območja in izdali načrt (PAVaT) za nov razvoj in program za valorizacijo tega območja. To smer zagovarja tudi občinska svetnica Repini, ki je obenem tudi članica šeste komisije. Tega srečanja se je udeležila tudi arhitektka Sara Carciotti, ki je leta 2013 svojo magistrsko nalogo napisala prav o preureditvi in razvoju tega propadajočega kompleksa. Njen načrt predvideva, da se območje odpre vaški skupnosti in postane eno z vasjo. Marsikaj smotrnega bi se dalo narediti na tem obširnem kompleksu, ki meri 57 hektarov, kar je približno 25 nogometnih igrišč. V prejšnjih letih so bile predstavljene razne, tudi preproste pobude, ki bi omogočile smiselno uporabo tega obširnega zemljišča, bodisi za vaščane kot tudi za širši krog ljubiteljev narave. Treba bi bilo očistiti to zemljišče, urediti sprehajalne in rekreacijske poti in napraviti še druge posege, ki jih je v svojem načrtu nakazala arhitektka Sara Carciotti. A žal so to ostale pobožne želje, s katerimi so razne komisije seznanjene, a jih ne upoštevajo, predvsem pa ne ukrepajo. Vse skupaj je ena sama saga brez epiloga. Komisija si je ogledala tudi cerkev sv. Florijana, edino zgradbo, ki je ostala do današnjih dni, kljub temu da so jo zgradili prvotni posestniki iz družine Ustja leta 1735. Tu so si predsednik komisije in ostali ogledali vlažne zidove zaradi pronicanja vlage iz propadajočega objekta nekdanje vojaške kinodvorane, ki meji na cerkev. Pohvalil je vaščane, ki zahajajo v cerkev in vzorno skrbijo za njeno vzdrževanje. Če vaščani ne bi sami poskrbeli za njeno vzdrževanje, bi že zdavnaj propadla, kot vse ostale zgradbe nekdanje vojašnice. Kot je ob koncu obiska povedal predsednik komisije Porro, je komisija prišla, da si ogleda stanje kolesarske steze, ki povezuje Opčine, Bane in Trebče vzdolž zunanjih zidov opuščene vojašnice. To je v njihovi pristojnosti, z ostalimi vprašanji pa bodo seznanili župana in prefekta ter ostale pristojne v občinski upravi. Kaj in kdaj bo kaj iz tega, pa bomo videli.

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme