Raziskava o fotonapetostnih ploščicah tržaške univerze

Najnovejše raziskave kažejo, da bi lahko v Italiji fotonapetostne plošče zadovoljile približno 16% povpraševanja po električni energiji, kar bi znatno prispevalo k prehodu energetike na obnovljive vire. Trenutno kljub bogatim davčnim subvencijam, ki jih od leta 2008 ponujajo različne vlade, proizvedena energija znaša 4 GW, kar je zelo malo v primerjavi z ocenjeno zmogljivostjo in sicer 46 GW.

Skupina raziskovalcev s tržaške univerze (Oddelek za ekonomijo, poslovanje, matematiko in statistiko ter strojništvo in arhitekturo) izvaja raziskavo z namenom odkrivanja dejavnikov, ki ovirajo oz. olajšajo namestitev fotovoltaičnih plošč v zasebnih domovih. Raziskave potekajo v luči najnovejših tehnoloških odkritij, ki zasebnikom omogočajo namestitev večjih baterij v katerih se nabira energija. Zasebniki  na tak način postanejo “prosumers” torej hkrati proizvajalci in uporabniki električne energije.

V prvi vrsti želi raziskovalna skupina oceniti vlogo cen naprav, davčnih olajšav in tehničnih jamstev za izdelke. Vse to v kontekstu zaskrbljujočega porasta cen električne energije iz fosilnih virov in zelo verjetno povečanje porabe, povezano z naraščajočim širjenjem toplotnih črpalk in električnih avtomobilov.

Da bodo rezultati statistično reprezentativni mora raziskovalna skupina zbrati čim večje število informacij o potrošniških navadah in mnenjih. V ta namen so pripravili spletni vprašalnik, katerega izpolnite v približno 15 minutah. Do vprašalnika lahko dostopate s klikom na besedo “vprašalnik”.

Vprašalnik je anonimen, rezultati bodo objavljeni le v agregatni obliki, namen raziskave pa so izključno znanstveni in ne komercialni.

Rezultati bodo koristni javnim upraviteljem pri posodobitvi energetskih načrtov in upraviteljem električnega omrežja za usklajevanje tradicionalne proizvodnje električne energije z decentralizirano gospodinjsko proizvodnjo.

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme