Kultura

Priznanje “Bogomir Špacapan” in nagrada “Mirko Špacapan”

Priznanje “Bogomir Špacapan” in nagrada “Mirko Špacapan”

Rok obeh razpisov zapade 30. septembra

Priznanje “Bogomir Špacapan”

Kulturni center Lojze Bratuž, Associazione Cure Palliative “Mirko Špacapan” Amore Per Sempre in Združenje cerkvenih pevskih zborov razpisujejo priznanje za oblikovanje koncerta nabožne glasbe “Bogomir Špacapan”. – Priznanje financira osebno gospa Manuela Quaranta Špacapan, predsednica ustanove Associazione Cure Palliative “ Mirko Špacapan” Amore Per Sempre. – Priznanje je dodeljeno slovenskim društvom, ustanovam ali organizacijam iz goriškega prostora. – Na priznanje se lahko prijavijo zbori, društva, ustanove ali organizacije z glasbenim sporedom za mašni obred in koncert, ki bo potekal vsako leto v cerkvi sv. Justa v Podgori. Prvi spominski večer bo v petek, 29. marca 2019. Celotni spored mora biti podrobno pripravljen z vrstnim redom izvajanja skladb, z navedbo vseh izvajalcev tudi ev. instrumentalistov in lahko traja največ 60 min. – Predlog mora biti zaprt v kuverti, označeni z napisom “NE-ODPIRAJ – Predlog za Priznanje Bogomir Špacapan”. – Predlog mora biti oddan lastnoročno ali po pošti na sedež Kulturnega centra Lojze Bratuž, Drevored 20. septembra 85, 34170 GORICA, do 30. septembra vsakega leta. – Kuverte bodo na sestanku odprli člani komisije. – Komisijo za priznanje sestavljajo trije (3) člani, ki jih predlagajo Kulturni center Lojze Bratuž, Associazione Onlus Cure Palliative “Mirko Špacapan” Amore Per Sempre ter Združenje cerkvenih pevskih zborov – Gorica. – Priznanje podeli na koncertu predsednica društva Associazione Cure Palliative “Mirko Špacapan” Amore Per Sempre. – Odločitev komisije je dokončna.

 

Nagrada “Mirko Špacapan”

Kulturni center Lojze Bratuž in Associazione cure palliative “Mirko Špacapan” Amore Per Sempre in Krožek za družbenopolitična vprašanja “Anton Gregorčič” razpisujejo nagrado “Mirko Špacapan”. – Nagrado financira osebno gospa Manuela Quaranta Špacapan, predsednica Ustanove Associazione Cure Palliative “Mirko Špacapan” Amore Per Sempre. – Nagrada je namenjena posameznikom, ustanovam in organizacijam iz goriškega prostora za pomembne dosežke ali življenjsko delo v korist slovenske narodne skupnosti na raznih področjih. – Nagrajence lahko predlagajo ustanove, organizacije ali posamezniki. – Predlog in utemeljitev morata biti zaprta v kuverti označeni z napisom “NE-ODPIRAJ – Predlog za Nagrado Mirko Špacapan”. – Predlog mora biti oddan lastnoročno ali po pošti na sedež Kulturnega centra Lojze Bratuž, Drevored 20. septembra 85, 34170 GORICA, do 30. septembra vsakega leta. – Kuverte bodo odprli člani komisije. – Komisijo za priznanje sestavljajo trije (3) člani, ki jih predlagajo Kulturni center Lojze Bratuž, Associazione Cure Palliative “Mirko Špacapan” Amore Per Sempre ter Krožek za družbeno-politična vprašanja “Anton Gregorčič”. – Nagrado podeli predsednica društva Associazione Cure Palliative “Mirko Špacapan” Amore Per Sempre na priložnostnem večeru. – Odločitev komisije je dokončna.

10.09.2018

Komentarji

Naročite svoj izvod tednika Novi glas

Naročite se na tiskano izdajo tednika Novi glas že danes!

Prireditve

Vremenska napoved

Copyright © 2017 - 2019 Noviglas, Vse pravice pridržane!