Rezervat doline Glinščice in občinski prometni načrt

Naše življenje je v prejšnjih tednih zopet zaživelo, prav tako tudi delovanje občinskih uprav. Na Občini Dolina je bilo posebno živahno, saj so svetniki po izrednem stanju zaradi koronavirusa na prvem zasedanju občinskega sveta, ki je sicer potekalo po spletu, soglasno podprli načrt za zaščito narave in obenem razvoj območja naravnega rezervata doline Glinščice.
Naravni rezervat je ustanovila Dežela Furlanija Julijska krajina leta 1996 in leta 2006 je Občina Dolina prevzela upravljanje le-tega. Sledil je javni razpis, ki naj bi dodelil nalogo za razvoj in ohranitev rezervata. Podjetje, ki je zmagalo na razpisu, ni dobro opravljalo svojih zadolžitev, zato je leta 2015 prevzelo to nalogo podjetje Naturstudio. Po številnih popravkih, osnutkih in posvetih so 20. maja letos v občinskem svetu podprli načrt.
Svetnik liste Skupaj in odbornik za okolje Davide Štokovac nam je po telefonu zadovoljen povedal, da je načrt po 12 letih končno dočakal zeleno luč. Pomembno je bilo to, da je pri načrtu sodelovalo veliko ustanov, saj so vsi zainteresirani posredovali upravi ideje, želje, skrbi, projekte in potrebe. Strniti vse to v en sam dokument ni bilo enostavno, a prav te začetne želje so bile temelj končnega načrta, kar je svetnik poudaril tudi v občinskem svetu. Do srečnega razpleta je prišlo šele po dolgih letih prav zato, ker ni bilo enostavno uskladiti želje po ohranitvi tega naravnega bogastva in istočasno ugoditi razvoju, ki ga ljudje na tem območju potrebujejo. Poleg deželnih pravil o ohranjanju mora rezervat upoštevati tudi določila evropske mreže Natura2000, za kar se dodatno obvezuje za ohranitev neokrnjenega okolja. Prve točke splošnega poročila poudarjajo prav to, da je cilj načrta trajnostni razvoj, kar odraža tudi željo, ki jo je vedno imela Občina Dolina. Načrt, pri katerem so sodelovali številni izvedenci, vsebuje več dokumentov. Na začetku so obsežne kartografije, splošno poročilo z glavnimi smernicami in mejami rezervata. Zajeten dokument je poročilo okoljske in prostorske analize, ki so ga sestavili strokovni izvedenci. Potem sta še dva dokumenta, ki sta vezana na upravljanje in projektiranje. Prvi vsebuje posege, ki so vezani na vizijo razvoja doline Glinščice, oz. kateri so cilji, ki jih želi doseči občinska uprava v naslednjih letih, ker pač meni, da so pomembni za razvoj območja. Drugi dokument vsebuje izvajalne norme, ki pojasnjujejo, kateri posegi so dovoljeni v določenem območju rezervata (le-ta je razdeljen na cone) na podlagi ohranitvenih smernic. Cone se delijo na tri skupine. Cone RN, v katerih je zaščita okolja prednostna (npr. območje soteske Glinščice), cone RG, kjer velja splošna zaščita (npr. kraški del in gozdovi nad Dolino) in nazadnje cone RP, ki so namenjene infrastrukturam rezervata (npr. objekti, ceste, ki so funkcionalni za rezervat). Na koncu so še dokumenti, ki so vezani na okoljske presoje, to se pravi na preverjanje sprejemljivosti vplivov na okolje. To je predvideno za posege znotraj območij z evropsko zaščito (Natura2000). Obsežen načrt so sprejeli v občinskem svetu, zdaj pa je še mesec dni časa, da vsi zainteresirani predložijo morebitne pripombe, nato bodo dokumentacijo poslali na pristojne deželne urade, ki jo bodo pregledali, na koncu pa bo Dežela FJK odobrila načrt.

Občinski prometni načrt – anketa za občane
Občinski prometni načrt je pomemben člen političnega programa uprave Občine Dolina, ki je že leta 2019 določila potrebna sredstva za pripravo tega načrta. Po sklepu sveta so uradi opravili analizo možnih ponudnikov in po oceni referenc je bila za načrtovanje izbrana pisarna Stradivarie v Trstu, s katero je občina sklenila pogodbo oktobra lani.
Po podpisu pogodbe so se začele prve analize in zbiranje podatkov. Prometni načrt je zelo pomemben, saj omogoča usklajeno in celovito upravljanje prometa znotraj občinskih mej. Njegov glavni cilj je predvsem zaščita bolj ranljivih uporabnikov cest, to se pravi pešcev in kolesarjev. Uprava si prizadeva za varnost predvsem v naseljih in rezidenčnih conah. Določila je, da bo vzporedno s prometnim načrtom pripravila tudi načrt kolesarskega omrežja, brez katerega ni mogoče zaprositi finančnih sredstev za ureditev kolesarskih poti.
Začetna faza priprave prometnega načrta se bo sklenila z zbiranjem podatkov na osnovi ankete, ki so jo pripravili načrtovalci in bo na razpolago bodisi na občinski spletni strani kot v papirnati obliki na občini. Tovrstno zbiranje podatkov je ključnega pomena, saj omogoča neposredno povezavo med uporabniki cest, prebivalstvom in načrtovalci. S pomočjo ankete lahko prebivalci opozorijo na težave in skrbi ter dajo predloge. Zaradi tega uprava vabi vse občane, da množično izpolnijo anketo, saj je prihodnost območja odvisna tudi od kakovosti bivanja na le- tem. “Promet in varnost na cesti sta v zadnjih letih vedno bolj pereča tema. Promet vpliva na naše življenje na več načinov. Zavedati se moramo, da tretjino vse energije, ki jo uporabljamo v Evropi, porabimo v prometu, kar hkrati pomeni, da četrtino toplogrednih plinov povzroča ravno cestni promet. Zato, če želimo pustiti mlajšim generacijam za bivanje primeren planet, se moramo soočati s temi tematikami. Zaradi tega smo pripravili anketo, s katero želimo dobiti čim več informacij, da se bo naše načrtovanje lahko čim bolj prilagodilo realnim potrebam. Zato vas vljudno prosimo, da si vzamete čas in izpolnite anketo, saj je življenje v naših naseljih odvisno tudi od naših skupnih izbir. Ceste naj bodo spet v domeni prebivalcev”! je v uvodu v anketo poudaril odbornik Štokovac.
Anketo je mogoče izpolniti do torka, 30. junija.

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme