Goriška

Pristen poklon žlahtni slovenski besedi

Pristen poklon žlahtni slovenski besedi

Piše Iva Koršič / Prešernova proslava v štandreški župnijski dvorani

Prešernova proslava, ki je bila v nedeljo, 25. februarja 2018, v župnijski dvorani Anton Gregorčič v Štandrežu, je bila še posebno dragocena, ker je imela čezmejni pečat in je v njej utripalo slovensko srce. Nastala je kot sad sodelovanja treh društev, Prosvetnega društva Štandrež, Kulturnega društva Stanko Vuk iz Mirna in Orehovelj in Kulturno turističnega društva Zarja iz Bilj. Prizadevni štandreški kulturniki že kar nekaj let gojijo prijateljske vezi s temi obmejnimi društvi in so že nekajkrat strnili moči, da bi proslavili ta naš kulturni praznik, tako tesno povezan z velikanom naše poezije Francetom Prešernom. Letos so prireditev naslovili Dober dan, slovenska beseda. Pomenljivo vezno besedilo, ki je dalo celoti pristnega slovenskega duha, je napisala Marta Pavlin. Vanj je z ljubečim peresom strnila našo književnost od Brižinskih spomenikov (odlomek iz pridige o grehu in pokori), Trubarja, Svetokriškega (odlomek iz pridige o ljubezni), Valentina Vodnika (Dramilo), Prešerna (odlomek iz Uvoda h Krstu pri Savici) našega goriškega slavčka, Simona Gregorčiča, Ivana Cankarja, čigar 100-letnica smrti poteka letos, Dragotina Ketteja (Lastovica je prišla, Krčmarica), Ivana Gradnika (Brda, Dedič sem) do Ljubke Šorli (Slovenska govorica) in Toneta Pavčka (Zemlji, Preproste besede). Umetniško vodstvo so zaupali igralcu Janezu Starini, nekdanjemu članu SNG Nova Gorica in Mestnega gledališča ljubljanskega, ki ga širše občinstvo pozna po njegovi vlogi v nadaljevanki Ena žlahtna štorija. Štandreška ponovitev je bila zadnja po tistih v dvorani Gnidovičevega doma na Mirenskem Gradu in v Domu krajanov Negovan Nemec v Biljah. Pokroviteljstvo je prireditvi dala Zveza slovenske katoliške prosvete iz Gorice (med žal bolj maloštevilno publiko sta sedela predsednica ZSKP Franka Padovan in predsednik SSO Walter Bandelj). Uvodno Zdravljico, ljudsko v priredbi M. Fileja Kaj pa ti fantič in Slomškovo pesem Luna je zapel okrnjeni MePZ Štandrež pod vodstvom Zulejke Devetak. Matej Klanjšček, Mojca Dolinšek, Sonja Cijan, Maja Silič, Jakob Šviligoj, Sara Skvarč, Pietro Grauner, Timotej Lukežič, ki je na harmoniko zaigral in zapel Zakrivljeno palico, Marta Pavlin, Ester Sclauzero in Vanja Bastiani so ob recitacijah prikazali utrinke iz prizorov med Trubarjem in ženo Barbaro, iz življenja S. Gregorčiča in iz Cankarjeve drame Hlapci (V zakulisju so bili kot tehniki David Vižintin, Marko Brajnik in Božidar Tabaj; sceno sta pripravila Joško in Franko Kogoj). Slavnostni govor je imela Pavla Jarc, direktorica Kulturnega doma v Novi Gorici. Med drugim je dejala: “Kultura je skupek različnih materialnih in duhovnih stvaritev; je dejavnost, ki nam preprosto omogoča, da smo ustvarjalni, da se ohranjamo in se zavedamo lastne identitete tako v ožjem lokalnem kot širšem globalnem prostoru. /… / A kljub zavedanju, kakšno ključno vlogo je kultura odigrala v marsikaterem zgodovinskem trenutku našega naroda (tudi ko nam je bilo najbolj hudo) pri oblikovanju in utrjevanju narodne zavesti ter intelektualnega in umetniškega potenciala, se do nje velikokrat obnašamo neodgovorno in brezbrižno” /… /. (…)
Cel zapis v tiskani izdaji

10.03.2018

Komentarji

Naročite svoj izvod tednika Novi glas

Naročite se na tiskano izdajo tednika Novi glas že danes!

Prireditve

Vremenska napoved

Copyright © 2017 - 2018 Noviglas, Vse pravice pridržane!