S trdnimi temelji v prihodnost!

Piše: Danijel Devetak Fotografije: DD

Pogovor / Marjan Drufovka, predsednik KTD

Naslednji konec tedna bo v Gorici praznično odprtje obnovljene stavbe na Placuti, ki bo končno spet zaživela kot središče pomembnih slovenskih goriških ustanov. O podvigu smo se tokrat pogovorili s predsednikom Katoliškega tiskovnega društva Marjanom Drufovko.

Od kdaj si na čelu Katoliškega tiskovnega društva in kako gledaš na to pomembno ustanovo, ki je nastala leta 1908?

Imenovan sem bil na občnem zboru maja 2022. Kolegom iz odbora sem hvaležen za aktivno in plodno sodelovanje; prav tako se želim zahvaliti za delo, ki ga dobro opravljajo, uslužbencem KTD-ja: to so Valentina, Elisabetta, Valerio in David. Ko sem bil postavljen na mesto predsednika, sem se dobro zavedal odgovornosti; počaščen sem, da mi je bila dana ta možnost, saj dobro vem, kaj pomeni KTD. V dogajanje sem se vpletel v ključnem trenutku za dobro širše skupnosti, zato sem dal na razpolago svoje sposobnosti na čelu združenja, ki skrbi za nekatere naše pomembne ustanove. Gre namreč za organizacije, ki imajo veliko opraviti z mladimi: ti so, moramo pa jim nuditi primerne instrumente, da se v naši sredi zbirajo in udejstvujejo. KTD ima za sabo dolgo in pomembno zgodovino: ponosen sem na vse svoje predhodnike, predvsem na zadnje predsednike, ki jih poznam, še zlasti na Hadrijana Corsija in Damjana Paulina. Ti, ki so društvo vodili pred mano, so nam pustili zdravo strukturo s trdnimi temelji; menim pa, da naše ustanove potrebujejo neko posodobitev, osvežitev. V prvi vrsti jim moramo zato nuditi čim boljše pogoje za nadaljnje delovanje.

KTD je od vsega začetka imel kot glavni namen skrb za dober tisk in razvoj slovenske skupnosti na Goriškem. S časom je postal lastnik nepremičnin katoliškega dela goriških Slovencev. Katere so glavne postojanke slovenstva, za katere skrbite?

Katoliško tiskovno društvo pravzaprav ni društvo, je podjetje, t. i. “S.r.l.”, družba z omejeno odgovornostjo. Med nepremičninami, ki jih upravljamo, je v prvi vrsti celotni kompleks Kulturnega centra Lojze Bratuž na Drevoredu 20. septembra: to je edinstveno večnamensko središče, kakršnega ni daleč naokrog, saj so tam, poleg gledališča, še telovadnica, glasbena šola, sedeži številnih združenj in organizacij. Druga pomembna nepremičnina je stavba na Travniku št. 25, kjer je v pritličju Katoliška knjigarna, zgodovinska – in edina – slovenska knjigarna v mestu, ki igra bistveno vlogo v KTD-ju, je pa tudi ta potrebna posodobitve. V prvem in drugem nadstropju sta Zadruga Goriška Mohorjeva in pa uredništvo Novega glasa. Nato sta še stavba na Placuti in sedež društva Hrast v Doberdobu.

V prejšnjem letu je KTD vložil več kot sto tisoč evrov v posodobitev velike dvorane KC Lojze Bratuž, uredil je nova svetila in protipožarni sistem. Do konca leta, pred začetkom EPK, nameravamo poskrbeti tudi za komorno dvorano. Pred dvema letoma nam je dežela dodelila skoraj sto tisoč evrov za telovadnico, poskrbeli smo za zamenjavo druge polovice oken; poleti moramo obnoviti še slačilnice in napeljave v njih. Želimo namreč, da bi bila telovadnica lepo urejena, sodobna, nenazadnje zato, da bi v njej lahko trenirala ekipa Slovolley, za katero vsi upamo, da bo igrala v prvenstvu B2: na to smo zelo ponosni!

Zadnji podvig KTD-ja je obnovitev stavbe na Placuti, potem ko je zgodovinski slovenski dom goriških Slovencev sameval dobrih 20 let. Kaj bi povedal o tem?

Obnovitvena dela so zaključena, prostori so opremljeni, prejšnji teden smo uredili še zadnje papirje, tako da bodo društva kmalu začela delovati v novih prostorih. Palača je čudovita. Hvaležen sem vsem dobrim in sposobnim ljudem, ki so omogočili, da smo Placuto lahko obnovili. Gre za biser katoliških Slovencev na Goriškem, sploh za eno najstarejših slovenskih središč v mestu, saj jo je KTD kupil leta 1923. V njem bodo imeli svoj dom Svet slovenskih organizacij, Zveza slovenske katoliške prosvete, Združenje cerkvenih pevskih zborov Gorica in Krožek Anton Gregorčič. Prostore v KCLB, kjer so te ustanove domovale doslej, bomo preuredili in namenili drugim dejavnostim; v enem izmed njih bo imelo sedež športno združenje Olympia. Morda bomo uredili tudi neko večnamensko dvoranico, ki jo bo lahko uporabljala glasbena šola ali tudi druge organizacije.

Notranji prostori Placute so po novem zelo lepo urejeni in nenazadnje tehnološko zelo dobro opremljeni.

Drži. Za vse to sem hvaležen marsikomu, najprej g. Marijanu Markežiču, ki je bil stalno zraven in je tudi opravil veliko del. Lepo je tudi, da g. Marijan zaupa dela okrog naših stavb v prvi vrsti našim podjetnikom in obrtnikom. Odlično delo, kar se tiče notranje opreme stavbe in ureditve dvorišča, je opravila arhitektka Neža Kravos; ona je bila večkrat vezni člen med nami in Marijanom. Kar se tiče sodobne tehnološke opreme, gre zahvala SSO-ju, ki nam je bil ob strani in je veliko vložil v ta projekt. Dela okrog Placute so se namreč začela leta 2019, ko je deželna posvetovalna komisija dodelila prvih 700 tisoč evrov za začetek del; v tem postopku je igral SSO s predsednikom Walterjem Bandljem na čelu pomembno vlogo.

Ustanove s sedežem na Placuti imajo sicer malo zaposlenih, skrbijo pa za razvejeno mrežo našega organiziranega prosvetnega življenja od Krasa pa do Kanalske doline.

Kot sem že povedal, smo res hvaležni dobrim in sposobnim ljudem, mi sami in vodstva teh ustanov pa moramo biti sposobni rednega upravljanja teh stvarnosti, naš pogled mora biti uperjen v prihodnost. Posebno pozornost moramo posvečati mladim, ki jih je v naših združenjih res veliko.

Kakšna pa je finančna slika podviga?

Celotna investicija znaša nekaj čez milijon in pol evrov. Stroške smo v celoti krili z deželnima prispevkoma, lastnimi sredstvi in posojilom, ki ga bomo pod dokaj ugodnimi pogoji začeli vračati januarja naslednjega leta, zaradi česar smo kar mirni. Čaka nas še nekaj manjših stroškov, ki jih bo kril KTD. H kritju rednih stroškov za uporabo prostorov bodo itak prispevala združenja, ki bodo na Placuti imela sedež, kot so to že delala v prostorih KCLB.

Odprtje prenovljenega doma bo torej v soboto, 18. maja, ob 10. uri.

Ker smo zelo ponosni na novo pridobitev, smo povabili kar nekaj uglednih gostov, navzoči naj bi bili tudi podpredsednik vlade RS in minister RS za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon, deželni odbornik Pierpaolo Roberti in drugi. Stavbo bo blagoslovil g. Marijan Markežič, upamo na prisotnost tudi drugih naših duhovnikov. Slavnostni govor bo imela Verena Koršič Zorn. Praznično prireditev bo povezovala Stefania Beretta, vezno besedilo je sestavila Kea Vogrič. Sodelovali bodo MoPZ Mirko Filej, MePZ Lojze Bratuž in OPZ Emil Komel, za slovensko himno in nekaj glasbenih točk bo poskrbel SCGV Emil Komel. Nekaj bom povedal tudi sam kot predsednik KTD-ja, računamo še na nekaj pozdravov gostov, ki bodo s svojo navzočnostjo počastili ta za nas posebno lep in pomemben dan.

Nastopajočim in gostom svetujem, naj parkirajo osebna vozila na parkiriščih KCLB in peš pridejo do Placute. Če nam bo uspelo, bomo poskrbeli za prevoz s kombiji.

Brez dvoma nas čaka še veliko napora, da se bomo imeli še lepše. Potrebno pa je, da si drug drugemu podamo roko in si med seboj pomagamo. Delo nas ne straši in o nečem smo trmasto prepričani: da bomo odločno, do zadnje sape ščitili naše vrednote. Naj še živi slovensko katoliško delovanje v Gorici!

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme