Pripomoček za ustreznejše pisanje v slovenskem jeziku

Piše:

SLORI / Aplikacija Loris 1.0

Na daljavo, preko pripomočka Zoom, so v sredo, 15. februarja 2023, predstavili novo aplikacijo Loris 1.0. Nov digitalni izdelek je rezultat večletnega sodelovanja med Slovenskim raziskovalnim inštitutom (SLORI) in Centralnim uradom za slovenski jezik Avtonomne dežele Furlanije – Julijske krajine. Loris je inovativna, javno in brezplačno dostopna aplikacija za samodejno preverjanje besedil v slovenščini. Za razliko od sorodnih orodij se osredotoča predvsem na pojave italijansko-slovenskega jezikovnega stikanja, ponuja pa tudi kar nekaj drugih podatkov. Spletno predstavitev je vodila predstavnica Slori-ja Andreja Kalc, ki je pozdravila vse poslušalce in omenila že od nekdaj plodno sodelovanje inštituta s Centralnim uradom za slovenski jezik. V imenu le-tega (in v imenu dežele FJK, saj je bil odbornik Roberti zadržan) je pozdravila Erika Hrovatin, ki je poudarila pomen projekta Jezik na klik in seveda novega jezikovnega svetovalca Lorisa, ki ta portal dodatno nadgrajuje. Sledil je pozdrav ravnatelja Slori-ja Devana Jagodica, ki je predstavil kontekst nastajanja nove aplikacije. “Trdno verjamemo v poslanstvo centralnega urada, ki temelji na uveljavljanju rabe slovenskega jezika na celotnem območju, to je tudi poslanstvo delovne skupine SLORI jezik, ki je nastala prav z namenom, da prispevamo h kakovostnemu dvigu tukajšnje slovenščine,” je uvodoma dejal ravnatelj, ki je dodal, da je skrb obeh ostanov tudi ta, da spodbujata jezikovne povezanosti med Slovenci v čezmejnem prostoru. Izkoristili so vse možnosti, ki jih ponuja sodobna tehnologija in pripravili prostodostopno orodje, namenjeno jezikovnemu svetovanju. Tako je v svoji prvi različici nastal Loris, ki bo domoval na portalu Jezik na klik. Da ne bi prišlo do napačnih pričakovanj, je Jagodic poudaril, da je treba jemati prvo različico jezikovnega svetovalca kot posvetovalno orodje, nikakor kot neko čudežno aplikacijo, ki bo naenkrat rešila vse jezikovne dileme in slaba besedila pretvarjala v dobra. Gre za nasvete, rešitve in informacije, ki jih jezikovni svetovalec zaznava v svoji podatkovni bazi in jih črpa iz za zdaj omejenega nabora že obstoječih jezikovnih virov. Loris je zato danes dober toliko, kolikor so dobri viri, na katerih temelji. Zato bo ključnega pomena, da se vsi ti vidiki bogatijo in izboljšujejo “in se tako naš dolgoročni projekt z jasnimi cilji nadaljuje.” Ob koncu je namenil zahvalo Deželi FJK in Centralnemu uradu za slovenski jezik za vso podporo, Centru za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani, ki je omogočil dostop do različnih virov in orodij, s katerimi Loris opozarja tudi na pravopisno neustrezno rabo vejic in na nekatere napake pri sklanjanju in seveda vsem dragocenim sodelavcem, ki ta ambiciozni projekt uresničujejo z res veliko predanostjo.

Katera so izhodišča in okoliščine za nastanek Lorisa, je povedala Matejka Grgič. Začelo se je s pregledovanjem obsežnega korpusa besedil, ki nastajajo kot prevodi italijanskih za potrebe javne uprave na dvojezičnem območju dežele FJK. Naša narodna skupnost ima nekoliko zastarele priročnike in pripomočke, ki ne pomagajo v zadostni meri pri vsakdanjem delu. Iskanje informacij postane tako dolgotrajno in neučinkovito. To vrzel želi Loris zapolniti. “To je nekaj novega, nekaj sodobnega,” je dejala jezikoslovka. Uporabniki bodo imeli pomembno vlogo pri razvijanju aplikacije, saj bodo lahko Lorisa nadgradili z nasveti in kritičnim pristopom. Na portalu je namreč “okence”, kjer lahko zapišemo svoja mnenja in nasvete. Dodatno orodje za Slovence v Italiji torej, kot sta potrdili tudi strokovni sodelavki, tolmački in prevajalki pri Centralnem uradu Laura Sgubin in Jana Černe, ki sta povedali, da se še sami včasih ne zavedamo, kako smo pogojeni od italijanščine. Prav Loris nas bo opozarjal na spodrsljaje, ki jih delamo, predvsem pa na pojave italijansko-slovenskega jezikovnega stikanja.

Vodja projekta Damjan Popič je ob koncu predstavitve pokazal, kako Loris 1.0 deluje, kako izgleda in katere nasvete daja. Vsi soudeleženi pri projektu z navdušenjem čakajo, s čim se bo Loris ukvarjal v naslednjih mesecih in katere tekste in podatke bo obdeloval. Ti bodo že osnova za delo nove verzije aplikacije, za katero bodo tehniki in sodelavci pri SLORI-ju in Centralnem uradu na delu takoj.

Vabimo zato, da testirate jezikovnega svetovalca na portalu www.jeziknaklik.it.

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme