Prireditev ob spremembi imena mladinskega odra SNG Nova Gorica

Mladi oder Amo SNG Nova Gorica

Ideja, da bi se ime Amaterskega mladinskega odra (AMO) spremenilo, osvežilo, posodobilo, vre že nekaj let. Vzniknila je iz vse redkejše rabe besede amaterski, ko govorimo o nepoklicnem ukvarjanju z gledališko dejavnostjo. Vse pogostejša je raba, ki jo na drugem mestu navaja Gledališki terminološki slovar: amater je v tem pomenu »igralec, ki se poklicno ukvarja z gledališko dejavnostjo brez zadostnega znanja, estetskega okusa«. Prav zaradi tega prizvoka vse pogosteje uporabljamo termin ljubiteljski. Tudi v Slovarju slovenskega knjižnega jezika je zabeležena naraščajoča raba izraza ljubitelj v pomenu nepoklicnega ukvarjanja z neko dejavnostjo: »kdor ima posebno zanimanje, nagnjenje za kaj«.
Ker dolgoletno delovanje skupine poganja ravno volja do gledališkega dela in ker SNG Nova Gorica skupino vodi po smernicah kulturno-umetniške vzgoje, mlade izobražuje in načrtno razvija njihove sposobnosti za opravljanje gledališkega dela, opuščamo izraz amaterski.
Zaradi tradicije in želje po ohranjanju spomina na zgodovino in očeta ter dolgoletnega vodjo skupine, režiserja Emila Aberška, se nismo želeli odpovedati prepoznavni kratici AMO. Seveda tudi zaradi pomena, ki je zajet v kratici in ki nas hkrati vrne k omenjeni volji in tudi, če ne predvsem, ljubezni do gledališkega dela: amo kot prvoosebna oblika v spreganju latinskega glagola amare, ki pomeni ljubiti. In ker gledališče ljubimo in smo mladi, se bomo odslej imenovali Mladi oder Amo.
Proslavo ob spremembi imena Amo bosta režirali: Tereza Gregorič in Mojca Madon.
Nastopajo sedanji in nekdanji člani Amo.

Slavnostna prireditev ob spremembi imena Amo bo v četrtek, 24. septembra 2020, ob 18.00, na malem odru.
Brezplačne vstopnice

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme