Prva seja prenovljenega deželnega tajništva stranke SSk

Fotografije:

Glavne politične smernice in izzivi novega vodstva

Na prvi seji prenovljenega deželnega tajništva stranke Slovenska skupnost je uvodoma spregovorila nova tajnica Fulvia Premolin, ki je povzela glavne politične smernice, po katerih se bo premikala stranka Slovencev v Italiji v skladu s kongresno razpravo in njenimi volilnimi izidi.

Daljši poseg so imeli pokrajinski tajniki, saj se bližajo upravne volitve v manjših občinah vseh pokrajin. Prvi je spregovoril David Grinovero, pokrajinski tajnik na Goriškem, ki je poudaril, da so pogovori o bližajočih se volitvah že stekli v vseh sekcijah. Med srečanji je bilo slišati, da bi bilo primerno, da bi se obe politični duši dogovorili za skupno upravljanje, saj je skupen cilj čim boljše upravljanje občin v dobrobit vseh občanov, zlasti domačinov. Pred dnevi se je Grinovero srečal tudi s pokrajinsko tajnico Demokratske stranke Saro Vito, ki je poudarila, da pomenijo bližajoče se upravne volitve poseben izziv za okoliške občine. O upravnih volitvah so začeli razmišljati tudi v Števerjanu , kjer se sicer soočajo z vprašanjem o morebitni potrditvi dosedanje županje Franke Padovan, ki je zelo uspešno opravila že tretji mandat. V kolikor pa bi se uresničili nekateri njeni nameni o umiku, je števerjanska sekcija vsekakor že opremljena z več županskimi kandidati, ki bi lahko ustrezno nadaljevali uspešno upravno pot števerjanske občine.

Matia Premolin, tržaški pokrajinski tajnik, je poročal o srečanjih, ki jih na teritoriju goji z mladimi, in poudaril razveseljivo dejstvo, da odkriva v mlajših večjo pripravljenost politične angažiranosti. Sestankovanje na temo upravnih volitev poteka v vseh treh občinah, zlasti v dolinski občini, kjer je lokalna sekcija SSk eden od stebrov levosredinske koalicije. Premolin se je sestal tudi s pokrajinskim vodstvom DS.

Vsi člani tajništva so izrazili mnenje, da bi si morali vsi Slovenci v naših občinah prizadevati za njihovo skupno upravljanje, vprašanje pa je, ali se bodo Slovenci v DS tudi tokrat izgovarjali, “da še ni dozorel čas za to” … SSk je mnenja, da bi tak način skupnega upravljanja lahko prinesel samo pozitivne rezultate za razvoj manjšinske in širše skupnosti na našem teritoriju.

Miha Coren je orisal skorajšnjo ustanovitev sekcije SSk v videmski pokrajini, kar bo za SSk in našo manjšino nasploh v teh krajih zagotovo predstavljalo nov mejnik politične prisotnosti Slovencev na tem območju. Upravne volitve v Benečiji bo imelo kar 11 občin, SSk pa računa, da bo sekcija ustanovljena še pred volitvami.

Na dnevnem redu seje so bile tudi evropske volitve: SSk že desetletja sodeluje z južnotirolsko SVP in že vsaj na zadnjih treh preizkušnjah je imela edinega slovenskega kandidata oz. kandidatko na EU volitvah v Italiji. Čudno je torej, da na parlamentarnih volitvah velja pravilo, da je treba glasovati za edinega slovenskega kandidata, na evropskih pa ne. SSk je ponosna, da je že tri mandate pripomogla k izvolitvi skupnega kandidata Herberta Dorfmanna, ki v Evropskem parlamentu zastopa tudi našo stranko in interese naše manjšine. Ne pozabimo, da je Dorfmann kot evroposlanec zelo pogosto prisoten v naših krajih ter da imamo v njem razgledanega sogovornika in prepotrebnega zastopnika. Predsedniku stranke Damijanu Terpinu je tajništvo zaupalo nalogo, da pobliže sledi političnemu dogajanju na Južnem Tirolskem in neposredno skrbi za stike ter povezavo naše stranke s SVP v luči potrditve kandidature SSk na evropskih volitvah.

Deželna tajnica SSk

Fulvia Premolin

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme